archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Klienti azylového domu pro rodiče s dětmi v ulici Za Papírnou se mohou těšit z nově zrekonstruovaných bytů a celkově příjemnějšího a útulnějšího prostředí. Objekt prošel náročnou rekonstrukcí, která ve čtyřech etapách probíhala od května 2020. Rekonstrukci zrealizovala v rámci projektu spolufinancovaného z evropských fondů obecně prospěšná společnost Otevřené srdce ve spolupráci s MČ Praha 7. Kromě bytů prošly renovací také společné prostory, včetně dvora, dětského hřiště či výtahu.

Vlastníkem domu v ulici Za Papírnou 7 je sedmá městská část. Z celkového počtu 26 bytových jednotek má 15 bytů v pronájmu Otevřené srdce. Tato obecně prospěšná společnost zde provozuje azylový dům, který matkám i otcům s dětmi pomáhá překonat krizové životní situace a postavit se zpět na vlastní nohy.

Hlavní část rekonstrukce domu realizovala Otevřené srdce o.p.s. v rámci evropského projektu na podporu rozvoje sociální služby. Ve čtyřech etapách zde od května 2020 prošlo kompletní rekonstrukcí 15 bytů azylového domu, včetně vybavení novým nábytkem. Otevřené srdce zároveň zrealizovalo úpravy společných prostor objektu, výstavbu nového výtahu a kotelny, výměnu elektrorozvodů a technického zařízení budovy, rekonstrukci venkovního schodiště, úpravy dvora a vybavení dětského hřiště novými herními prvky. Náklady vyšly na 29 mil. Kč.

„Jsme šťastní, že za ztížených podmínek plného provozu a v době pandemie se nám podařilo zrekonstruovat azylový dům, který byl již ve velmi špatném stavu. Na našich klientkách je vidět, jak jim psychicky prospělo, že mohou žít v nových a moderních prostorách, neboť k nám přicházejí z nevyhovujících podmínek. Oceňujeme přístup klientek s dětmi, které měly v době rekonstrukce ztížené podmínky,“ říká ředitelka azylového domu Michaela Nováková.

„Zároveň s rekonstrukcí objektu, o kterou se postaralo o.p.s. Otevřené srdce, jsme zrealizovali dílčí úpravy v 11 bytech v naší správě. Tyto úpravy obnášely napojení bytů na nové páteřní rozvody, elektroinstalace, osazení topných těles a nových vstupních dveří. Náklady hrazené z rozpočtu MČ Praha 7 činily 1,7 mil. korun,“ řekl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš, který má v gesci správu obecního majetku.  

Jedenáct bytů v domě Za Papírnou 7 městská část využívá pro zajištění sociálního bydlení. V rámci realizovaných úprav byl také nově vybaven takzvaný krizový byt městské části. Tento byt řeší naléhavou potřebu krátkodobého ubytování především rodičů s dětmi, u kterých reálně hrozí, že by mohly skončit na ulici.

„Krizový byt využíváme v nouzových situacích, kdy je potřeba rychle jednat. Například v případech domácího násilí či v okamžiku rozpadu manželství, kdy jeden z rodičů náhle přišel o střechu nad hlavou a nemá peníze na pronájem jiného bydlení. Krizový byt pomohl kupříkladu  paní se dvěma nezletilými dcerami, z nichž jedna trpí těžkým zdravotním postižením. Paní přišla o práci a majitel bytu jí neprodloužil nájemní smlouvu. Dalším naléhavým případem byla paní se synem, která se ocitla na ulici, když utekla od manžela kvůli domácímu násilí, nebo pán, kterého opustila manželka a skončil s roční dcerou na ubytovně,“ doplnil radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.  

krizový byt Prahy 7