Na stěnách Centra současného umění DOX bude od 3. do 12. června 2022 k vidění několikaměsíční úsilí žáků ze škol Prahy 7, 10 a 22, jejich učitelů a místních umělců v rámci projektu Umělci po škole. Můžete ji navštívit v auditoriu v budově B. 

Výstava školních projektů založených na participaci současných mladých umělkyň a umělců Umělci po škole! je logickým vyústěním několikaměsíčního procesu.

Jedná se o skvělý projekt, který má několikanásobný efekt. Proces vzniku děl je vede k vzájemné spolupráci v rámci autorského týmu a umělci jim předávají nesmírně cenné postřehy. Velký přínos měla aktivita i pro učitele, kteří viděli při práci odborníky, a zároveň mohli sdílet zkušenosti s pedagogy z dalších škol,“ popisuje projekt David Kašpar, který je na vršovické radnici místostarostou pro oblasti školství a kultury a projekt za Prahu 10 zaštítil. Stejně situaci popisuje radní pro školství Prahy 7 Hana Šišková.

Učitelky a učitelé výtvarné výchovy ze základních škol Prahy 7, 10 a 22 si při společných workshopech pořádaných platformou Máš umělecké střevo? prostorách Studia DOX pravidelně vyměňovali zkušenosti například na to, jak v hodinách žáky motivovat nebo jaké jim nabízet aktuální podněty k tvorbě. Postupně rozvíjeli společně zvolené téma, jímž se v reakci na dlouhou pandemii stalo téma: Komunikace – vztah a dialog. 

Na přípravná setkání byli pozváni také umělci a umělkyně – většinou mladí absolventi pražských uměleckých škol, kteří se následně pustili do práce s dětmi přímo ve školách. Tvůrci z nejrůznějších uměleckých oborů (malba, fotografie, konceptuální tvorba, grafika a ilustrace, intermédia, divadlo) vyučujícím a dětem nabídli svůj pohled, oblast tvorby i médium a společně postupně přicházeli na to, jak téma uchopit právě s jejich specifickou třídní skupinou. 

Je zajímavé u studentů pozorovat v čem jsou jiní a v čem jsou naopak podobní naší generaci“, říká o spolupráci se studenty letošní finalistka Ceny J. Chalupeckého Olga Krykun.

Hlavním záměrem nebylo vytvořit dokonalá díla, i když výstupy mají opravdu vysokou kvalitu. Cílem byl především sdílený zážitek a radost ze společné tvorby,“ říká vedoucí projektu, kurátorka výstavy v DOXu a členka Platformy Máš umělecké střevo? Romana Bartůňková.


Participující umělci a umělkyně: Timur Aloev, Štěpánka Bláhovcová, Olivia Fantúrová, Klaudie Hlavatá, Matouš Hrbek, Eva Jiřička, Olga Krykun, Nikola Rácová, Jakub Růžička, Tereza Sýkorová, Lenka Štěpánková a Václav Wortner

Vedoucí projektu a kurátorka výstavy: Romana Bartůňková 

Zapojené školy do projektu v roce 2021/2022: ZŠ Letohradská, ZŠ Strossmayerovo nám., ZŠ Korunovační, ZŠ Tusarova, FZŠ Umělecká, ZŠ Břečťanová, ZŠ Solidarita, Naše škola a ZŠ Bří Jandusů.

Záštitu nad projektem převzala radní pro Kultury Prahy 7 Hanka Třeštíková a radní pro vzdělávání Mariana Čapková.


Více informací k projektu naleznete v článku červnového Hobuletu