Výtvarná výchova zažívá zajímavé změny. Její podoba se na některých školách pomalu mění směrem, který si ještě před několika lety leckdo neuměl představit. Výtvarka nabízí možnost současně experimentovat, hrát si a kreativně se rozvíjet, což ji odlišuje od jiných předmětů. Přesto je tento potenciál málo využívaný. V červnu na Sedmičce proběhnou hned dvě akce, které nabídnou možnosti, jak k současnému umění nejen na školách přistupovat – na stěnách Centra současného umění DOX bude k vidění několikaměsíční úsilí žáků ze škol Prahy 7, 10 a 22, jejich učitelů a místních umělců v rámci projektu Umělci po škole. Druhou červnovou sobotu se Vodárenská věž na Letné promění v místo překypující výtvarnými dílnami a workshopy pro všechny díky Festivalu Výtvarka!!! Ponořte se s Art Districtem 7 do světa umění!

Umělci po škole
Kdy se vyučující výtvarné výchovy zapálí pro svou práci? Jak dlouho jim to vydrží? Co nebo kdo je může inspirovat? Baví je spolupracovat? Učitelky a učitelé výtvarné výchovy z několika pražských základních škol se na tyto a další otázky pokoušeli odpovědět při společných workshopech pořádaných platformou Máš umělecké střevo? V prostorách Centra současného umění DOX v rámci rodícího se projektu Umělci po škole si na podzim loňského roku vyměňovali zkušenosti a postupně rozvíjeli společně zvolené téma, jímž se v reakci na dlouhou pandemii stala komunikace – vztah a dialog.

Na přípravná setkání byli zváni oslovení umělci a umělkyně. Seznámení se s jejich tvorbou předcházelo zapojení umělců do práce s dětmi přímo ve školách. Na první schůzku s vyučujícími dorazila malířka a dokumentaristka Lenka Štěpánková, absolventka pražské VŠUP. Lenka učitelům prozradila, že téma komunikace je vlastně stěžejní pro její práci, při níž se zejména v poslední – pandemické – době věnuje natáčení medailonků svých kolegů umělců a umělkyň v jejich ateliérech.

Téma další schůzky se týkalo definování role učitelů a umělců. Jaké dovednosti a charakteristiky jsou užitečné pro jejich úspěch v profesi a jak se mohou pozitivně odrazit v práci s žáky? Kromě toho vyučující navázali na otázku, jež je nejvíce trápila při minulém setkání, které se týkalo motivace. Shodli se na tom, že nejdůležitější pro motivaci žáků je to, jak jsou jejich učitelé do své práce zapálení. A tak hned otázku obrátili k sobě samým: Jak v sobě mohu jako učitel nebo učitelka tento zápal probudit a kultivovat ho? A co jim z toho vyplynulo?

Prostor pro nápady
Pro některé bylo důležité vrátit se k sobě, svému rozvoji, poznání a úspěchu. Pro jiné je podstatné uměním vysloveně žít, být s ním co nejužším kontaktu. Další se připojili s návrhem inspirovat se setkáními s jinými kulturami a také změnou prostředí. Hostem byl tentokrát mladý ilustrátor, animátor a malíř Timur Aloev, který učitele seznámil se svojí mnohovrstevnatou tvorbou plnou osobních příběhů i fantaskních světů. Došlo i na debatu o aktuální pozici umělce a o současných trendech v umění.

Poslední workshop před začátkem projektů ve školách proběhl v únoru tohoto roku. Byl věnován tomu, jak se konkrétně ideově propojit s umělci a umělkyněmi, na co myslet při spolupráci a jak společně vyvíjet projekt tak, aby co nejvíc prostoru měly děti a jejich nápady. Vyučující vzájemně sdíleli, co plánují, co by mohlo být překážkou, nebo naopak čeho mohou využít. Delegace umělců byla tentokrát opravdu početná. Dorazila konceptuální umělkyně a tvůrkyně textilních objektů Tereza Sýkorová, malíř Matouš Hrbek a umělecká dvojice z divadelního prostředí režisérka Olivia Fantúrová a scenárista Jakub Růžička. Poté, co tito tvůrci představili na workshopech v DOXu své umělecké projekty, propojili se rovnou na místě s konkrétními vyučujícími. Do projektu se následně připojila ještě konceptuální umělkyně a finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého Olga Krykun, malířka a tvůrkyně digitálních koláží Klaudie Hlavatá, fotografka Nikola Rácová a herec a lektor Václav Wortner.

Společná výstava
Od března se umělkyně a umělci propojovali s vyučujícími, seznamovali se s jejich návrhy na zpracování tématu a navrhovali, jak nabídnout dětem svoji oblast tvorby či médium a jak téma společně uchopit. V době vzniku článku jsou všichni ve školách, tvoří a chystají své výstupy na výstavu, která proběhne od 2. do 12. června v Centru současného umění DOX.

Brzy se již se všemi školními projekty budou moci seznámit nejen běžní návštěvníci DOXu, ale také spolužáci, rodiče a kamarádi vystavujících žáků i učitelé a přátelé zúčastněných umělců a umělkyň. Uvidíme, co nám výstava nabídne. Doufejme, že učitelům vzájemné obohacení, zajímavé nápady do výuky a motivaci zkusit to zase trochu jinak. Dětem poznání, že na stěně galerie při troše dobré vůle může viset i jejich dílko, a umělcům úlevu, že to zvládli, i když museli zůstat po škole. To, co se ale projektem Umělci po škole prolínalo jako červená nit, byla společná dohoda, že dokonalý výstup, dílo nebylo cílem tohoto projektu. Cílem byl společný zážitek a radost z procesu. 

Co spatříme v DOXu?
Učitel Marcel Gabriel ze ZŠ Strossmayerovo náměstí s žáky vytvořil kolekci fotografií o tom, jak s nimi komunikuje prostor školy, její zákoutí a známé předměty. Ve spolupráci s hercem Václavem Wortnerem budou však děti ohledávat tyto prostory také pohybem a fyzicky, prostřednictvím pohybové improvizace.

Projekt založený na školních site specific instalacích vyvíjejí také učitelky Kateřina Vránková a Tereza Jursová s divadelníky Olivií Fantúrovou a Jakubem Růžičkou na ZŠ Letohradská. V budově této školy se pohybuje i malíř Matouš Hrbek, který chystá s dětmi a učitelkou Terezou Dleskovou rozměrný obraz. Také umělkyně Olga Krykun, jež cestuje mezi Prahou a svým působištěm v Polsku, s dětmi a učitelkou Zuzanou Šindelářovou pracuje na prostorové instalaci.

Na FZŠ Umělecká vznikají práce, které využívají nová média. Šesťáci s podporou Timura Aloeva a učitelky Anny Tichoň Šwidrové natáčejí roztodivné animáky a čtvrťáci s malířkou Lenkou Štěpánkovou a s učitelkou Lucií Navrátilovou se pokoušejí o svůj retrospektivní autoportrét v době, kdy byla komunikace se školou i kamarády ztížená distanční výukou.

Na ZŠ Tusarova a ZŠ Korunovační je zatím počínání skupinek žáků vyučujících Petry Dvořákové a Jany Dybalové obestřeno tajemstvím, těšit se ale můžeme na projekty, do nichž se osobitě otisknou fotografka Nikola Rácová a konceptuální umělkyně Klaudie Hlavatá.

Expozici projektů škol Prahy 7 budou na výstavě sekundovat také čtyři projekty ze škol Prahy 10 a 22. Po škole zde byly tvůrkyně textilních objektů Tereza Sýkorová, grafička Štěpánka Bláhovcová, konceptuální umělkyně Eva Jiřička a scénografky Tereza Beranová a Tereza Durdilová. 


Festival Výtvarka!
Sedmičkové základní školy čím dál častěji využívají kreativního potenciálu výtvarné výchovy. Zástupci uměleckých oborů – výtvarného umění, designu, architektury, módy, literatury nebo hudby – se zapojují přímo do vyučovacích hodin. Stejně uvažují i různá kreativní centra, která nabízejí programy zaměřené na děti i starší generace. Právě jednodenní Festival Výtvarka!!! chce ukázat neomezené možnosti umělecké práce a kreativního vzdělávání a nadchnout nejen děti.

Objevujte svět výtvarného umění
Festival proběhne v sobotu 11. června od 10 do 21 hodin v otevřeném prostoru Vodárenské věže na Letné. Výtvarné dílny a workshopy nabídne platforma Máš umělecké střevo?, DDM Praha 7 představí programy připravené Výtvarkou! a galerie zastoupené Centrem současného umění DOX nebo Národní galerií Praha zapojí děti různého věku do svých speciálních programů.

Na festivalu své stánky rozbalí také papírové studio Papelote či komunitní centrum JCC Prague a Aeroškola nabídne kurzy animace. Návštěvníci festivalu, který je pro všechny zdarma, budou mít také možnost seznámit se s nabídkou publikací u stánku ArtMap, zúčastnit se komentované prohlídky blízkého okolí nazvané Po stopách Antonína Slavíčka nebo otevřené debaty se zástupci základních škol Prahy 7 a odborníků na kreativní vzdělávání. Festival uzavře hudební vystoupení výtvarníka a hudebníka Petra Nikla.

„Festival má ukázat možnosti a formy dialogu mezi jednotlivými uměleckými obory a popularizovat komunitně-kreativní projekty, které umění obecně nabízí. V bohatství přístupů současných umělkyň a umělců je velký potenciál oslovit nejrůznější věkové skupiny. Součástí festivalu budou nejen workshopy a dílny rozvíjející dětskou kreativitu, ale také možnost poznat práce současných výtvarníků nebo se prostě jen ‚umělecky‘ vyřádit,“ říká člen platformy Máš umělecké střevo? Ondřej Horák.

Festival chce být do budoucna místem pro setkání především místních kulturních organizací zaměřených na výtvarné umění a výtvarnou výchovu, ale i na jejich nejrůznější přesahy. Těšte se! Další běh se uskuteční už na podzim.


Výtvarka!
V květnu 2021 se ve Šternberkově ulici otevřela Výtvarka!, která v nově upraveném prostoru nabízí kreativní kurzy pro mladší i starší děti. Programy vedou dlouholetí lektoři zaměření na výtvarné umění s galerijní praxí. Právě návštěvy aktuálních výstav v galeriích, ateliérů umělců žijících v Praze 7 nebo i prohlídky ateliérů AVU jsou součástí netradičního pojetí Výtvarky! Za Výtvarkou! stojí platforma Máš umělecké střevo? a Dům dětí a mládeže Prahy 7. Autory koncepce Výtvarky! jsou Ondřej Horák a Jiří Raiterman, vedoucími programů pak Tereza Beranová, Michaela Trpišovská a Eva Jiřička. Autorem vizuální podoby Výtvarky! i Festivalu Výtvarka!!! je Kakalík. Architektonické úpravy prostoru vznikly podle návrhů Tomáše Svobody, pedagoga AVU.
→ www.ddmpraha7.cz
→ www.umeleckestrevo.cz


Výtvarka! pro děti a jejich rodiče z Ukrajiny
Tým Máš umělecké střevo? pořádá pravidelné dopolední programy pro ukrajinské děti. Kurzy jsou zaměřené na tradiční i netradiční výtvarné techniky, kde je výtvarný materiál hlavním komunikačním prostředkem.

Pondělí, středa a pátek od 10 do 12 hodin v prostoru Výtvarky!, Janovského 27 (DDM P7 Šternberkova). Ateliér je určen pro děti od 3 do 7 let, kapacita 10 osob (včetně doprovodu). Zázemí pro rodiče je v zadní místnosti.
Kontakt: Tereza Beranová, 777 179 126 (česky a anglicky), t.beranova@ddmp7.cz (je možné psát ukrajinsky).
 www.facebook.com/vytvarkaMUS 


Мистецтво! для дітей та їхніх батьків з України Команда «Чи маєте ви артистичне нутро?» організовує регулярні ранкові програми для українських дітей. Курси орієнтовані на традиційні та нетрадиційні техніки мистецтва, де художній матеріал є основним засобом комунікації.

Понеділок, середа та п’ятниця з 10:00 до 12:00 в районі Мистецтва!, Janovského 27 (DDM P7 Šternberkova).

Студія розрахована на дітей від 3 до 7 років, місткість 10 осіб (включаючи супровід). Зручності для батьків знаходяться в задній кімнаті.

Контакти: Tereza Beranová, 777 179 126 (чеською та англійською), t.beranova@ddmp7.cz (можливе написання українською)
→ www.facebook.com/vytvarkaMUS


Projekt Umělci po škole získal záštitu radní pro kulturu Hany Třeštíkové a radní pro školství MČ Praha 7 Hany Šiškové a podporu předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví MČ Praha 7 Sylvy Svobodové.

Festival Výtvarka!!! získal záštitu radní hl. m. Prahy pro kulturu Hany Třeštíkové a předsedkyně výboru hl. m. Prahy pro vzdělávání Mariany Čapkové.