Praze 7 se podařilo vyjednat s ČHMÚ umístění certifikované měřicí stanice kvality ovzduší na Sedmičce. Instalována byla v ulici Argentinská nedaleko budovy Obvodního ředitelství městské policie Praha 7. Pro městskou část je to další krok vedoucí ke zmapování stavu ovzduší na jejím území.

„V Praze 7 jsme se pustili do podrobného zkoumání stavu ovzduší. Vzhledem k tomu, že u nás v posledních letech oficiální měřicí stanice nebyla, chceme vědět, jak na tom naše městská část je. Data přitom nebudeme čerpat pouze z jednoho místa. Aktuálně spolupracujeme s ČVUT na instalaci čidel v blízkosti škol a dětských hřišť. Další spolupráce probíhá také s Přírodovědeckou fakultou UK. Její studenti během šesti měsíců minulého roku zrealizovali několik měření v různých částech Sedmičky,“ řekl radní Prahy 7 pro oblast životního prostředí a péče o veřejný prostor Jiří Knitl

Praha 7 loni navázala spolupráci s Laboratoří pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty UK. Studenti laboratoře uskutečnili během šesti měsíců sérii měření na území Prahy 7 s cílem identifikovat lokální zdroje znečištění ovzduší. Sebraná data škola v současné době vyhodnocuje. Praha 7 ve spolupráce s ČVUT zároveň umísťuje čidla v blízkosti škol a dětských hřišť. Instalováno bude celkem 10 čidel, která budou v exponovaných místech, kde se často pohybují děti, měřit po dobu jednoho roku znečištění, prašnost, ale třeba také vlhkost nebo teplotu.

„Nechali jsme si také zpracovat uhlíkovou stopu naší městské části, která sleduje, jaké množství skleníkových plynů je vypouštěno následkem lidské činnosti do ovzduší. Díky všem uvedeným aktivitám budeme disponovat přesnými průběžnými údaji o kvalitě ovzduší na našem území a největších zdrojích znečištění. Ty pak budeme moci využít při plánování rozvoje městské části a péči o veřejný prostor. Řadu opatření podnikáme již nyní, snižujeme například energetickou náročnost budov v naší správě prostřednictvím energetického managementu a modernizace objektů. Naplňujeme tak svůj klimatický závazek v návaznosti na vyhlášený stav klimatické nouze,“ doplnil Jiří Knitl.

 

Aktuální data z měřicí stanice kvality ovzduší můžete sledovat na níže uvedených odkazech:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_AHOLA_CZ.html

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html