archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 má po 135 letech existence konečně svou vlastní reprezentativní radnici. Nově zrekonstruovaná budova U Průhonu 38 bude již od března naplno sloužit nám všem. Čeká nás bezbariérové sídlo městské části s výhledem na Holešovice plné vstřícných úřednic a úředníků. Na co dalšího se můžeme těšit a co vše si na radnici zařídíme?

Sedmička má co slavit. Dlouho totiž patřila mezi zlomek pražských částí bez vlastní střechy nad hlavou. Po zbourání takzvaného Dřeváku, který stával na místě dnešního obchodního centra ve Veletržní ulici, si radnice od roku 1993 pronajímala prostory v budově Generálního finančního ředitelství na nábřeží Kpt. Jaroše.

Příběh nové radnice se začal psát v září 2009, kdy tehdejší vedení městské části vypsalo výběrové řízení a uvažovalo o nákupu budov Mercury Business Park, Elektrických podniků či projektu Argentinská hvězda, a to v cenách od 800 milionů do 1,6 mld. Kč. Začátkem roku 2013 se ale obyvatelé Prahy 7 v referendu shodli, že si přejí náklady na nové sídlo omezit částkou 500 milionů Kč, a plány na výstavbu tak spadly ze stolu.

Na podzim 2015 ale přišla z domu na nábřeží výpověď a novému vedení nezbývalo než situaci rychle řešit. Ještě v roce 2015 zakoupilo budovu v ulici U Průhonu 38, které se říkalo Chirana a v 90. letech zde sídlila Komerční banka. V únoru 2016 pak radnice vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž a ze 70 návrhů z celého světa komise vybrala studio Atelier bod architekti, které shodou okolností sídlí v nedaleké Osadní ulici. V následné soutěži na stavebníka uspělo konsorcium firem Metrostav a Geosan. Na celkový výsledek můžeme být rozhodně pyšní.

Konec bloudění
Tak trochu symbolicky, i když to nebyl záměr, má nová radnice sedm administrativních pater. V podzemí se nachází víceúčelový sál, kde se kromě zasedání zastupitelstva budou konat výstavy nebo ve večerních hodinách například přednášky. Pro další jednání poslouží několik menších zasedacích místností v jednotlivých patrech. Zatímco ve spletitých chodbách na nábřeží se orientoval jen málokdo, nejdelší chodba nové radnice měří pouhých dvanáct metrů. Šeď bývalého sídla na nábřeží vystřídaly pestré barvy, které vám pomohou v orientaci po budově – každé patro má svou vlastní barvu.

Do jednotlivých pater se pohodlně dostanete dvěma výtahy, s praktickým páternosterem jsme se ale museli rozloučit. „Páternoster je kapacitně nejvýhodnější, ale dnes už bohužel není možné tento výtah vyrobit ani provozovat. Nedostali bychom bezpečnostní povolení,“ vysvětluje architekt Vojtěch Sosna, jeden z tříčlenného týmu studia Atelier bod architekti, který se podílel na výsledné podobě radnice.

Na radnici se pohodlně dostanete tramvají, ze zastávky U Průhonu je to jen několik kroků, nedaleko je to i ze zastávky Maniny. Na radnici vás tak dovezou tramvajové linky číslo 1, 6, 12, 14 a 25. V okolí se nachází smíšená fialová zóna, kde může kterýkoliv občan z Prahy 7 zaparkovat, a přímo proti radnici v areálu pivovaru je i komerční parkoviště pro „přespolní“ návštěvníky. Na dvoře se počítá se stojany na kola a s lavičkami. Informace o dění na radnici můžete čerpat i mimo úřední hodiny, a to prostřednictvím digitální úřední desky, kterou najdete zvenku v podloubí budovy.

Všichni jsou vítáni
Celá budova je bezbariérová a nezapomíná ani na rodiče s dětmi. Na veřejných toaletách najdete přebalovací pult a v době zasedání zastupitelstva pak bude stejně jako doposud zajištěno hlídání dětí. Na novou radnici budou nově moci dorazit i ohleduplní majitelé psů, a to za podmínky, že své miláčky povedou na vodítku a opatří je náhubkem.

Otevřenost dokazují i okénka na dveřích jednotlivých kanceláří, kterými můžete jednoduše nahlédnout dovnitř a ušetřit si zbytečné klepání a čekání. „Chtěli jsme, aby nová radnice působila neokázale, svěže, moderně, aby se tam člověk cítil jako v přátelském a vstřícném prostředí, kde snadno najde potřebné kanceláře. Věříme, že cesta na úřad se teď stane pro naše občany obecně příjemnějším zážitkem,“ říká místostarosta Pavel Zelenka, který měl přípravu nového sídla radnice na starosti.

Káva i zajímavý výhled
Ve vstupní hale s dvoranou si například zařídíte parkovací oprávnění a využijete služby CzechPOINT. Rozpis umístění dalších odborů včetně jejich nejdůležitějších agend naleznete v dalším textu. Telefonní linky na jednotlivé zaměstnance zůstávají i po stěhování beze změny. Na radnici najdete veškeré služby, zároveň se posílí fungování informačního centra v ulici Milady Horákové, kde si kromě služeb CzechPOINT budete moci v brzké budoucnosti zařídit či prodloužit parkovací oprávnění.

V návštěvnických zónách nové radnice se budete moci pohodlně posadit, případné fronty vyřeší vyvolávací systém, samozřejmostí je připojení na wifi a pítka s vodou. Občerstvení nabídne také kavárna v přízemí budovy, která bude otevřená v úředních hodinách radnice a kromě nápojů tu pořídíte i něco drobného k zakousnutí.

Čekání na novou občanku si můžete zkrátit nejen kávou, ale třeba i výhledem na Holešovice. Některé terasy radniční budovy budou totiž otevřené i pro veřejnost. Na její střeše vznikla malá obřadní místnost, která se bude využívat pro komornější svatby či udělování státního občanství. V prosklené skříni tu najdete i radniční hodinový stroj firmy L. Hainz, která vznikla v roce 1836, od roku 1928 sídlí v Tusarově ulici a stará se o věžní hodiny v celé Praze včetně staroměstského orloje. Hodiny tak budou symbolickou připomínkou holešovické podnikatelské historie. Dodejme ještě, že pro slavnostní příležitosti využívá radnice od podzimu i prostory vodárenské věže a do budoucna bude mít k dispozici také sál ve zrekonstruované Šlechtovce.

Radnice se snaží nezatěžovat životní prostředí. Již na podzim loňského roku seznámila organizace Incien zaměstnance radnice s konceptem cirkulární ekonomiky a na nové radnici se počítá s řadou šetrných opatření. „Usilujeme o co možná nejekologičtější provoz a fungování objektu včetně odpadového hospodářství,“ uzavírá tajemník úřadu Radomír Špok. Nezbývá než si přát, aby nám všem nová radnice dobře a dlouho sloužila.


Nová adresa úřadu
Úřad městské části Praha 7
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7
email: podatelna@praha7.cz
Dat. schránka: r44b2x7

Nová radnice v číslech
  • Pozemek s původní budovou stál 91 mil. Kč včetně daně z převodu nemovitosti
  • Rekonstrukce radnice přišla na 241 mil. Kč bez DPH, pokryto bez využití úvěru
  • Projektanti, stavební dozor, vedení projektu a architektonická soutěž – 21 mil. Kč bez DPH
  • Vestavěný nábytek – 10 mil. Kč bez DPH
  • Celkový účet za novou radnici činí 362 milionů Kč bez DPH
  • Bude zde 203 kancelářských míst a zasedací místnosti pro přibližně 200 lidí

 


PŘÍZEMÍ
zde získáte ověření podpisu nebo listiny,
výpisy z CzechPOINT, agendu datových schránek, základních registrů, zprostředkovanou identifikaci, autorizované konverze dokumentů a další služby
poradí vám zde i s formuláři MČ Praha 7 a dalších veřejných institucí, stejně jako s orientací v nové radnici a činností jednotlivých odborů

Věděli jste, že…
ověřit lze nově i listiny s plastickými znaky či hologramy stejně jako některé cizojazyčné listiny. Podpis lze ověřit také podle řidičského průkazu.

Bc. Jana Vostárková, vedoucí oddělení
tel.: 233 376 732, 603 707 337
vostarkovaj@praha7.cz


Oddělení zóny placeného stání a přestupků

zde si zařídíte parkovací oprávnění
získáte informace o parkování v garážích na Letné a o nočním parkování na Výstavišti či v Centru Stromovka

Věděli jste, že…
Parkovací oprávnění do Zóny placeného stání si zařídíte i v Informačním centru v ulici Milady Horákové. Přestupky související s parkováním vyřešíte na oddělení zóny přestupků v ulici U Průhonu 11.

Bc. Miroslav Simon, vedoucí oddělení
tel.: 777 001 016
simonm@praha7.cz


1. PATRO


Oddělení dokladů a evidence obyvatel

zde získáte občanský průkaz a pas nebo nahlásíte změnu místa trvalého pobytu

Věděli jste, že…
Se stěhováním radnice souvisí i změna adresy úřadu. Pokud máte trvalý pobyt na adrese úřadu, pak byste si měli požádat o novou občanku.

JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí Odboru správních agend
tel.: 603 863 878
chramostovaz@praha7.cz


Živnostenský odbor

zde získáte živnostenské oprávnění nebo se můžete zaevidovat jako zemědělský podnikatel

odbor provádí také kontrolu dodržování předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání

Věděli jste, že…
Na živnostenském odboru Prahy 7 funguje takzvané Jednotné kontaktní místo (JKM), které nabízí konzultace a pomoc podnikatelům v oblasti přeshraničního poskytování služeb v rámci EU. JKM je součástí celoevropské sítě a pomůže vám s dotazy ohledně podnikání v jiném členském státě EU. Získáte tu ale také třeba obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU.

Mgr. Monika Blaháková, vedoucí
Živnostenského odboru
tel.: 220 144 160, 732 557 975
blahakovam@praha7.cz


2. PATRO


Odbor sociálních věcí

Oddělení sociální práce

pomohou a poradí každému, kdo se ocitl v náročné životní situaci:

• hrozí vám výpověď z bytu, čelíte exekuci?

• staráte se o rodiče, dítě s hendikepem, partnera po úrazu a nevíte, na jaké služby máte nárok?

• potřebujete nové situaci přizpůsobit interiér bytu?

• máte v sousedství osamoceného seniora či víte o někom, kdo by péči odboru potřeboval?

Bc. Naďa Zelinková, vedoucí Oddělení sociální práce
tel.: 220 144 097, 739 553 133
zelinkovan@praha7.cz


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
hájí zájmy dětí na Sedmičce a poradí v těchto situacích:

• máte podezření na jakékoliv týrání dětí?

• řešíte výchovné problémy s vašimi dětmi?

• rozcházíte se a řešíte péči o děti?

• uvažujete o pěstounské péči či osvojení?

Vlasta Koníčková Kopřivová,
vedoucí oddělení OSPOD
tel.: 2201 441 86, 732 667 080
konickovav@praha7.cz


Odbor sociálního začleňování

Napomáhá integraci národnostních menšin a cizinců, poskytuje poradenství, podporuje vzdělávání i volnočasové aktivity. Dále zabezpečuje lektorskou a přednáškovou činnost na školách v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Kateřina Laskovská, pověřena
vedením odboru
tel.: 220 144 249, 605 070 056
laskovskak@praha7.cz

Pracovníci Odboru sociálních věcí jsou tu pro vás v pondělí a středu od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 18 hodin, ostatní dny po telefonické nebo emailové domluvě.

PaedDr. Miroslav Luczka, vedoucí Odboru sociálních věcí
tel.: 220 144 147, luczkam@praha7.cz

Věděli jste, že…
odbor provozuje poradnu pro pečující (středy 9–11), poradnu pro seniory (úterky a čtvrtky 9–12). Tyto služby najdete od března v bývalém Informačním centru v Dělnické 44. Také nabízí možnost objednání ergoterapeuta přímo k vám domů. 

Michaela Šormová, koordinátorka seniorské politiky
tel.: 777 482 466, sormovam@praha7.cz

Radnice vám nabízí pomocnou ruku v otázkách týkajících se bydlení v rámci takzvaného Kontaktního místa pro bydlení.
Dorota Smiešková, koordinátorka

tel.: 778 110 027, smieskovad@praha7.cz


3. PATRO
Stavební úřad

zde vám rádi poradí ve všech oblastech stavebního zákona, můžete tu zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení, řešit ohlášení či získat konzultace ve věcech stavebních

Ing. Helena Lubasová, vedoucí Stavebního úřadu
tel.: 220 144 128
lubasovah@praha7.cz


Odbor právní

kromě komplexní právní agendy pro úřad zde pomohou a poradí všem, kteří bydlí v obecním bytě či mají od městské části pronajatý nebytový prostor a nejsou momentálně schopni hradit předepsané nájemné. Nejčastěji je řešením uzavření splátkového kalendáře dle aktuální finanční situace. Díky tomu se za poslední čtyři roky podařilo značně eliminovat vznik nových dluhů u stávajících nájemců bytů i nebytových prostor

JUDr. Tereza Jedličková, vedoucí odboru
tel.: 220 144 198
jedlickovat@praha7.cz


4. PATRO

Odbor životního prostředí

zde vám vystaví: rybářský a lovecký lístek, závazná stanoviska k ovzduší, k nakládání s odpady a ke kácení stromů pro potřeby stavebního či územního řízení, povolení ke kácení stromů, souhlas s vynětím půdy ze Zemědělského půdního fondu do 1 ha

Máte podezření na týrání zvířat, špatně pokácený strom, podezřele vypadající kouř či zneužívání kontejnerů na tříděný odpad ze strany živnostníků? I to má ve své gesci Odbor životního prostředí. Odbor také přijímá oznámení veřejných vystoupení zvířat.

Věděli jste, že…
Pokud se chystáte pokácet strom, který má výšku 130 cm a obvod 80 cm a více, popřípadě chcete odstranit souvislý porost dřevin, který celkem zabírá více než 40 m2, potřebujete požádat o povolení, a to i když se jedná o váš soukromý pozemek. Živnostník či firma nesmí svůj odpad ukládat do barevných kontejnerů na tříděný odpad v ulicích.

Ing. Hana Horská, vedoucí odboru
tel.: 220 144 151
horskah@praha7.cz


Odbor finanční

pečuje o rozpočet, všechny finanční toky radnice a řádné účetnictví

Oddělení místních poplatků

se stará o výběr, evidenci, vymáhání a odvody místních poplatků: poplatku ze psů (vyhláška hl. města Prahy 23/2003 Sb.), místního poplatku z pobytu (vyhláška hl. města Prahy 18/2019 Sb.), ze vstupného (vyhláška hl. města Prahy 10/2011 Sb.) či za užívání veřejného prostranství (vyhláška hl. města Prahy 5/2011 Sb.)

Vyhlášky najdete na www.praha.eu v sekci O městě, záložka Vyhlášky a nařízení

Nachtmannová Lenka, vedoucí oddělení místních poplatků, tel.: 220 144 045, nachtmannoval@praha7.cz

Věděli jste, že…
Praha 7 jako první městská část hl. m. Prahy zavedla aplikaci CityVizor, jejímž prostřednictvím se můžete detailně seznámit s hospodařením městské části. Najdete zde i informace o všech uzavřených smlouvách či o každé proplacené faktuře i dokumenty z úřední desky.

cityvizor.cz/praha7/prehled


Odbor dopravy

Oddělení silničního správního úřadu

zde získáte povolení k umístění lešení, kontejnerů, stánků, poutačů apod. na chodnících a méně významných komunikacích městské části, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací pro pořádání akcí, stavební činnosti, umístění předzahrádky apod.

ve správním řízení zde budete řešit přestupky z výše uvedeného

Věděli jste, že…
Od loňského září je k dispozici parkoviště v ulici Jankovcova, kde platí fialová zóna, tj. rezidenti s parkovacím oprávněním zde mohou zaparkovat, kdykoli potřebují.

O místních komunikacích I. třídy v Praze 7, jako je například Argentinská, Bubenská, Veletržní, Korunovační, nábř. Kpt. Jaroše, Plynární, U Uranie a další, rozhoduje Magistrát hl. města Prahy.

Ing. Jan Kovařík, vedoucí odboru
tel.: 220 144 024
kovarikj@praha7.cz


Odbor majetku
nabízí k pronájmu řadu zajímavých nebytový prostor městské části, dozvíte se zde o aktuálně vyhlášených soutěžích a získáte informace k nemovitostem, které městská část spravuje

Mgr. Robert Kolář, vedoucí odboru
tel.: 220 144 056
kolarr@praha7.cz


5. PATRO


Odbor Kancelář starosty a tajemníka
zde zastihnete starostu, radní městské části a tajemníka a získáte například záštitu MČ Praha 7 a členů Rady MČ pro vaši akci

PaedDr. Michaela Strnadová, vedoucí odboru
tel.: 220 144 233, 731 628 904
strnadovam@praha7.cz


6. PATRO


Oddělení matrik

zde si zarezervujete termín svatebního obřadu, požádáte o změnu jména a příjmení, souhlasným prohlášením určíte otcovství dítěti, získáte duplikát rodného, oddacího či úmrtního listu, nahlédnete do matričního zápisu, pokud jste cizinec s trvalým pobytem v Praze 7, můžete tu podat žádost o udělení státního občanství ČR a získáte zde i osvědčení o státním občanství ČR

Věděli jste, že…
Své ano si můžete říct v nové obřadní síni v budově nové radnice, ve vodárenské věži, brzy také ve Šlechtově restauraci, ale i v botanické a zoologické zahradě, Trojském zámku, Stromovce, Hanavském pavilonu, Letenském zámečku a na dalších krásných místech Prahy 7.

Bc. Marcela Henke, DiS.,
vedoucí oddělení
tel.: 220 144 193, 776 358 885
henkem@praha7.cz


zde si zařídíte: žádost o dotaci v oblasti kultury a sportu, vítání občánků, slavnostní obřad jubilejního sňatku (od zlaté svatby, tedy 50 let manželství), blahopřání ke kulatinám, od 70 let

přihlášku do Klubu seniorů MČ Praha 7, zapojení do projektu Art District 7, informace o akcích pořádaných MČ Praha 7, přihlášky seniorů do sportovních, kulturních či dalších volnočasových aktivit pořádaných MČ Praha 7

Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru
tel.: 220 144 013, 732 410 734
fatorl@praha7.cz


Oddělení komunikace

zpracovává informace o aktivitách městské části, organizuje setkání s občany, zodpovídá jejich dotazy a promlouvá do médií. Vydává časopis Hobulet i další tiskoviny a podílí se na správě a rozvoji webu. K informování veřejnosti využívá kromě sociálních sítí také moderní komunikační systém Mobilní rozhlas

Martin Vokuš, vedoucí oddělení
tel.: 220 144 007, 603 464 810
vokusm@praha7.cz


Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor

zde se dozvíte o budoucí podobě naší čtvrti, nových stavbách stejně jako o úpravách veřejného prostranství či o strategii rozvoje Prahy 7. Poradí tu i všem, kteří zvažují jakoukoliv novou stavbu nebo stavební činnost na území Prahy 7. Odbor je totiž takzvaným účastníkem řízení ve všech územních řízeních o nových stavbách, a vyjadřuje se tak ke každé plánované stavbě na Sedmičce, proto je dobré zde své plány konzultovat

Ing. arch. Tomáš Richtr, vedoucí odboru
tel.: 220 144 102
richtrt@praha7.cz


Oddělení péče o veřejný prostor
zde můžete nahlásit přeplněné kontejnery na tříděný odpad, nepořádek v ulicích, černé skládky, výtluky, nelegální reklamu, přeplněné koše, chybějící sáčky na psí exkrementy, jakýkoliv problém na hřištích a v zeleni, které jsou ve správě radnice (nepatří sem Letenské sady ani Stromovka)

Ing. Daniela Karasová, vedoucí Oddělení péče o veřejný prostor
tel.: 220 144 044, 778 110 028
karasovad@praha7.cz