Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ) zajišťuje plánování sociálních služeb. Jako zástupce zřizovatele koordinuje činnost příspěvkových organizací Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 a Pečovatelské centrum Praha 7. Má na starosti administrativu a dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Spolupracuje s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Připravuje podpůrné programy a zajišťuje komplexní péči o potřebné obyvatele městské části.


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – OSZ

 • Zajišťuje výkon přenesené a samostatné působnosti v oblasti sociální a zdravotnictví.
 • Zajišťuje administrativní činnosti odboru dle správního a spisového řádu.
 • Zajišťuje přípravu a zpracování materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva v určené oblasti.
 • V oblasti zdravotnictví informuje občany o zdravotní péči poskytované zdravotnickými zařízeními sídlícími v Praze 7.
 • Vykonává zřizovatelské funkce nad příspěvkovými organizacemi Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 a Pečovatelské centrum Praha 7.
 • Spolupracuje s dalšími odbory úřadu MČ Praha 7 při zajištění úkolů v oblasti sociální a zdravotnictví.
 • Eviduje smlouvy v rámci svého odboru.
 • Zpracovává podklady pro výběr dotací MČ Praha 7 v oblasti sociální a zdravotnictví, zajišťuje kontrolu splnění podmínek žádostí o dotace a kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací.
 • Zajišťuje administrativní úkony, související s účastí MČ Praha 7 v dotačních řízeních oblasti sociální a zdravotní.
 • Zajišťuje agendu Sociálně zdravotní komise Rady a Humanitního fondu a poradních sborů.
 • Koordinuje plánování sociálních služeb.
 • Zajišťuje Akademii celoživotního vzdělávání pro občany MČ Praha 7.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Luczka Miroslav PaeDr.

vedoucí odboru
tel. +420220144147
LuczkaM@Praha7.cz

Sanitráková Miluše

referentka
tel. +420220144242
SanitrakovaM@Praha7.cz

Brázová Helena

referentka
tel. +420220144067
BrazovaH@Praha7.cz

Janečková Marcela

projektová manažerka
JaneckovaM@Praha7.cz

OSPOD

oddělení sociální práce