Odbor sociálních věcí (OSV) primárně vykonává agendy v přenesené působnosti a některé agendy v samostatné působnosti v sociálně oblasti. Klíčovými agendami jsou výkon sociální práce na obci a výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. V oblasti sociální práce na obci odbor pracuje se specifickými cílovými skupinami, jednotlivci i rodinami (senioři, zdravotně postižení, klienti ohrožení sociálním vyloučením, klienti ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby). Vykonává příslušné úkony sociální práce  a veřejné opatrovnictví v přenesené působnosti na obci. Klíčovými právními normami jsou Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákony související. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí odbor zajišťuje ochranu nezletilých dětí a rodin s nezletilými dětmi, zajišťuje jejich potřeby a práva a výkon opatrovnictví nezletilých dětí. Klíčovým právním předpisem je Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákony související. Odbor dále zajišťuje humanitární aktivity a plánování sociálních služeb, sociální pohřby u zcela osamělých občanů, vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 7 – Pečovatelské centrum Praha 7, Poliklinika Prahy 7.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Kontaktní formulář

Odbor sociálního začleňování

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz

Brázová Helena

referentka
tel. +420220144242
gsm. +420739409031
BrazovaH@Praha7.cz

OSPOD

oddělení sociální práce