Oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání (ZPSP) vydává parkovací oprávnění do Zóny placeného stání. Prodává parkovací karty a parkovací lístky. Zajišťuje agendu spojenou s parkováním mimo ZPS (noční parkování na parkovišti U Sparty, parkování v garážích na Letné). Projednává správní delikty spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části.


Oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání (ZPSP)

 • Řeší problematiku dopravy v klidu – zón placeného stání a zajišťuje veškerou související administrativní činnost.
 • Zajišťuje prodej parkovacích oprávnění dle metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání vydané HMP.
 • Zajišťuje evidenci vydaných oprávnění dle jednotlivých typů.
 • Zabezpečuje výkon odborné, kvalifikované kontrolní a analytické činnosti v oblasti zón placeného stání.
 • Zajišťuje předávání vybraných finančních prostředků dle příslušných předpisů.
 • Spolupracuje se správcem zóny placeného stání na zabezpečení bezproblémového fungování zóny placeného stání.
 • Ve spolupráci se správcem zóny placeného stání poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zóny placeného stání.
 • Vede evidenci došlých stížností, oznámení a podnětů občanů k zóně placeného stání a zajišťuje jejich analýzu a komunikaci s HMP.
 • Zajišťuje provoz příjmové pokladny pro příjem poplatků za parkovací oprávnění v zónách placeného stání.
 • Spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k zajištění dozoru zóny placeného stání.
 • Spolupracuje s MHMP při řešení metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění.
 • Projednává přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části, vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž nebyl zjištěn pachatel z informačního systému vedeného na základě ustanovení § 125e odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků

Oddělení Zóny placeného stání

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00
placeholder

Simon Miroslav Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420777001016
SimonM@Praha7.cz

Květoňová Petra

referentka
tel. +420220144266
KvetonovaP@Praha7.cz

Serbus Josef Mgr.

referent
tel. +420732512002
serbusj@praha7.cz

Chramostová Květa DiS.

referentka
tel. +420777098569
ChramostovaK@Praha7.cz

Novotná Petra

referentka
tel. +420775170138
NovotnaP@Praha7.cz

Šedivá Anna

referentka
tel. +420775170157
SedivaA@Praha7.cz

Mrózková Renata

referentka
tel. +420233376738
MrozkovaR@Praha7.cz

Tvarůžková Bohumila

referentka
TvaruzkovaB@Praha7.cz

Rothbauerová Gabriela Bc.

referentka
RothbauerovaG@praha7.cz

Potůčková Barbara

referentka
tel. +420220144266
PotuckovaB@Praha7.cz