Oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání (ZPSP) vydává parkovací oprávnění do Zóny placeného stání. Prodává parkovací karty a parkovací lístky. Zajišťuje agendu spojenou s parkováním mimo ZPS (noční parkování na parkovišti U Sparty, parkování v garážích na Letné). Projednává správní delikty spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části.


Oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání (ZPSP)

 • Řeší problematiku dopravy v klidu – zón placeného stání a zajišťuje veškerou související administrativní činnost.
 • Zajišťuje prodej parkovacích oprávnění dle metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání vydané HMP.
 • Zajišťuje evidenci vydaných oprávnění dle jednotlivých typů.
 • Zabezpečuje výkon odborné, kvalifikované kontrolní a analytické činnosti v oblasti zón placeného stání.
 • Zajišťuje předávání vybraných finančních prostředků dle příslušných předpisů.
 • Spolupracuje se správcem zóny placeného stání na zabezpečení bezproblémového fungování zóny placeného stání.
 • Ve spolupráci se správcem zóny placeného stání poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zóny placeného stání.
 • Vede evidenci došlých stížností, oznámení a podnětů občanů k zóně placeného stání a zajišťuje jejich analýzu a komunikaci s HMP.
 • Zajišťuje provoz příjmové pokladny pro příjem poplatků za parkovací oprávnění v zónách placeného stání.
 • Spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k zajištění dozoru zóny placeného stání.
 • Spolupracuje s MHMP při řešení metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění.
 • Projednává přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části, vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž nebyl zjištěn pachatel z informačního systému vedeného na základě ustanovení § 125e odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění.

Oddělení přestupků – U Průhonu 11 - pracoviště A

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Výdej parkovacích oprávnění – U Průhonu 38 budova radnice

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Výdej parkovacích oprávnění – IC M. Horákové

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků
oddělení zóny přestupků - ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ - detašované pracoviště U Průhonu 11 - pracoviště A
oddělení zóny placeného stání - VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ - U Průhonu 1338/38, Milady Horákové 2
placeholder

Simon Miroslav, Bc.

vedoucí oddělení
gsm. +420777001016
SimonM@Praha7.cz
U Průhonu 11

Serbus Josef, Mgr.

referent oddělení přestupků
gsm. +420732512002
serbusj@praha7.cz
U Průhonu 11

Chramostová Květa, DiS.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420777098569
ChramostovaK@Praha7.cz
U Průhonu 11

Novotná Petra

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775170138
NovotnaP@Praha7.cz
U Průhonu 11

Šedivá Anna

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775170157
SedivaA@Praha7.cz
Dělnická 44a

Mrózková Renata

referentka výdejny parkovacích oprávnění
tel. +420220144106
gsm. +420775862211
MrozkovaR@Praha7.cz
U Průhonu 38 přízemí

Tvarůžková Bohumila

referentka výdejny parkovacích oprávnění
tel. +420220144265
gsm. +420730187066
TvaruzkovaB@Praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Soukupová Martina, Bc.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420732556499
SoukupovaM@Praha7.cz
U Průhonu 11

Krihová Vlasta

referentka oddělení přestupků
gsm. +420770142520
KrihovaV@Praha7.cz
Dělnická 44a

Šetenová Alice

referentka výdejny parkovacích oprávnění
tel. +420220144266
gsm. +420606174178
SetenovaA@Praha7.cz
U Průhonu 38 přízemí

Kužel Pavel, Mgr.

referent oddělení přestupků
gsm. +420778771012
KuzelP@Praha7.cz
U Průhonu 11

Veverka Kuksová Alena, DiS.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420778710056
VeverkaA@Praha7.cz
U Průhonu 11