Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Diskusní fórum Praha 7

Veřejný prostor
Informace posledního příspěvku

Nová výstavba

Kromě velkého rozvojového území Bubny (cca 100 ha) je většina volných parcel situována v tzv. Dolních Holešovicích, tedy meandru Vltavy, kde je výstavba nejčilejší. K podobě nově plánovaných projektů se městská část vyjadřuje především prostřednictvím stanovisek Komise architektury, urbanismu a veřejného prostranství. K menším rekonstrukcím a nástavbám nevyžadující územní rozhodnutí se městská část jako samospráva vyjadřovat nemůže, schválení je v komeptenci pouze státní správy - Stavebního úřadu.

Témata: 1  |  Příspěvky: 2

Velké rozvojové územ...


Letenské sady

O Letenské sady pečuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Ing. Alice Dědečková, tel.: 236 005 814, email: alice.dedeckova@praha.eu.
Údržbu parku zajišťuje firma Jena, Kostelní 1503, Praha 7, tel.: 233 081 333, email: jena@jena.cz.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Stromovka

O Stromovku pečuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP), Jungmannova 35/29, Praha 1
Ing. Alice Dědečková, tel.: 236 005 814, email: alice.dedeckova@praha.eu

Správcem parku jsou Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10
Ivana Kožešníková, tel.: 778 477 394, email: kozesnikova@lesy-praha.cz
Údržbu Stromovky zajišťuje Barbora Berecová, tel.: 775 018 628, email: berecova@lesy-praha.cz

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Dětská hřiště

Pokud narazíte na problém či poruchu na některém z dětských hřišť v Praze 7, můžete využít aplikace Lepší místo, ve které je možné sledovat stav řešení podnětu a dostávat zprávy o jednotlivých krocích, nebo kontaktujte naše pracovníky z Odboru péče o veřejný prostor na telefonním čísle: +420 770 104 993.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Hluk

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině.
Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. Praha 7 na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňuje. Při podezření překročení pravidel a spáchání přestupku je nutné zavolat Městskou policii, případně kontaktovat hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta.

Témata: 3  |  Příspěvky: 15

Hlučné lodě


Úklid chodníků

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

Témata: 2  |  Příspěvky: 3

nesekání trávy


Tříděný odpad

Kontaktní telefony jsou uvedeny přímo na sběrné nádobě. Tam také směrujte své dotazy, popřípadě nespokojenost s odvozem odpadu. Termíny a frekvenci vývozů kontejnerů naleznete na mapě Pražských služeb

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Úklid Štvanice a Letenská pláň

Štvanici a Letenskou pláň (parkoviště a pískovou plochu) uklízí a udržuje firma Acton, Janovského 35, Praha 7 tel.: 220 877 420, email: info@acton.cz

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Odpadkové koše v ulicích

Na území MČ Praha 7 máme několik druhů odpadkových košů a několik firem, které se starají o jejich vývoz.

O koše MČ Praha 7 (84 betonových košů, 51 plastových košů a 54 zásobníků na pytlíky na psí exkrementy) se stará městská firma 7U s. r. o., která je 1-2krát denně vyváží a doplňuje pytlíky do zásobníků.

Ostatní koše v ulicích patří většinou Pražským službám nebo hl. městu Praze (Stromovka, Letenské sady) a jsou spravovány Pražskými službami a.s. Na zastávkách MHD jsou odpadkové koše v režii DPP a.s.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Psi a další domácí zvířata

V Praze 7 bylo k 8. dubnu 2015 oficiálně přihlášeno k pobytu 1814 psů. V katastru Sedmičky je zhruba 1400 domů – lehkou rovnicí nám pak vychází cca 1,3 psa na dům. Realita je však dosti jiná. Úřad MČ se snaží ulehčit majitelům psů úklid pravidelně doplňovanými sáčky na exkrementy. Úklid psích exkrementů je nyní prováděn 7 dní v týdnu. Další zlepšení čistoty je v rukou majitelů psů. Těm zodpovědným, kterých je drtivá většina, děkujeme za ohleduplnost.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Doprava
Informace posledního příspěvku

Změny v MHD

Městská hromadná doprava není v kompetenci městské části. Systém Pražské integrované dopravy organizuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) a informace o cestování v Praze a jejím okolí najdete na stránkách Dopravního podniku nebo ROPIDu.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Parkování

Praha 7 od února 2018 přechází na nový modernizovaný magistrátní systém placeného stání. V zónách nové generace už nebudete potřebovat parkovací kartu nebo lístek za sklo. Zaplatíte si pouze elektronické parkovací oprávnění na espézetku nebo se jako návštěvník zaregistrujete přes parkovací automat či virtuální parkovací hodiny. Kontrolu budou provádět monitorovací vozy se zabudovaným kamerovým systémem.

Témata: 8  |  Příspěvky: 46

Parkování velkých au...


Zábory parkovacích stání

Veškeré žádosti o zábory jsou pečlivě prověřeny a ve většině případů redukovány. Pokud však žadatelé o zábor splní všechny nutné podmínky (smlouvu s Technickou správou komunikací, souhlas Policie – v případě záboru vozovky), nemá úřad oprávněný důvod zábor zakázat.
Městská část povolení uvydává s podmínkou, že každý kdo o zábor požádá, musí rezidentům nabídnout náhradní parkování. Informace o náhradním parkování (obvykle na Letenské pláni) a adresa a mobilní telefon na odpovědného člověka jsou vždy uvedeny na zadní straně přenosných dopravních značek označujících uzavřené ulice.
Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a Městská policie zajistí nápravu. V kalendáři na webových stránkách je k dispozici vždy seznam povolených záborů.

Témata: 1  |  Příspěvky: 2

Seznam povolených zá...


Opravy komunikací

Aktuální informace o opravách komunikací v Praze 7 naleznete vždy v kalendáři akcí na hlavní stránce webových stránek. Zde také informujeme o všech dopravních opatřeních, která jsou obvykle s opravami spojená. Upozorňujeme, že ve většině případů není městská část zadavatelem stavby (obvykle Magistrát hl. m. Prahy respektive Technická správa komunikací) ani jejím zhotovitelem (obvykle firma, kterou vybírá zadavatel).

Témata: 3  |  Příspěvky: 6

Kocourkov v ulici U ...


Uzavírky a objížďky

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky podává Odboru dopravy ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Pokud jsou důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel (pokud Odbor dopravy nestanoví jinak).

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Opravy chodníků

K opravám a výměnám povrchů chodníků v Praze 7 dochází postupně, podle výše finančních prostředků.
Realizaci oprav chodníků má v kompetenci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která také vybírá zhotovitele. Na opravy chodníků vyčlenila Praha 7 v roce 2017 více než 16 milionů Kč, což je o 10 milionů Kč více, než bylo investováno v roce 2014.
Proběhly částečné rekonstrukce chodníků v ulicích Muzejní, Letohradská, Kostelní, Šimáčkova, Dobrovského, U Uranie a Veverkova.

Témata: 1  |  Příspěvky: 3

Chybějící lavičky


Cyklodoprava

Přestože městská část cyklodopravu podporuje a snaží se přispět k hladkému soužití cyklistů, chodců a řidičů v Praze 7, není cyklodoprava v kompetenci Úřadu městské části Praha 7. Problematikou cyklodopravy se v hlavním městě zabývá Magistrát hl. m. Prahy Odbor rozvoje dopravy.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Školství
Informace posledního příspěvku

Mateřské školy

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Základní školy

Jestliže pro své dítě hledáte základní školu a potřebujete o školách v Praze 7 bližší informace, jestliže chcete předat pochvalu či stížnost na ředitelku mateřské školy či máte podnět k fungování školek na Praze 7, obracejte se na Odbor školství MČ Prahy 7. V sekci Potřebuji zařídit v oblasti Školská zařízení také naleznete informace o jednotlivých základních školách a základní kontaktní údaje.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Kultura
Informace posledního příspěvku

Art District 7

V rámci projektu Art District 7 podporujeme prostřednictví dotací – programových či individuálních, iniciativy místních občanů a kulturních organizací. Nejsme však zřizovateli žádné kulturní instituce a nemáme tedy přímý vliv na jejich program či fungování.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Kulturní instituce

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Trhy

Umístění prodejních míst ve veřejném prostoru se řídí Tržním řádem, ve kterém je taxativně uveden seznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hodině, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb apod. V Praze 7 se jedná například o Holešovickou tržnici, Výstaviště, Strossmayerovo náměstí, Řezáčovo náměstí, okolí metra Vltavská nebo Nádraží Holešovice.
Kompletní výčet tržních míst naleznete v  Tržním řádu.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Klub seniorů

Pro své občany organizujeme tzv. Klub seniorů, který seniorům nabízí slevy v partnerských kavárnách, restauracích, obchodech či službách. Členové klubu dostávají informace o připravovaných akcích organizovaných Městskou částí a mají na nich zajištěnu přednostní účast. Členství v Klubu je zdarma. Pokud máte ve svém okolí seniora, který by se rád stal součástí klubu, neváhejte kontaktovat pracovníky Odboru kultury.

Témata: 1  |  Příspěvky: 1

Jak se zije seniorum...


Kulturní akce

V Praze 7 se v průběhu roku koná řada kulturních akcí. Městská část podporuje především aktivity, které vznikly a fungují z iniciativy místních obyvatel a institucí. Těmto akcím pak může poskytnout záštitu starosta městské části nebo některý z radních. O dotacích rozhoduje Kulturní komise Rady MČ Praha 7, která zasedá jednou měsíčně.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Majetek městské části
Příspěvky
Témata

Pronájmy bytů

Pokud jste ve složité životní situaci a hledáte bydlení, můžeme vám pomoci. Jestliže máte zájem o pronájem obecního bytu, obracejte se na Odbor majetku Úřadu městské části Praha 7 nebo můžete využít služeb Kontaktního místa pro bydlení. 

4
1

 

Nebytové prostory

Jestliže máte zájem o pronájem nebytového prostoru, garáže nebo startovacího ateliéru pro mladé umělce, obracejte se na Odbor majetku Úřadu městské části Praha 7.

0
0

Sociální oblast
Informace posledního příspěvku

Péče o seniory

V Praze 7 momentálně žije více než sedm tisíc seniorů. Kvalitní život lidí nad 65 let je tak naší přirozenou prioritou. Proto právě pro seniory připravujeme mnoho akcí, jako jsou například přednášky Akademie celoživotního vzdělávání, pravidelná cvičení či nejrůznější kurzy. Jednou z klíčových organizací, která v Praze 7 seniorům pomáhá, je Pečovatelské centrum. Centrum poskytuje služby jak ve svém sídle tak i pomoc seniorům v jejich domovech.

Témata: 1  |  Příspěvky: 2

Smazany příspěvek


Péče o sociálně slabé

Městská část se snaží pomáhat nejen v případě, že se ocitnete v nouzi, ale také pokud potřebujete bezplatně poradit od odborníků (pořádá například bezplatnou právní a finanční poradnu). Pro osoby, které řeší problémy s bydlením, je několikrát v týdnu otevřeno Kontaktní místo pro bydlení. Pořádáme veřejné sbírky, funguje obědové konto pro děti ze sociálně slabých rodin nebo humanitární fond. Spolupracujeme také s řadou neziskových organizací. V prvé řadě však nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7.

Témata: 1  |  Příspěvky: 2

Pohřeb sociálně slab...


Bezpečnost a kriminalita
Informace posledního příspěvku

Kriminalita

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR. 

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Podomní prodej

Podomní prodej je v Praze zakázán vyhláškou, jejíž vznik MČ Praha 7 iniciovala. Prodejce nepouštějte v žádném případě a pod žádnou záminkou do bytu. Vyzvěte jej k opuštění domu a pokud tak ihned neuční, kontaktujte Policii ČR, případně Městskou polici.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Úřad MČ Praha 7
Informace posledního příspěvku

Komunikace a webové stránky

Komunikaci úřadu zajišťuje oddělení komunikace Kanceláře starosty a tajemníka. Podporu s technickými problémy kontaktujte emailem na administrátora webu. S náměty a připomínkami k obsahu se můžete obracet na redaktora webu.

Témata: 19  |  Příspěvky: 101

Úřední deska


Volení zástupci

Nejvyšším voleným orgánem je Zastupitelstvo MČ, které volí Radu MČ. Starosta je z výkonu své funkce odpovědný Zastupitelstvu, zastupuje MČ Praha 7 navenek. V době nepřítomnosti starosty ho na základě pověření zastupují jeho zástupci.

Témata: 2  |  Příspěvky: 11

Vyhlášení klimatické...


Zaměstnanci úřadu

Témata: 1  |  Příspěvky: 9

Zaměstnanci p.Matějk...


Sdílet: