Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Stromovka

O Stromovku pečuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP), Jungmannova 35/29, Praha 1
Ing. Alice Dědečková, tel.: 236 005 814, email: alice.dedeckova@praha.eu

Správcem parku jsou Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10
Ivana Kožešníková, tel.: 778 477 394, email: kozesnikova@lesy-praha.cz
Údržbu Stromovky zajišťuje Barbora Berecová, tel.: 775 018 628, email: berecova@lesy-praha.cz

Nebyly nalezeny žádné témata

Sdílet: