Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Veřejný prostor

Veřejný prostor
Informace posledního příspěvku

Nová výstavba

Kromě velkého rozvojového území Bubny (cca 100 ha) je většina volných parcel situována v tzv. Dolních Holešovicích, tedy meandru Vltavy, kde je výstavba nejčilejší. K podobě nově plánovaných projektů se městská část vyjadřuje především prostřednictvím stanovisek Komise architektury, urbanismu a veřejného prostranství. K menším rekonstrukcím a nástavbám nevyžadující územní rozhodnutí se městská část jako samospráva vyjadřovat nemůže, schválení je v komeptenci pouze státní správy - Stavebního úřadu.

Témata: 1  |  Příspěvky: 2

Velké rozvojové územ...


Letenské sady

O Letenské sady pečuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Ing. Alice Dědečková, tel.: 236 005 814, email: alice.dedeckova@praha.eu.
Údržbu parku zajišťuje firma Jena, Kostelní 1503, Praha 7, tel.: 233 081 333, email: jena@jena.cz.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Stromovka

O Stromovku pečuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP), Jungmannova 35/29, Praha 1
Ing. Alice Dědečková, tel.: 236 005 814, email: alice.dedeckova@praha.eu

Správcem parku jsou Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10
Ivana Kožešníková, tel.: 778 477 394, email: kozesnikova@lesy-praha.cz
Údržbu Stromovky zajišťuje Barbora Berecová, tel.: 775 018 628, email: berecova@lesy-praha.cz

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Dětská hřiště

Pokud narazíte na problém či poruchu na některém z dětských hřišť v Praze 7, můžete využít aplikace Lepší místo, ve které je možné sledovat stav řešení podnětu a dostávat zprávy o jednotlivých krocích, nebo kontaktujte naše pracovníky z Odboru péče o veřejný prostor na telefonním čísle: +420 770 104 993.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Hluk

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině.
Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. Praha 7 na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňuje. Při podezření překročení pravidel a spáchání přestupku je nutné zavolat Městskou policii, případně kontaktovat hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta.

Témata: 3  |  Příspěvky: 15

Hlučné lodě


Úklid chodníků

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

Témata: 2  |  Příspěvky: 3

nesekání trávy


Tříděný odpad

Kontaktní telefony jsou uvedeny přímo na sběrné nádobě. Tam také směrujte své dotazy, popřípadě nespokojenost s odvozem odpadu. Termíny a frekvenci vývozů kontejnerů naleznete na mapě Pražských služeb

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Úklid Štvanice a Letenská pláň

Štvanici a Letenskou pláň (parkoviště a pískovou plochu) uklízí a udržuje firma Acton, Janovského 35, Praha 7 tel.: 220 877 420, email: info@acton.cz

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Odpadkové koše v ulicích

Na území MČ Praha 7 máme několik druhů odpadkových košů a několik firem, které se starají o jejich vývoz.

O koše MČ Praha 7 (84 betonových košů, 51 plastových košů a 54 zásobníků na pytlíky na psí exkrementy) se stará městská firma 7U s. r. o., která je 1-2krát denně vyváží a doplňuje pytlíky do zásobníků.

Ostatní koše v ulicích patří většinou Pražským službám nebo hl. městu Praze (Stromovka, Letenské sady) a jsou spravovány Pražskými službami a.s. Na zastávkách MHD jsou odpadkové koše v režii DPP a.s.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Psi a další domácí zvířata

V Praze 7 bylo k 8. dubnu 2015 oficiálně přihlášeno k pobytu 1814 psů. V katastru Sedmičky je zhruba 1400 domů – lehkou rovnicí nám pak vychází cca 1,3 psa na dům. Realita je však dosti jiná. Úřad MČ se snaží ulehčit majitelům psů úklid pravidelně doplňovanými sáčky na exkrementy. Úklid psích exkrementů je nyní prováděn 7 dní v týdnu. Další zlepšení čistoty je v rukou majitelů psů. Těm zodpovědným, kterých je drtivá většina, děkujeme za ohleduplnost.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Sdílet: