Kalendář

celý kalendář


23.
10.
Zasedání komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

od 13:00, Radnice MČ Praha 7 - 7. patro, č. 7.09, U Průhonu 1338/38

2.
11.
Zasedání finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

2.
11.
Zasedání majetkové komise Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38

4.
11.
Zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

od 16:30,

9.
11.
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

od 17:00, budova Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 38