V novém školním roce 2024/2025 opět ZŠ Strossmayerovo náměstí, pod patronátem MČ Praha 7, otevírá širokou paletu zájmových kurzů pro dospělé.

Podzimní semestr odstartuje v týdnu od pondělí 23. 9. 2024. Registrace, prostřednictvím on-line přihlášení u každého konkrétního kurzu, bude spuštěna od pátku 28. 6. 2024 do 10. 9. 2024.

Kurzy jsou určeny pro dospělé všech věkových kategorií od studentů po seniory. Přihlásit se mohou zájemci bez ohledu na trvalé bydliště, není nutné být rezidentem Prahy 7.

Kurzy poběží v týdenním intervalu, 16 lekcí po 90 minutách. Výuka probíhá v malých skupinách (max. 9 studentů).

Nabízíme kurzy prezenční i ONLINE. Prezenční kurzy budou probíhat v budově ZŠ Strossmayerovo nám. 4, Praha 7. Těšit se na vás budou naši vynikající, dlouholetí lektoři a lektorky.

Cena kurzu je pro tento rok stanovena na 4 200 Kč za pololetí. Účastníci kurzů z minulého pololetí mají nárok na 10% slevu.

Přihlaste se online, pomocí tlačítka u jednotlivých kurzů níže.


Více informací vám poskytne:

Tereza Hejmová
e-mail: tereza.hejmova@zsstross.cz
telefon +420 770 135 315

Přehled kurzů

Jazykové kurzy

lektor: Jan Procházka

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 24.9. 2024

 • Zájemce o kurz konverzace již musí používat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu (přítomný, minulý i předpřítomný čas, vyjadřování budoucnosti, modální slovesa, podmiňovací věty)
 • Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu, ale osvojí si i běžné komunikační prostředky a strategie.
 • Podle potřeby si nejrůznějšími formami zopakuje důležitá gramatická pravidla a zaplní tak případné ´mezery´.
 • Nahlédne i do „vyšší“ gramatiky, kterou použije tehdy, kdy to momentální situace bude vyžadovat.
 • Rozmanitá témata, trénink naslouchání ostatním, kladení otázek, vyjadřování vlastních myšlenek i zjišťování názoru druhých, přesvědčování, přesměrování tématu, přerušení monologu, ověření výpovědi mluvčího, převyprávění předem nepřipravených textů, ale i slovotvorba, nácvik správné výslovnosti či řešení nabízených složitějších cvičení, to je cílem tohoto kurzu

on line přihlášení

lektor: Jan Procházka

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 24.9. 2024

 • Tento kurz je vhodný pro úplné začátečníky

on line přihlášení

lektorka: Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe, výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v USA. Aktuálně firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25.9. 2024 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

 • Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází.
 • Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného.
 • Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata.
 • Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.
 • Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.
 • Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

on line přihlášení

lektorka: Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe: výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v U.S.A. Aktuálně: firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 4 200 Kč 

začátek kurzu: středa 25.9. 2024

 • Na lekcích angličtiny pro středně pokročilé budeme procvičovat udržení dialogu na vybraná témata, budeme vyjadřovat svá přání a názory, sledovat delší diskuse a složitější poslechy, a následně je budeme komentovat.
 • Pomocí probraných gramatických jevů se naučíme mít souvislý a srozumitelný projev.
 • Nacvičíme si, jak se bez přípravy zapojit do hovoru a ověřit si správnost toho, co jsme zaslechli, a jak si doplnit chybějící informace, které nám unikly.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopni vést plynulou a srozumitelnou konverzaci a aktivně využívat novou slovní zásobu na témata nám známá.
 • Budeme zaznamenávat a zpracovávat písemně některé své názory a plány, přečtené články nebo vyslechnutá sdělení či prezentace a scény.

Témata:

  • Události ve veřejném životě
  • Spolužáci a kolegové
  • Přírodní jevy a katastrofy
  • Rodinné události
  • Poskytování a užívání služeb
  • Volný čas a záliby
  • Telefonování
  • Nové zaměstnání
  • Nakupování
  • Cestování
  • Společenské události a zvyklosti

on line přihlášení

lektorka: Silvia Homolyová 

Učitelka, lektorka a průvodkyně. Francouzštinu si zvolila jako první cizí jazyk už na střední škole a pokračovala ve studiu i na vysoké škole. V rámci studií několikrát navštívila Francii, Belgii a Švýcarsko. Větší část profesního života působila jako průvodkyně a delegátka – frankofonním turistům představovala krásy Prahy, často s nimi diskutovala o životě u nás a o životě ve Francii. Ráda by svým studentům předala nejen základy gramatiky a výslovnosti, ale i náhled do francouzské kultury, historie a způsobu myšlení.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25.9. 2024


on line přihlášení

lektorka: Silvia Homolyová 

Učitelka, lektorka a průvodkyně. Francouzštinu si zvolila jako první cizí jazyk už na střední škole a pokračovala ve studiu i na vysoké škole. V rámci studií několikrát navštívila Francii, Belgii a Švýcarsko. Větší část profesního života působila jako průvodkyně a delegátka – frankofonním turistům představovala krásy Prahy, často s nimi diskutovala o životě u nás a o životě ve Francii. Ráda by svým studentům předala nejen základy gramatiky a výslovnosti, ale i náhled do francouzské kultury, historie a způsobu myšlení.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 24.9. 2024


on line přihlášení

lektorka: Michelle Serfilippi

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25. 9. 2024 KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

on line přihlášení

lektorka: Michelle Serfilippi

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25.9. 2024  KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

on line přihlášení

lektorka: Mariane Carmonna

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: čtvrtek 26.9.2024

V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.

 • Přivítat se a rozloučit se.
 • Představit se.
 • Představit někoho.
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny.
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech.
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.).
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích.
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst).
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání).
 • Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.

on line přihlášení

lektorka: Mariane Carmonna

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: čtvrtek 26. 9. 2024

V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.

 • Přivítat se a rozloučit se.
 • Představit se.
 • Představit někoho.
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny.
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech.
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.).
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích.
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst).
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání)
 • Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.
 • Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

on line přihlášení

lektor: Julio Rubio Durán

Univerzitní profesor španělského jazyka původem ze Španělska s bohatými zkušenostmi s výukou španělštiny v Praze od roku 2006 a na jiných místech: Maroko, Dominikánská republika, Řecko, Saúdská Arábie, Itálie a Francie.

Specializuje se na všechny úrovně jazyka jakékoli věkové kategorie, odbornou přípravu na oficiální zkoušky DELE v Instituto Cervantes. Spolupracuje na překladech z angličtiny do španělštiny, dabingu videí ve španělštině od českých firem a propůjčuje hlas ve španělštině pro rozhlasové spoty.

Při výuce preferuje moderní metodiku výuky, kde převažuje konverzace, řečnické dovednosti a komunikace se studenty.

Na lekcích vládne uvolněná, příjemná a přátelská atmosféra

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 24. 9. 2024

V kurzu španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:

 • Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
 • Říct, kolik je hodin.
 • Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
 • Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
 • Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
 • Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
 • Vyplnit formulář požadující osobní informace.
 • Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
 • Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
 • Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a také takové informace poskytnout.
 • Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
 • Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
 • Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
 • Vyjádřit vděk, spokojenost anebo nespokojenost s poskytnutou službou.
 • Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
 • Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
 • Koupit si jízdenky.
 • Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).

on line přihlášení

lektor: Julio Rubio Durán

Univerzitní profesor španělského jazyka původem ze Španělska s bohatými zkušenostmi s výukou španělštiny v Praze od roku 2006 a na jiných místech: Maroko, Dominikánská republika, Řecko, Saúdská Arábie, Itálie a Francie.

Specializuje se na všechny úrovně jazyka jakékoli věkové kategorie, odbornou přípravu na oficiální zkoušky DELE v Instituto Cervantes. Spoluprácuje na překladech z angličtiny do španělštiny, dabingu videí ve španělštině od českých firem a propůjčuje hlas ve španělštině pro rozhlasové spoty.

Při výuce preferuje moderní metodiku výuky, kde převažuje konverzace, řečnické dovednosti a komunikace se studenty.

Na lekcích vládne uvolněná, příjemná a přátelská atmosféra

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 24. 9. 2024

 • Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří už se jazyku věnují a chtějí si rozšířit slovní zásobu, vypilovat výslovnost, přízvuk a zdokonalit se ve čtení, psaní a konverzaci.

on line přihlášení

lektorka: Eliška Konůpková

Studentka třetího ročníku magisterského oboru Asijská studia se zaměřením na japonštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (stejný bakalářský program, v té době ještě Japonská studia, na stejné univerzitě dokončen). Vlastní certifikát nejvyšší jazykové úrovně japonštiny (JLPT N1), roční pobyt na japonské univerzitě (Ritsumeikan University). Zkušenost s výukou japonštiny individuálně i ve skupinkách, online i naživo, dětí, dospívajících i dospělých. Akademicky je zaměřena na japonský jazyk a literaturu, kromě toho jí baví také jídlo, kultura, zvyky a umění

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pátek 27. 9. 2024 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

 • Výuka gramatiky podle učebnice Genki, kterou doplňují cvičení z učebnice Minna no nihongo, aby si studenti mohli gramatiku a slovíčka pořádně procvičit a zapamatovat. Lektorka vytváří vlastní materiály, kde stručně shrnuje gramatiku z hodiny.
 • Studenti se během semestru naučí slabičné abecedy hiraganu a katakanu, základní znaky (přibližně 10 znaků), základní fráze (pozdravy, objednávka), čísla, hodiny, ceny, věk, dny v týdnu, zaměstnání, frázi něco je něco (spona desu), tvorba otázek, ukazovací zájmena, přívlastky a přivlastňovací zájmena (partikule no), spojku a (partikule to), spojku také (partikule mo), tázací zájmena a další (přibližně do lekce 3 v učebnici Genki včetně). Rovněž je výuka doplňována japonskými reáliemi podle toho, co zrovna probíhá v Japonsku nebo podle přání a dotazů studentů.
 • Tempo hodin záleží na přání a schopnostech studentů.
 • Při výuce je kladen důraz na to, aby studenti nezapomněli dříve naučenou gramatiku a slovíčka, proto se lektorka snaží tempo nenastavovat příliš rychlé a hodně opakuje, dokud všichni ze skupiny gramatiku nezvládají. Domácí úkoly podle přání a časových schopností studentů.

on line přihlášení

lektorka: Eliška Konůpková

Studentka třetího ročníku magisterského oboru Asijská studia se zaměřením na japonštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (stejný bakalářský program, v té době ještě Japonská studia, na stejné univerzitě dokončen). Vlastní certifikát nejvyšší jazykové úrovně japonštiny (JLPT N1), roční pobyt na japonské univerzitě (Ritsumeikan University). Zkušenost s výukou japonštiny individuálně i ve skupinkách, online i naživo, dětí, dospívajících i dospělých. Akademicky je zaměřena na japonský jazyk a literaturu, kromě toho jí baví také jídlo, kultura, zvyky a umění

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pátek 27.9. 2024– KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

 • Výuka gramatiky podle učebnice Genki, kterou doplňují cvičení z učebnice Minna no nihongo, aby si studenti mohli gramatiku a slovíčka pořádně procvičit a zapamatovat. Lektorka vytváří vlastní materiály, kde stručně shrnuje gramatiku z hodiny.
 • Studenti se během semestru naučí přídavná jména (v přítomném i minulém čase), přechodníky přídavných jmen, předložky a slovesa existence aru iru (v přítomném i minulém čase), slovesa (v přítomném i minulém čase), partikule označující místo (ni, de, kara, e, made) a předmět (wo), časové výrazy (dny v týdnu, dnes, včera, zítra apod.) a další (přibližně do lekce 6 v učebnici Genki včetně). Rovněž se výuku snažím doplňovat japonskými reáliemi podle toho, co zrovna probíhá v Japonsku nebo podle přání a dotazů studentů.
 • Tempo hodin záleží na přání a schopnostech studentů.
 • Při výuce je kladen důraz na to, aby studenti nezapomněli dříve naučenou gramatiku a slovíčka, proto se lektorka snaží tempo nenastavovat příliš rychlé a hodně opakuje, dokud všichni ze skupiny gramatiku nezvládají. Domácí úkoly podle přání a časových schopností studentů.

on line přihlášení

lektorka: Eliška Konůpková

Studentka třetího ročníku magisterského oboru Asijská studia se zaměřením na japonštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (stejný bakalářský program, v té době ještě Japonská studia, na stejné univerzitě dokončen). Vlastní certifikát nejvyšší jazykové úrovně japonštiny (JLPT N1), roční pobyt na japonské univerzitě (Ritsumeikan University). Zkušenost s výukou japonštiny individuálně i ve skupinkách, online i naživo, dětí, dospívajících i dospělých. Akademicky je zaměřena na japonský jazyk a literaturu, kromě toho jí baví také jídlo, kultura, zvyky a umění

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pátek 27.9. 2024– KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

 • Výuka gramatiky podle učebnice Genki, kterou doplňují cvičení z učebnice Minna no nihongo, aby si studenti mohli gramatiku a slovíčka pořádně procvičit a zapamatovat. Lektorka vytváří vlastní materiály, kde stručně shrnuje gramatiku z hodiny.

on line přihlášení

lektorka: PhDr. Miloslava Jebavá

Vystudovala angličtinu a psychologii na Filozofické fakultě UK a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK. Angličtinu a francouzštinu, učila na gymnáziu, v jazykových a firemních kurzech a též na vysoké škole. S výukou cizích jazyků má čtyřicetiletou praxi. V roce 2003 začala navštěvovat soukromé lekce sanskrtu a tento jazyk ji natolik zaujal, že v něm začala aplikovat své mnohaleté pedagogické zkušenosti a v roce 2010 ho začala učit jak soukromě, tak v jazykových kurzech organizovaných MČ Praha 7 a učí ho i v současné době. Kromě gramatiky se zaměřuje na překlady a interpretace svatých indických textů – upanišad a Bhagavadgíty

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25.9.2024 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

Kurz je on-line a proto nejsme omezeni rozvrhem učeben a podle požadavky většiny účastníků lze začátek kurzu posunout na pozdější čas o jednu až dvě hodiny.

 • Protože se jedná o obtížný jazyk se složitou gramatikou, vyžaduje domácí příprava na lekce více času a v případě, že účastník – začátečník  nemá příliš zkušeností se studiem cizích jazyků, znamená to kolem pěti hodin týdně domácí přípravy.
 • Pro postup do jarního semestru pak účastník musí zvládnout postupový test z probrané látky.
 • Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty lidstva, např. Rgvéda, Upanišady a Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku – prvního zákoníku lidské civilizace (Mánavadharmašástram).
 • Studium začneme nácvikem písma dévanágarí, kterým jsou psané svaté indické texty (ale i současný úřední jazyk Indie – hindština). Budeme procvičovat jak čtení tak i psaní tohoto písma. Naučíme se časovat slovesa 1. 4., 6. a 10. slovesné třídy v přítomném čase a skloňování podstatných jmen: a-kmenů.
 • Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy z indické filosofie (brahma, átmá, dharma, karma, mokša, puruša, prakrti, apod.) a názvy některých jógových ásan. Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé gramaticky jednodušší mantry a na vybraných (a za účelem výuky zjednodušených) verších z Bhagavadgíty si ukážeme, jak postupovat při překladu sanskrtských textů.
 • Na tento podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r.2020. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech. Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie.
 • Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006. Učebnice není v ceně kurzu.
 • Texty z učebnice budou doplněny mnoha vlastními výukovými materiály lektorky.

on line přihlášení

lektorka: PhDr. Miloslava Jebavá

Vystudovala angličtinu a psychologii na Filozofické fakultě UK a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK. Angličtinu a francouzštinu, učila na gymnáziu, v jazykových a firemních kurzech a též na vysoké škole. S výukou cizích jazyků má čtyřicetiletou praxi. V roce 2003 začala navštěvovat soukromé lekce sanskrtu a tento jazyk ji natolik zaujal, že v něm začala aplikovat své mnohaleté pedagogické zkušenosti a v roce 2010 ho začala učit jak soukromě, tak v jazykových kurzech organizovaných MČ Praha 7 a učí ho i v současné době. Kromě gramatiky se zaměřuje na překlady a interpretace svatých indických textů – upanišad a Bhagavadgíty

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pondělí 23.9. 2024 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

Tento kurz je určen jako pokračovací pro studenty, kteří se účastnili kurzu sanskrtu v 1. a 2. ročníku (od září r. 2022 do června r. 2024) a též pro ty, kteří zvládli látku na odpovídající úrovni. Nově příchozí, aby se mohli zúčastnit, však musí zvládnout vstupní test.

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty lidstva, např. Rgvéda, Upanišady a Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku – prvního zákoníku lidské civilizace (Mánavadharmašástram).

 • Podzimní semestr začne 20. lekcí v Učebnici sanskrtu autorů J. Strnada a D. Zbavitele. Naučíme se  některé nepravidelnosti skloňování podstatných jmen, kauzativa, skloňování zájmen a několik vzorů konsonantního skloňování podstatných jmen.
 • Texty z učebnice budou doplněny výukovými texty lektorky. Budeme též pokračovat s překladem IV. zpěvu Bhagavadgíty – v první podzimní hodině přeložíme 25. až 27. verš. V každé hodině si přeložíme několik veršů a budeme srovnávat překlady  více autorů.
 • Na tento  podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r. 2025. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech. Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie.
 • Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad Učebnice sanskrtu, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006. Učebnice není v ceně kurzu.

on line přihlášení

Kreativní kurzy

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25. 9. 2024

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu.
 • Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

on line přihlášení

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25. 9. 2024

 • Tento kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér pro pokročilé hobby keramiky, kteří už mají s uměleckou tvorbou větší zkušenosti a zaměřují se na komplikovanější projekty
 • Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu
 • Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně

on line přihlášení

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: čtvrtek 26. 9. 2024

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku, nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami, engobami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů.
 • Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu.
 • Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

on line přihlášení

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: čtvrtek 26. 9. 2024

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku, nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami, engobami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů.
 • Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu.
 • Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

on line přihlášení

lektor: hledáme nového lektora

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pondělí 23.9. 2024

on line přihlášení

lektor: hledáme nového lektora

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pondělí 23.9. 2024

on line přihlášení

lektorka: Zuzana Pallas

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 24.9. 2024

Tento kurz bude probíhat ve tříhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. Budete mít více času a klidu na šití složitějších projektů, a zároveň každé druhé úterý volné.

on line přihlášení

lektorka: Zuzana Pallas

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: úterý 1.10. 2024

Tento kurz bude probíhat ve tříhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. Budete mít více času a klidu na šití složitějších projektů, a zároveň každé druhé úterý volné.


on line přihlášení

lektorka: Jaroslava Boubelíková

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25.9. 2024

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem.
 • Základy strojového a ručního šití.
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů.
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití.
 • Hotovení bytových doplňků.
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů.
 • Hotovení jednoduchých oděvů např. sukně.

on line přihlášení

lektorka: Jaroslava Boubelíková

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: středa 25.9. 2024

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem.
 • Základy strojového a ručního šití.
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů.
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití.
 • Hotovení bytových doplňků.
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů.
 • Hotovení jednoduchých oděvů např. sukně

on line přihlášení

lektorka: Marcela Šímová

Lektorka s dlouholetou praxí ve školství v oboru Oděvnictví. Svým přístupem reprezentuje klasickou precizní krejčovinu.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pondělí 23.9. 2024

 • Kurz je určen pro mírně pokročilé začátečnice i pro pokročilé.
 • Pracuje se v menší skupině maximálně 5 lidí.
 • Lektorka se věnuje klientkám individuálně.
 • Na kurzu se  naučíte pracovat se šicím strojem, seznámíte se s materiály ze kterých se zhotovují oděvy, ale i ostatními materiály, které jsou nedílnou součástí oděvu.
 • Učí se klasické krejčovině (zhotovení střihu, pokládání střihových dílů na oděvní materiál, stříhání jednotlivých oděv. dílu, příprava oděvu na zkoušku – ruční šití, zkouška oděvu, montáž dílů – strojové šití, dle náročností oděvu – druhá zkouška, dohotovení oděvu).
 • Naučíme se pracovat s „hotovými“ střihy různých oděvních časopisů např. Burda.
 • Každá klientka pracuje na vlastním oděvu, oděv zhotovuje z vlastního  materiálu.

on line přihlášení

lektorka: Marcela Šímová

Lektorka s dlouholetou praxí ve školství v oboru Oděvnictví. Svým přístupem reprezentuje klasickou precizní krejčovinu.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: pondělí 23.9. 2024

 • Kurz je určen pro mírně pokročilé začátečnice i pro pokročilé.
 • Pracuje se v menší skupině maximálně 5 lidí.
 • Lektorka se věnuje klientkám individuálně.
 • Na kurzu se  naučíte pracovat se šicím strojem, seznámíte se s materiály ze kterých se zhotovují oděvy, ale i ostatními materiály, které jsou nedílnou součástí oděvu.
 • Učí se klasické krejčovině (zhotovení střihu, pokládání střihových dílů na oděvní materiál, stříhání jednotlivých oděv. dílu, příprava oděvu na zkoušku – ruční šití, zkouška oděvu, montáž dílů – strojové šití, dle náročností oděvu – druhá zkouška, dohotovení oděvu).
 • Naučíme se pracovat s „hotovými“ střihy různých oděvních časopisů např. Burda.
 • Každá klientka pracuje na vlastním oděvu, oděv zhotovuje z vlastního  materiálu.

on line přihlášení

lektorka: Marcela Šímová

Lektorka s dlouholetou praxí ve školství v oboru Oděvnictví. Svým přístupem reprezentuje klasickou precizní krejčovinu.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: čtvrtek 26.9. 2024

 • Kurz je určen pro mírně pokročilé začátečnice i pro pokročilé.
 • Pracuje se v menší skupině maximálně 5 lidí.
 • Lektorka se věnuje klientkám individuálně.
 • Na kurzu se  naučíte pracovat se šicím strojem, seznámíte se s materiály ze kterých se zhotovují oděvy, ale i ostatními materiály, které jsou nedílnou součástí oděvu.
 • Učí se klasické krejčovině (zhotovení střihu, pokládání střihových dílů na oděvní materiál, stříhání jednotlivých oděv. dílu, příprava oděvu na zkoušku – ruční šití, zkouška oděvu, montáž dílů – strojové šití, dle náročností oděvu – druhá zkouška, dohotovení oděvu).
 • Naučíme se pracovat s „hotovými“ střihy různých oděvních časopisů např. Burda.
 • Každá klientka pracuje na vlastním oděvu, oděv zhotovuje z vlastního  materiálu.

on line přihlášení

Lektorka: Marcela Šímová

Lektorka s dlouholetou praxí ve školství v oboru Oděvnictví. Svým přístupem reprezentuje klasickou precizní krejčovinu.

cena kurzu: 4 200 Kč

začátek kurzu: čtvrtek čtvrtek 26.9. 2024

 • Kurz je určen pro mírně pokročilé začátečnice i pro pokročilé.
 • Pracuje se v menší skupině maximálně 5 lidí.
 • Lektorka se věnuje klientkám individuálně.
 • Na kurzu se  naučíte pracovat se šicím strojem, seznámíte se s materiály ze kterých se zhotovují oděvy, ale i ostatními materiály, které jsou nedílnou součástí oděvu.
 • Učí se klasické krejčovině (zhotovení střihu, pokládání střihových dílů na oděvní materiál, stříhání jednotlivých oděv. dílu, příprava oděvu na zkoušku – ruční šití, zkouška oděvu, montáž dílů – strojové šití, dle náročností oděvu – druhá zkouška, dohotovení oděvu).
 • Naučíme se pracovat s „hotovými“ střihy různých oděvních časopisů např. Burda.
 • Každá klientka pracuje na vlastním oděvu, oděv zhotovuje z vlastního  materiálu.

on line přihlášení