Zadávání veřejných zakázek MČ P7 se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v platném znění. Dále pak Rada městské části Praha 7 schválila Usnesením č. 0831/18-R na 77. jednání dne 27. 11. 2018 vnitřní Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která detailně stanovují postupy, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců, odborů a útvarů Úřadu MČ P7 a právnických osob zřízených MČ P7 při zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou obvykle zveřejňovány na úřední desce, ostatní veřejné zakázky jsou zveřejňovány v souladu se zákonem na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Pochmannová Hana, Ing. arch.

vedoucí odboru
dveře č. 281
tel. +420220144184
gsm. +420603770889
PochmannovaH@Praha7.cz