Kalendář

celý kalendář


2.
12.
Zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

od 16:30,

2.
12.
Zasedání dopravní komise Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

od 17:00, budova Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 38

7.
12.
Zasedání finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

7.
12.
Zasedání majetkové komise Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38

11.
12.
Zasedání komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Praha 7
  • Zasedání orgánů MČ

od 13:00, Radnice MČ Praha 7 - 7. patro, č. 7.09, U Průhonu 1338/38