Informace poskytnuté MČ Praha 7 ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

archiv 2016-2020

Č.j. – 1/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Agenda přestupků ze ZPS.

odpověď (PDF, 509 kB) odpověď (RTF, 374 kB)


Č.j. – 2/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Adaptace suterénu bytového domu.

odpověď (PDF, 493 kB) odpověď (RTF, 288 kB)

příloha č. 1 (PDF, 835 kB)


Č.j. – 3/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam a funkční období tajemníků Úřadu MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 481 kB) odpověď (RTF, 289 kB)


Č.j. – 4/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí dotací konkrétnímu subjektu.

odpověď (PDF, 316 kB) odpověď (RTF, 272 kB)


Č.j. – 5/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební řízení bytového domu.

odpověď (PDF, 501 kB) odpověď (RTF, 293 kB)

příloha č. 1 (PDF, 14,1 MB)


Č.j. – 6/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavebních projektů.

odpověď (PDF, 571 kB) odpověď (RTF, 303 kB)


Č.j. – 7/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Doručení písemnosti.

odpověď (PDF, 317 kB) odpověď (RTF, 293 kB)


Č.j. – 8/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Provoz městského útulku.

odpověď (PDF, 483 kB) odpověď (RTF, 287 kB)


Č.j. – 9/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Změna nebytové jednotky.

odpověď (PDF, 486 kB) odpověď (RTF, 281 kB)


Č.j. – 10/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Námitky podjatosti – správní řízení.

odpověď (PDF, 311 kB) odpověď (RTF, 296 kB)


Č.j. – 11/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet bytů svěřených MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 360 kB) odpověď (RTF, 280 kB)


Č.j. – 12/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Námitky podjatosti – stavební řízení.

odpověď (PDF, 310 kB) odpověď (RTF, 299 kB)


Č.j. – 13/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití mediace v praxi OSPOD.

odpověď (PDF, 323 kB) odpověď (RTF, 290 kB)


Č.j. – 14/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přijímání podnětů podle zákona o ochraně ovzduší.

odpověď (PDF, 318 kB) odpověď (RTF, 287 kB)


Č.j. – 15/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění bytového komplexu.

odpověď (PDF, 482 kB) odpověď (RTF, 275 kB)


Č.j. – 16/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Možnost odprodeje určitých objektů.

odpověď (PDF, 308 kB) odpověď (RTF, 283 kB)


Č.j. – 17/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Profil zadavatele.

odpověď (PDF, 470 kB) odpověď (RTF, 268 kB)


Č.j. – 18/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavba „Betonárka TBG Metrostav“.

odpověď (PDF, 322 kB) odpověď (RTF, 330 kB)

příloha č. 1 (PDF, 455 kB)


Č.j. – 19/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přijatá opatření po vyhlášení nouzového stavu.

odpověď (PDF, 237 kB) odpověď (RTF, 295 kB)

odpověď (PDF, 236 kB) odpověď (RTF, 301kB)


Č.j. – 20/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnuté dotace v  oblasti sportu.

odpověď (PDF, 538 kB) odpověď (RTF, 365 kB)

příloha č. 1 (PDF, 1,21 MB)    příloha č. 2 (PDF, 907 kB)

příloha č. 3 (PDF, 605 kB)    příloha č. 4 (PDF, 732 kB)

příloha č. 5 (PDF, 1,44 MB)    příloha č. 6 (PDF, 1,05 MB)

příloha č. 7 (PDF, 0,98 MB)    příloha č. 8 (PDF, 1,14 MB)

příloha č. 9 (PDF, 1,02 MB)


Č.j. – 21/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájem služebního bytu.

odpověď (PDF, 487 kB) odpověď (RTF, 292 kB)


Č.j. – 22/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavebních řízení.

odpověď (PDF, 404 kB) odpověď (RTF, 321 kB)

příloha č. 1 (PDF, 738 kB)    příloha č. 2 (PDF, 388 kB)

příloha č. 3 (PDF, 375 kB)    příloha č. 4 (PDF, 379 kB)

příloha č. 5 (PDF, 362 kB)    příloha č. 6 (PDF, 519 kB)

příloha č. 7 (PDF, 556 kB)    příloha č. 8 (PDF, 429 kB)


Č.j. – 23/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumenty ze stavebních řízení.

odpověď (PDF, 401 kB) odpověď (RTF, 281 kB)

příloha (PDF, 2,15 MB)


Č.j. – 24/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Založení družstva.

odpověď (PDF, 494 kB) odpověď (RTF, 325 kB)


Č.j. – 25/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Průtahy v řízení.

odpověď (PDF, 311 kB) odpověď (RTF, 296 kB)


Č.j. – 26/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumenty ze stavebních řízení.

odpověď (PDF, 298 kB) odpověď (RTF, 270 kB)

příloha č. 1 (PDF, 126 kB)    příloha č. 2 (PDF, 356 kB)


Č.j. – 27/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumenty ze správních řízení.

odpověď (PDF, 305 kB) odpověď (RTF, 280 kB)


Č.j. – 28/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dislokace oddělení.

odpověď (PDF, 301 kB) odpověď (RTF, 267 kB)

odpověď (PDF, 304 kB) odpověď (RTF, 279 kB)


Č.j. – 29/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uplatnění nároku.

odpověď (PDF, 310 kB) odpověď (RTF, 295 kB)


Č.j. – 30/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotační řízení.

odpověď (PDF, 304 kB) odpověď (RTF, 288 kB)


Č.j. – 31/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavebních řízení.

odpověď (PDF, 487 kB) odpověď (RTF, 296 kB)

příloha č. 1 (XLS, 24,5 kB)   


Č.j. – 32/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní plochy.

odpověď (PDF, 302 kB) odpověď (RTF, 300 kB)


Č.j. – 33/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Restaurační zařízení.

odpověď (PDF, 322 kB) odpověď (RTF, 296 kB)

příloha č. 1 (PDF, 81 kB)    příloha č. 2 (PDF, 306 kB)

příloha č. 3 (PDF, 373 kB)    příloha č. 4 (PDF, 579 kB)

příloha č. 5 (PDF, 127 kB)    příloha č. 6 (PDF, 266 kB)


Č.j. – 34/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie rozhodnutí povolení v změně užívání.

odpověď (PDF, 301 kB) odpověď (RTF, 298 kB)

příloha  (PDF, 99 kB)   


Č.j. – 35/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Restaurační zařízení.

odpověď (PDF, 322 kB) odpověď (RTF, 288 kB)


Č.j. – 36/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Evidence nemovitého majetku.

odpověď (PDF, 322 kB) odpověď (RTF, 315 kB)


Č.j. – 37/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statistika stavebních řízení.

odpověď (PDF, 316 kB) odpověď (RTF, 318 kB)


Č.j. – 38/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty trvale žijících osob.

odpověď (PDF, 322 kB) odpověď (RTF, 288 kB)


Č.j. – 39/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie nájemní smlouvy.

odpověď (PDF, 305 kB) odpověď (RTF, 285 kB)

příloha  (PDF, 1,28 MB)   


Č.j. – 40/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam volných prostor.

odpověď (PDF, 306 kB) odpověď (RTF, 298 kB)


Č.j. – 41/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Koncepce boje proti rušení nočního klidu.

odpověď (PDF, 411 kB) odpověď (RTF, 276 kB)


Č.j. – 42/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam bytů k privatizaci.

odpověď (PDF, 306 kB) odpověď (RTF, 281 kB)


Č.j. – 43/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statut komunikace a pozemku.

odpověď (PDF, 300 kB) odpověď (RTF, 284 kB)


Č.j. – 44/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaměstnanecké benefity.

odpověď (PDF, 503 kB) odpověď (RTF, 378 kB)


Č.j. – 45/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dokumentů ke kulturní akci.

odpověď (PDF, 326 kB) odpověď (RTF, 327 kB)

příloha č. 1 (PDF, 821 kB)    příloha č. 2 (PDF, 426 kB)

příloha č. 3 (PDF, 2,8 MB)    příloha č. 4 (PDF, 484 kB)

příloha č. 5 (PDF, 857 kB)    


Č.j. – 46/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled rozhodnutí stavebního úřadu.

odpověď (PDF, 486 kB) odpověď (RTF, 306 kB)

příloha (PDF, 220 kB)  


Č.j. – 47/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dokumentu stavebního řízení.

odpověď (PDF, 310 kB) odpověď (RTF, 282 kB)

příloha (PDF, 1,62 MB)  


Č.j. – 48/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dokumentů ke kulturní akci.

odpověď (PDF, 326 kB) odpověď (RTF, 331 kB)

příloha č. 1 (PDF, 814 kB)    příloha č. 2 (PDF, 375 kB)

příloha č. 3 (PDF, 323 kB)    příloha č. 4 (PDF, 3944 kB)

příloha č. 5 (PDF, 654 kB)    


Č.j. – 49/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dokumentů stavebního řízení.

odpověď (PDF, 400 kB) odpověď (RTF, 287 kB)

příloha (PDF, 475 kB)  


Č.j. – 50/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz ke stavebnímu řízení.

odpověď (PDF, 304 kB) odpověď (RTF, 292 kB)


Č.j. – 51/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie kolaudačního rozhodnutí.

odpověď (PDF, 295 kB) odpověď (RTF, 272 kB)

příloha (PDF, 574 kB)  


Č.j. – 52/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí.

odpověď (PDF, 304 kB) odpověď (RTF, 284 kB)

příloha (PDF, 1,87 MB)  


Č.j. – 53/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění dopravního značení.

odpověď (PDF, 394 kB) odpověď (RTF, 321 kB)


Č.j. – 54/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Pracovní pozice.

odpověď (PDF, 303 kB) odpověď (RTF, 304 kB)


Č.j. – 55/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled stavebních řízení za určité období.

odpověď (PDF, 564 kB) odpověď (RTF, 295 kB)

příloha (XLS, 28 kB)  


Č.j. – 56/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správa nemovitostí, smlouvy o dodávce energií.

odpověď (PDF, 316 kB) odpověď (RTF, 292 kB)

příloha č. 1 (PDF, 4,02 MB)    příloha č. 2 (PDF, 2,46 MB)

příloha č. 3 (PDF, 3,66 MB)    příloha č. 4 (PDF, 1,3 MB)

příloha č. 5 (XLSX, 12 kB)  


Č.j. – 57/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Soudní spory.

odpověď (PDF, 541 kB) odpověď (RTF, 298 kB)


Č.j. – 58/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Oddělení privatizace.

odpověď (PDF, 322 kB) odpověď (RTF, 299 kB)


Č.j. – 59/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Plán stavebních zásahů do ulice.

odpověď (PDF, 310 kB) odpověď (RTF, 286 kB)


Č.j. – 60/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební řízení.

odpověď (PDF, 573 kB) odpověď (RTF, 273 kB)


Č.j. – 61/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Návrhy na pojmenování.

odpověď (PDF, 300 kB) odpověď (RTF, 275 kB)

příloha    (PDF, 312 kB)   příloha   (RTF, 256 kB)


Č.j. – 62/2020: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití volného času seniorů.

odpověď (PDF, 497 kB) odpověď (RTF, 317 kB)


Č.j. – 1/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Spolupráce s určitou osobou a počet obyvatel městské části.

odpověď (PDF, 157 kB) odpověď (RTF, 238 kB)


Č.j. – 2/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zřízení přírodních parků, parků a lesoparků v městské části.

odpověď (PDF, 198 kB) odpověď (RTF, 235 kB)


Č.j. – 3/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
GDPR a počtu zaměstnanců Úřadu MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 215 kB) odpověď (RTF, 259 kB)


Č.j. – 4/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pravidel městské části Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory.

odpověď (PDF, 214 kB) odpověď (RTF, 259 kB)


Č.j. – 5/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace z vybraných stavebních řízení.

odpověď (PDF, 162 kB) odpověď (RTF, 244 kB)


Č.j. – 6/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vlastnictví bytů městské části Praha 7.

odpověď (PDF, 158 kB) odpověď (RTF, 239 kB)


Č.j. – 7/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Městského mobiliáře a zeleně.

odpověď (PDF, 290 kB) odpověď (RTF, 253 kB)


Č.j. – 8/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Metodický pokyn pro projednávání přestupků.

odpověď (PDF, 383 kB) odpověď (RTF, 294 kB)


Č.j. – 9/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemné bytů městské části Praha 7.

odpověď (PDF, 204 kB) odpověď (RTF, 245 kB)


Č.j. – 10/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statistika stavebních řízení.

odpověď (PDF, 666 kB) odpověď (RTF, 263 kB)


Č.j. – 11/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uchazeči vybraných výběrových řízení.

odpověď (PDF, 351 kB) odpověď (RTF, 1,88 MB)


Č.j. – 12/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyhrazená parkovací místa.

odpověď (PDF, 241 kB) odpověď (RTF, 240 kB)


Č.j. – 13/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace stavebního řízení.

odpověď (PDF, 290 kB) odpověď (RTF, 256 kB)


Č.j. – 14/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace stavebního řízení.

odpověď (PDF, 211 kB) odpověď (RTF, 252 kB)


Č.j. – 15/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o dopravních opatřeních.

odpověď (PDF, 211 kB) odpověď (RTF, 250 kB)

odpověď (PDF, 211 kB) odpověď (RTF, 254 kB)


Č.j. – 16/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úprava křižovatky Jankovcova x U Vody.

odpověď (PDF, 208 kB) odpověď (RTF, 244 kB)

příloha č. 1 (PDF, 270 kB)    příloha č. 2 (PDF, 1 MB)

příloha č. 3  (PDF, 1 MB)    příloha č. 4 (PDF, 958 kB)


Č.j. – 17/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statistické výstupy stavebních řízení.

odpověď (PDF, 286 kB) odpověď (RTF, 255 kB)


Č.j. – 18/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavebních řízení vybraných pozemků.

odpověď (PDF, 286 kB) odpověď (RTF, 255 kB)


Č.j. – 19/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vybraných veřejných zakázek.

odpověď (PDF, 240 kB) odpověď (RTF, 283 kB)


Č.j. – 20/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace vybraných stavebních řízení.

odpověď (PDF, 210 kB) odpověď (RTF, 245 kB)


Č.j. – 21/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Typu a omezení vybraných komunikací.

odpověď (PDF, 318 kB) odpověď (RTF, 237 kB)


Č.j. – 22/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Parkování v ZPS.

odpověď (PDF, 289 kB) odpověď (RTF, 254 kB)


Č.j. – 23/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 199 kB) odpověď (RTF, 238 kB)


Č.j. – 24/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Postup v řízení o správních deliktech za neoprávněné parkování v ZPS.

odpověď (PDF, 219 kB) odpověď (RTF, 277 kB)


Č.j. – 25/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití pozemků vybraných parc. čísel.

odpověď (PDF, 277 kB) odpověď (RTF, 235 kB)


Č.j. – 26/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Implementace GDPR.

odpověď (PDF, 290 kB) odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 27/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty nezákonných rozhodnutí a sankce.

odpověď (PDF, 299 kB) odpověď (RTF, 245 kB)


Č.j. – 28/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kapacita a počty žáků základních škol v Praze 7.

odpověď (PDF, 249 kB) odpověď (RTF, 341 kB)


Č.j. – 29/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Postupy spojené s řízením o správních deliktech.

odpověď (PDF, 210 kB) odpověď (RTF, 249 kB)


Č.j. – 30/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyhlášení stavu klimatické  nouze.

odpověď (PDF, 219 kB) odpověď (RTF, 263 kB)


Č.j. – 31/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Postupy spojené s řízením o správních deliktech.

odpověď (PDF, 214 kB) odpověď (RTF, 255 kB)


Č.j. – 32/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Územních rozhodnutí.

odpověď (PDF, 360 kB) odpověď (RTF, 272 kB)


Č.j. – 33/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavebního řízení určité stavby.

odpověď (PDF, 274 kB) odpověď (RTF, 244 kB)


Č.j. – 34/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavebního řízení určité stavby.

odpověď (PDF, 220 kB) odpověď (RTF, 257 kB)


Č.j. – 35/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Světelná místa veřejného osvětlení.

odpověď (PDF, 233 kB) odpověď (RTF, 278 kB)


Č.j. – 36/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zveřejnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 217 kB) odpověď (RTF, 241 kB)


Č.j. – 37/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úklidové a technické služby.

odpověď (PDF, 466 kB) odpověď (RTF, 14,7 MB)


Č.j. – 38/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní plochy.

odpověď (PDF, 797 kB) příloha (XLSX, 12 kB)


Č.j. – 39/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Změny územního plánu.

odpověď (PDF, 714 kB) odpověď (ODT, 1,23 MB)


Č.j. – 40/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavby „Betonárky“.

odpověď (PDF, 214 kB) odpověď (RTF, 252 kB)


Č.j. – 41/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií rozhodnutí stavebního úřadu.

odpověď (PDF, 285 kB) odpověď (RTF, 246 kB)


Č.j. – 42/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejné zakázky.

odpověď (PDF, 204 kB) odpověď (RTF, 234 kB)


Č.j. – 43/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavby „Betonárky“.

odpověď (PDF, 221 kB) odpověď (RTF, 269 kB)

příloha č. 1 (PDF, 1,25 MB)    příloha č. 2 (PDF, 384 kB)


Č.j. – 44/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam nabídek ve smyslu veřejných zakázek konkrétních společností.

odpověď (PDF, 310 kB) odpověď (RTF, 264 kB)


Č.j. – 45/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyjádření a stanoviska vodoprávního úřadu.

odpověď (PDF, 439 kB) odpověď (RTF, 283 kB)

příloha č. 1 (PDF, 3,01 MB)    


Č.j. – 46/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie povolení k užívání pozemní komunikace.

odpověď (PDF, 167 kB) odpověď (RTF, 249 kB)


Č.j. – 47/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úklidové a sociální služby.

odpověď (PDF, 314 kB) odpověď (RTF, 284 kB)


Č.j. – 48/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace v archivu.

odpověď (PDF, 207 kB) odpověď (RTF, 241 kB)

příloha (JPG, 3,38 MB) 


Č.j. – 49/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu.

odpověď (PDF, 390 kB) odpověď (RTF, 237 kB)

příloha (JPG, 7,71 MB) 


Č.j. – 50/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavby „Betonárky“.

odpověď (PDF, 217 kB) odpověď (RTF, 278 kB)


Č.j. – 51/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace stavebního řízení.

odpověď (PDF, 208 kB) odpověď (RTF, 244 kB)

příloha č. 1 (PDF, 340 kB)    příloha č. 2 (PDF, 335 kB)

příloha č. 3 (PDF, 262 kB)    příloha č. 4 (PDF, 450 kB)


Č.j. – 52/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace stavebního řízení.

odpověď (PDF, 160 kB) odpověď (RTF, 239 kB)

příloha č. 1 (PDF, 1,18 MB)    příloha č. 2 (PDF, 1,13 MB)


Č.j. – 53/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií dokumentů stavebního úřadu.

odpověď (PDF, 203 kB) odpověď (RTF, 236 kB)

příloha (PDF, 1,98 MB) 


Č.j. – 54/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled vykonatelných rozhodnutí.

odpověď (PDF, 199 kB) odpověď (RTF, 233 kB)


Č.j. – 55/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Předmět plnění objednávky.

odpověď (PDF, 206 kB) odpověď (RTF, 237 kB)


Č.j. – 56/2019: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouvy.

odpověď (PDF, 303 kB) odpověď (RTF, 33 kB)

příloha č. 1 (PDF, 414 kB)    příloha č. 2 (PDF, 170 kB)   příloha č. 3 (PDF, 283 kB)


Č.j. – 1/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se povolení k umístění oplocení


Č.j. – 2/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se činnosti oddělení matrik


Č.j. – 3/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních projektů


Č.j. – 4/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se propagačních předmětů


Č.j. – 5/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se parkovacích stání


Č.j. – 6/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se představitelů MČ Praha 7


Č.j. – 7/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pozemků a staveb při ul. Varhulíkové


Č.j. – 8/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytového domu Na Maninách


Č.j. – 9/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se provozu trhů v MČ


Č.j. – 10/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se řešení přestupků rušení nočního klidu


Č.j. – 11/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kácení a následných úprav


Č.j. – 12/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se plakátových ploch


Č.j. – 13/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dokumentace k podzemnímu průchodu


Č.j. – 14/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se seznamu parkovacích ploch a garážových stání


Č.j. – 15/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se financování základních škol P7 z období let 2016 a 2017


Č.j. – 16/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pravomocí a váhy vyjádření Společenství vlastníků jednotek

odpověď (PDF, 1000 kB)  odpověď (DOC, 43 kB)


Č.j. – 17/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se váhy nesouhlasu SVJ při změně v užívání nebytové jednotky s drobnými stavebními úpravami

odpověď (PDF, 208 kB)  odpověď (RTF, 14 kB)


Č.j. – 18/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kopie územních rozhodnutí pro akci „ festival Metronome“ na Výstavišti Holešovice.

odpověď (PDF, 200 kB)  odpověď (RTF, 6 kB)


Č.j. – 19/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí objednávky a znaleckého posudku na tepelná čerpadla ZŠ TGM

žádost (PDF, 60 kB)

odpověď (PDF, 264 kB)  odpověď (docx, 36 kB) příloha (PDF, 1530 kB)


Č.j. – 20/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se odvolání proti rozhodnutí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

odpověď (PDF, 201 kB)  odpověď (docx, 52 kB)


Č.j. – 21/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se povolení zahrádky Cross club, Praha 7

odpověď (PDF, 249 kB)  odpověď (RTF, 480 kB)


Č.j. – 22/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se implementace GDPR u povinného subjektu

odpověď (PDF, 217kB)  odpověď (RTF, 38 kB)


Č.j. – 23/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se právních úkonů pro akci „ festival Metronome“ na Výstavišti Holešovice.

odpověď (PDF, 147kB)  odpověď (RTF, 48 kB)


Č.j. – 24/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se úpravy travnatého pruhu a zastávky MHD.

odpověď (PDF, 203 kB)  odpověď (RTF, 241 kB)


Č.j. – 25/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sjednaných kolektivních smluv.

odpověď (PDF, 158 kB)  odpověď (RTF, 236 kB)


Č.j. – 26/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se umístění laviček v travnatém pruhu.

odpověď (PDF, 204 kB)  odpověď (RTF, 234 kB)


Č.j. – 27/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se externích právních služeb.

odpověď (PDF, 235 kB)  odpověď (RTF, 268 kB)


Č.j. – 28/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních prací v areálu Výstaviště Holešovice.

odpověď (PDF, 165 kB)  odpověď (RTF, 263 kB)


Č.j. – 29/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se rozhodnutí Policie ČR.

odpověď (PDF, 162 kB)  odpověď (RTF, 242 kB)


Č.j. – 30/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupkových řízení.

odpověď (PDF, 167 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 31/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydávání Hobuletu.

odpověď (PDF, 229 kB)  odpověď (RTF, 250 kB)


Č.j. – 32/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Voličské průkazy k přímé volbě prezidenta.

odpověď (PDF, 346 kB)  odpověď (RTF, 238 kB)


Č.j. – 33/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady a rozsahy tisku za roky 2015, 2016 a 2017.

odpověď (PDF, 358 kB)  odpověď (RTF, 264 kB)


Č.j. – 34/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se budovy U Průhonu 38.

odpověď (PDF, 175 kB)
odpověď (RTF, 242 kB)
příloha  (.xlsx, 34 kB)


Č.j. – 35/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí vybraných objektů.

odpověď (PDF, 161 kB)
odpověď (RTF, 143 kB)
příloha č. 1 (PDF, 150 kB)        příloha č. 2 (PDF, 114 kB)


Č.j. – 36/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií žádostí o povolení užívání objektů.

odpověď (PDF, 229 kB)
odpověď (RTF, 274 kB)
příloha č. 1 (PDF, 5,37 MB)        příloha č. 2 (PDF, 579 kB)  

příloha č. 3 (PDF, 7,72 MB)


Č.j. – 37/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií související s kolaudací prostoru.

odpověď (PDF, 155 kB)
odpověď (RTF, 236 kB)
příloha č. 1 (PDF, 2,00 MB)


Č.j. – 38/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odměny za novinářskou práci.

odpověď (PDF, 208 kB)  odpověď (RTF, 241 kB)


Č.j. – 39/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty odpadkových košů.

odpověď (PDF, 285 kB)  odpověď (RTF, 244 kB)


Č.j. – 40/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie odpovědi starosty MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 165 kB)
odpověď (RTF, 231 kB)
příloha (PDF, 382 kB)


Č.j. – 41/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přihlášek do soutěže na pronájem části nebytového prostoru.

odpověď (PDF, 182 kB)  odpověď (RTF, 264 kB)


Č.j. – 42/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie zápisu z jednání Zastupitelstva MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 167 kB)
odpověď (RTF, 233 kB)

příloha č. 1 (PDF, 115 kB)     

příloha č. 2 (PDF, 83,5 kB)     

příloha č. 1 (RTF, 173 kB)

příloha č. 2 (RTF, 342 kB)


Č.j. – 43/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

odpověď (PDF, 155 kB)
odpověď (RTF, 232 kB)
příloha (PDF, 125 kB)


Č.j. – 44/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií listin ze stavebního řízení.

odpověď (PDF, 163 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 45/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotační řízení v letech 2015 – 2018.

odpověď (PDF, 340 kB)  odpověď (RTF, 363 kB)


Č.j. – 46/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty registrovaných psů k 30.06.2018.

odpověď (PDF, 340 kB)  odpověď (RTF, 363 kB)


Č.j. – 47/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Čerpání finančních prostředků z Fondů EU.

odpověď (PDF, 154 kB)
odpověď (RTF, 233 kB)
příloha (PDF, 244 kB)


Č.j. – 48/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytování finančních prostředků objektům školského typu.

odpověď (PDF, 158 kB)  odpověď (RTF, 242 kB)


Č.j. – 49/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění stánků pro podpis pod petici pro kandidaturu volební strany na území Prahy 7.

odpověď (PDF, 216 kB)  odpověď (RTF, 263 kB)


Č.j. – 50/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace spojené s výběrem „Nové radnice pro Prahu 7“.

odpověď (PDF, 179 kB)  odpověď (RTF, 254 kB)


Č.j. – 51/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií dokumentů k „Nové radnici pro Prahu 7“.

odpověď (PDF, 178 kB)  odpověď (RTF, 259 kB)

příloha č. 1.1 (PDF, 459 kB)

příloha č. 1.2 (xls, 48 kB)

příloha č. 1.3 (PDF, 42 kB)

příloha č. 2.1 (PDF, 165 kB)

příloha č. 2.2 (PDF, 1,37 MB)

příloha č. 2.3 (PDF, 1,87 MB)

příloha č. 2.4 (PDF, 823 kB)

příloha č. 2.5 (PDF, 330 kB)

příloha č. 2.6 (PDF, 380 kB)

příloha č. 3.1 (PDF, 528 kB)

příloha č. 3.2 (PDF, 53 kB)

příloha č. 3.3 (PDF, 330 kB)

příloha č. 3.4 (PDF, 3,11 MB)

příloha č. 3.5 (PDF, 292 kB)

příloha č. 3.6 (PDF, 1,88 MB)

příloha č. 3.7 (PDF, 53 kB)

příloha č. 3.8 (PDF, 300 kB)

příloha č. 3.9 (PDF, 300 kB)

příloha č. 4.1 (PDF, 552 kB)

příloha č. 4.2 (PDF, 1,00 MB)

příloha č. 5.1 (PDF, 376 kB)

příloha č. 6.1 (PDF, 318 kB)

příloha č. 7.1 (PDF, 568 kB)

 


Č.j. – 52/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady na zajištění souladu s GDPR.

odpověď (PDF, 212 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 53/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydávání měsíčníku Hobulet.

odpověď (PDF, 163 kB)  odpověď (RTF, 242 kB)


Č.j. – 54/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Grantové programy.

odpověď (PDF, 155 kB)  odpověď (RTF, 236 kB)


Č.j. – 55/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty vysázených stromů, veřejných herních ploch a objemu finančních prostředků na participační projekty.

odpověď (PDF, 253 kB)  odpověď (RTF, 254 kB)


Č.j. – 56/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podmínek parkování s osobním vozidlem na určitém pozemku.

odpověď (PDF, 378 kB)  odpověď (RTF, 248 kB)


Č.j. – 57/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výstavba obecních bytů v letech 2014-2018.

odpověď (PDF, 199 kB)  odpověď (RTF, 233 kB)


Č.j. – 58/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty smluv mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a hl. m. Prahou prostřednictvím MČ Praha 7 v letech 2010-2011.

odpověď (PDF, 327 kB)  odpověď (RTF, 247 kB)


Č.j. – 59/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení k budově č.p. 306, parc. č. 1188.

odpověď (PDF, 283 kB)  odpověď (RTF, 243 kB)


Č.j. – 60/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zveřejňování zápisů o hlasování z jednání Zastupitelstva MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 231 kB)  odpověď (RTF, 234 kB)

odpověď na stížnost (PDF, 160 kB)  odpověď na stížnost(RTF, 246 kB)


Č.j. – 61/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statistické informace ze stavebních řízení.

odpověď (PDF, 503 kB)  odpověď (RTF, 11,0 MB)


Č.j. – 62/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Plnění ze Smlouvy o zřízení věcného břemene.

odpověď (PDF, 369 kB)  odpověď (RTF, 239 kB)


Č.j. – 63/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty a způsoby vyřízení žádostí o poskytnutí informace.

odpověď (PDF, 311 kB)  odpověď (RTF, 395 kB)


Č.j. – 64/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty přihlášených psů, výnos poplatků a náklady vynaložené na úklid veřejných prostor.

odpověď (PDF, 239 kB)  odpověď (RTF, 255 kB)


Č.j. – 65/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyhotovení kopií určitých listin ze stavebních řízení.

odpověď (PDF, 172 kB)
odpověď (RTF, 240 kB)
příloha  (PDF, 10,0 MB)


Č.j. – 66/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavu stavebního řízení povolení stavby.

odpověď (PDF, 241 kB)  odpověď (RTF, 248 kB)


Č.j. – 67/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kastračního programu.

odpověď (PDF, 278 kB)  odpověď (RTF, 258 kB)


Č.j. – 68/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyhotovení kopií určitých listin ze stavebních řízení.

odpověď (PDF, 176 kB)
odpověď (RTF, 251 kB)
příloha (PDF, 17,3 MB)


Č.j. – 69/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Etického kodexu zaměstnance a etického kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 7.

odpověď (PDF, 400 kB)  odpověď (RTF, 258 kB)


Č.j. – 70/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dopravní opatření v ulici Korunovační.

odpověď (PDF, 160 kB)  odpověď (RTF, 241 kB)

odpověď (PDF, 412 kB)  odpověď (RTF, 12,3 MB)


Č.j. – 71/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Energetický posudek na tepelná čerpadla.

odpověď (PDF, 159 kB)  odpověď (RTF, 239 kB)


Č.j. – 72/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů z řízení o přestupku.

odpověď (PDF, 156 kB)  odpověď (RTF, 235 kB)


Č.j. – 73/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počtu a způsobu vyřízení některých specifických přestupků.

odpověď (PDF, 438 kB)  odpověď (RTF, 260 kB)


Č.j. – 74/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dopravního značení v Praze Troji.

odpověď (PDF, 207 kB)  odpověď (RTF, 244 kB)


Č.j. – 75/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Majetková komise a pravidla pro uzavírání smluv.

odpověď (PDF, 373 kB)  odpověď (RTF, 244 kB)


Č.j. – 76/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využívání cyklopruhů, cyklostezek a dalších zařízení pro cyklisty.

odpověď (PDF, 212 kB)  odpověď (RTF, 247 kB) příloha (xlsx, 25,4 kB)


Č.j. – 77/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Změny v oblasti v silniční dopravě.

odpověď (PDF, 212 kB)  odpověď (RTF, 249 kB)


Č.j. – 78/2018: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty stížností či podnětů k bezpečnosti chodců.

odpověď (PDF, 218 kB)  odpověď (RTF, 253 kB)


Č.j. – 1/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999


Č.j. – 2/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu parkovacích míst


Č.j. – 3/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se prodeje bytových a nebytových jednotek


Č.j. – 4/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 5/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se NBP v majetku Městské části Praha 7


Č.j. – 6/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydání nemovitého majetku


Č.j. – 7/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 8/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu zaměstnanců MČ Praha 7


Č.j. – 9/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF  


Č.j. – 10/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 11/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se privatizace bytové jednotky na adrese U Smaltovny 22/1334 


Č.j. – 12/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se investičních plánů obce pro rok 2017


Č.j. – 13/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nemovitosti Ortenovo nám. 26a


Č.j. – 14/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydaných loveckých lístků


Č.j. – 15/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí dokumentace


Č.j. – 16/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se SAZu


Č.j. – 17/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se problematiky psů


Č.j. – 18/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 19/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici


Č.j. – 20/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici  


Č.j. – 21/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby “ Rezidence Maniny“


Č.j. – 22/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních úpravu domu Umělecká 586/9


Č.j. – 23/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výše nájmů pozemků


Č.j. – 24/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 


Č.j. – 25/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 


Č.j. – 26/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 


Č.j. – 27/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zeleně v MŠ Na Výšinách


Č.j. – 28/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se map zón s dopravním omezením


Č.j. – 29/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se odstranění stavby betonárky SKANSKA


Č.j. – 30/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí stavební dokumentace


Č.j. – 31/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přístupové komunikace v k.ú. Troja


Č.j. – 32/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se podzemních garáží na Letné a Prašném mostě


Č.j. – 33/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sbírky “Obnova kolotoče na Letné”


Č.j. – 34/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků


Č.j. – 35/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se oznámení o spáchání přestupku


Č.j. – 36/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zveřejnění na el. úřední desce


Č.j. – 37/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního rozhodnutí stavby – Protipovodňová opatření


Č.j. – 38/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se škodlivého ptactva


Č.j. – 39/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavby v areálu bývalé „FERONY“


Č.j. – 40/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 41/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních úprav v rámci objektu na adrese Tusarova 791/31


Č.j. – 42/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 


Č.j. – 43/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se časopisu Hobulet


Č.j. – 44/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se mimozemské civilizace


Č.j. – 45/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravy


Č.j. – 46/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravního značení


Č.j. – 47/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přechodné úpravy provozu v ulici Trojská


Č.j. – 48/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního řízení

 

Č.j. – 1/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přerušení ZPS během vánočních svátků 

odpověď (PDF, 139,1 kB) odpověď (DOC, 46,5 kB)


Č.j. – 2/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se krmítek pro holuby

odpověď (PDF, 80,9 kB)  odpověď (RTF, 239,8 kB) příloha (PDF, 880,9 kB)


Č.j. – 3/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tzv. bezbariérových bytů

odpověď (PDF, 300,4 kB) odpověď (RTF, 54,5 kB)


Č.j. – 4/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se všech došlých faktur od  roku 2010 – 2015

odpověď– prodloužení lhůty (PDF, 143,3 kB)  odpověď – prodloužení lhůty (RTF, 92,8 kB) 


Č.j. – 5/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se platných pojistných smluv

odpověď (PDF, 131,9 kB) odpověď (RTF, 114 kB)


Č.j. – 6/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se úkolů R MČ P7

podání (PDF, 586,9 kB)
odpověď (PDF, 214 kB)  odpověď (RTF, 214 kB) příloha (PDF, 301,8 kB)


Č.j. – 7/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopisů  Zastupitelstvu MČ P7

podání (PDF, 97,4 kB)
odpověď (PDF, 296,9 kB ) odpověď (RTF, 240,9 kB)  příloha (PDF, 333,5 kB)


Č.j. – 8/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytových jednotek 

odpověď (PDF, 171,3 kB)  odpověď (RTF, 258,9 kB)


Č.j. – 9/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupkových řízení

podání (PDF, 184,8 kB)
odpověď (PDF, 221,8 kB)  odpověď (XLS, 40,5 kB)


Č.j. – 10/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se plánovaných investičních projektů v roce 2016

odpověď (PDF, 133,3 kB) odpověď (RTF, 115,8 kB) 


Č.j. – 11/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se podomního prodeje

odpověď (PDF, 34,1 kB)  odpověď (RTF, 238,7 kB)


Č.j. – 12/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přiložené fotografie

odpověď (PDF, 141,5 kB)  odpověď (RTF, 255,8 kB)


Č.j. – 13/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku

podání (PDF, 97,8 kB)
odpověď (PDF, 210,9 kB)  odpověď (RTF, 251,1 kB)


Č.j. – 14/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se rozhodnutí o kácení stromů

podání (PDF, 83,6 kB)
odpověď (PDF, 439,3 kB) odpověď (RTF, 251,8 kB)


Č.j. – 15/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se jízd na zákaznické karty

podání (PDF, 95,7 kB)
odpověď (PDF, 59 kB ) příloha (PDF, 360,8 kB)


Č.j. – 16/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

podání (PDF, 179,1 kB) 
odpověď (PDF, 150,7 kB)  odpověď (RTF, 99,6 kB)


Č.j. – 17/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pozemků BD U VODY s.r.o.

podání (PDF, 189,5 kB)
odpověď (PDF, 319 kB)


Č.j. – 18/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se ve věci stavby U Průhonu 11

odpověď (PDF, 210,8 kB) ) odpověď (RTF, 111,4 kB)


Č.j. – 19/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se naplnění usnesení RMČ č. 0306/16

podání (PDF, 107,2 kB)
odpověď (PDF, 62,5 kB)  přílohy (PDF, 994,3 kB)


Č.j. – 20/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupků za znečišťování veřejného prostranství

podání (PDF, 108,1 kB)
odpověď (PDF, 172,2 kB) odpověď (RTF, 262,1 kB)


Č.j. – 21/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupků v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin Pchinga

odpověď (PDF, 152,9 kB)  odpověď (RTF, 256,9 kB)


Č.j. – 22/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupků za znečišťování veřejného prostranství (doplnění)

podání (PDF,  301,4 kB)
odpověď (PDF, 256,8 kB) odpověď (RTF, 311,6 kB)


Č.j. – 23/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby „Bytový dům U Vody“

odpověď (PDF, 166,9 kB)  odpověď (RTF, 132,8 kB)
příloha 1 (PDF, 1 MB)
příloha 2 (PDF, 242,8 kB) 
příloha 3 (PDF, 158,6 kB)
příloha 4 (PDF, 191,4 kB)


Č.j. – 24/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního ohlášení

odpověď (PDF, 172,3 kB) odpověď (RTF, 144,7 kB)  příloha – Rozhodnutí (PDF, 211,5 kB)


Č.j. – 25/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se signalizace na Strossmayerově náměstí

podání (PDF, 103,8 kB)
odpověď (PDF, 194,7 kB) odpověď (RTF, 237,8 kB)

odpověď (PDF, 289 kB) odpověď (RTF, 265 kB)  příloha (PDF, 186 kB) příloha (RTF, 44,2 kB)


Č.j. – 26/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

odpověď (PDF, 311,7 kB)  odpověď (RTF, 253,5 kB)


Č.j. – 27/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se projektové dokumentace

odpověď (PDF, 165,1 kB) odpověď (RTF, 253,3 kB)


Č.j. – 28/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se licenční smlouvyy s BBC

podání (PDF, 97,3 kB)
odpověď (PDF, 73,6 kB) odpověď (RTF, 40 kB)


Č.j. – 29/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se smluv se společností euro AWK

odpověď (PDF, 436,6 kB)  odpověď (RTF, 261,7 kB)


Č.j. – 30/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se funkce „metodik“

podání (PDF, 25,5 kB)
odpověď (PDF, 497,8 kB)  odpověď (RTF, 272,2 kB)


Č.j. – 31/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytových jednotek U Smaltovny

odpověď (PDF, 173,6 kB)  odpověď (RTF, 258,1 kB)


Č.j. – 32/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se uveřejněné fotografie

odpověď (PDF, 66,4 kB) odpověď (RTF, 37,9 kB)


Č.j. – 33/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se bytových jednotek

podání (PDF, 179,8 kB)
odpověď (PDF, 170,2 kB) odpověď (RTF, 258,6 kB)
rozhodnutí (PDF, 248,7 kB)


Č.j. – 34/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zaměstnankyně Městské části Praha 7 

podání (PDF, 45,9 kB)
odpověď (PDF, 154,4 kB)  odpověď (RTF, 268,6 kB)


Č.j. – 35/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravních přestupků

odpověď (PDF, 157,1 kB)  odpověď (RTF, 258,8 kB)


Č.j. – 36/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se uveřejněné fotografie

podání (PDF, 158,1 kB)
odpověď (PDF, 75,7 kB)   odpověď (RTF, 37,7 kB)


Č.j. – 37/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se místního referenda

podání (PDF, 65,7 kB) 
odpověď (PDF, 183,4 kB)  odpověď (RTF, 254,7 kB)
Usnesení RMČ P7 č. 0472/14-R
Usnesení ZMČ P7 č. 0075/14-Z
Příloha k usnesení ZMČ P7 č. 0075/14
Usnesení RMČ P7 č. 0024/15-R
Dopis Bc. Libora Hadravy, radního HMP
Dopis Mgr. Ondřeje Mirovského, M.EM
Usnesení RMČ P7 č. 0296/15-R
Příloha usnesení RMČ P7 č. 0296/15-R
Usnesení ZMČ P7 č. 0096/15-Z


Č.j. – 38/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tajemníka úřadu

podání (PDF, 110,4 kB) 
odpověď (PDF, 215,4 kB) odpověď (RTF, 236,4 kB)


Č.j. – 39/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se černé stavby

odpověď (PDF, 200,6 kB) odpověď (RTF, 128 kB)


Č.j. – 40/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se povolení na stavbu

odpověď (PDF, 254,8 kB)  odpověď (RTF, 139,5 kB)


Č.j. – 41/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se působení vedoucích úředníků

odpověď (PDF, 210 kB) odpověď (RTF, 286,2 kB)


Č.j. – 42/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se platů nejvýše postavených úředníků

odpověď (PDF, 205,9 kB) odpověď (RTF, 139,5 kB)


Č.j. – 43/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se smluvních vztahů uzavřených mezi MČ Praha 7 a stavebníky na území MČ

podání (PDF, 146,6 kB)
odpověď (PDF, 195,3 kB) odpověď (RTF, 1 MB) 
Přílohy: 

Dohoda o spolupráci č. 03/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Daramis Estate s.r.o. ze dne 29. 6. 2016
Darovací smlouva č. 05/ORZ/2016 mezi MČ a spol. City Holešovice a.s.ze dne 25. 7. 2016
Darovací smlouvu mezi MČ a spol. CARASCO s.r.o. ze dne 12. 12. 2008
Darovací smlouva mezi MČ a spol. Světova s.r.o. ze dne 17. 12. 2008
Darovací smlouvač. 01/ORZ/2016  mezi MČ a spol. Vivus Aréna a.s. ze dne 15. 6. 2016 
Darovací smlouva č. 04/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Vivus Argentinská a.s. ze dne 25. 7. 2016


Č.j. – 44/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vlastnictví sportovní haly

podání (PDF, 31,7 kB)
odpověď (PDF, 336,7 kB) odpověď (RTF, 234,2 kB)


Č.j. – 45/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se akcií MČ

odpověď (PDF, 152,5 kB)  odpověď (RTF, 257,6 kB)


Č.j. – 46/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nahlédnutí do dokumentů

podání (PDF, 40,1 kB)
podání (PDF, 35 kB)
odpověď (PDF, 148,4 kB) odpověď (RTF, 255 kB)


Č.j. – 47/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

podání (PDF, 64,9 kB)
odpověď (PDF, 298,1 kB)  odpověď (RTF, 39,6 kB)


Č.j. – 48/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravní značky

odpověď (PDF, 190,4 kB) odpověď (RTF, 257,6 kB)


Č.j. – 49/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se běžících řízení

podání (PDF, 157,6 kB)
odpověď (PDF, 214,6 kB)   odpověď (RTF, 104,9 kB)


Č.j. – 50/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zrušení jízdních pruhů

podání (PDF, 461,9 kB) 
odpověď (PDF, 230,9 kB)  odpověď (RTF, 236,3 kB)


Č.j. – 51/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se radničních listů

podání (PDF, 86,7 kB)
odpověď (PDF, 80 kB)   odpověď (RTF, 38,6 kB)


Č.j. – 52/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se otázek spojených s programovým prohlášením Rady MČ

odpověď (PDF, 271,1 kB) odpověď (RTF, 315,9 kB)


Č.j. – 53/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se softwarového auditu

odpověď (PDF, 200,8 kB)  odpověď (RTF, 250,5 kB)


Č.j. – 54/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se informačních systémů veřejné správy

odpověď (PDF, 203,6 kB)  odpověď (RTF, 258,2 kB)


Č.j. – 55/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sociálních pohřbů

odpověď (PDF, 517,5 kB)  odpověď (RTF, 237,2 kB)


Č.j. – 56/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici

podání (PDF, 82 kB)
odpověď (PDF, 193,9 kB) odpověď (RTF, 53,4 kB)


Č.j. – 57/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů  

odpověď (PDF, 155,6 kB) odpověď (RTF, 257,8 kB)


Č.j. – 58/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se restauračního zařízení

podání (PDF, 37 kB)
odpověď (PDF, 101,3 kB)  odpověď (RTF, 33,5 kB)  příloha (PDF, 301,8 kB)


Č.j. – 59/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se udělení cen MČ Praha 7 a ocenění Zastupitelstva MČ Praha 7

podání (PDF, 96 kB)
odpověď (PDF, 60,7 kB)  odpověď (RTF, 39,3 kB)  příloha (PDF, 424 kB)


Č.j. – 60/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se došlých faktur v letech 2010-2015

podání (PDF, 107,8 kB)
odpověď (PDF, 90,6 kB)


Č.j. – 61/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výběrového řízení na nového tajemníka Úřadu MČ Praha 7

odpověď (PDF, 243,5 kB)  odpověď (RTF, 251,3 kB)


Č.j. – 62/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se parkování a odstavování vozidel

podání (PDF, 586,9 kB)
odpověď (PDF, 193,8 kB)  odpověď (RTF, 54,3 kB)


Č.j. – 63/2016: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

podání (PDF, 291,1 kB) 
odpověď (PDF, 973 kB)