Jestliže jste se octli bez domova nebo vám aktuálně hrozí jeho ztráta, obraťte se na sociální pracovníky oddělení sociální práce a společně hledejte řešení. Můžete také využít našeho Kontaktního místa pro bydlení.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz

Jsem bez domova, přespávám venku nebo u kamarádů:

  • Pomoc při zajištění bydlení osobám bez domova, včetně vyřízení platných dokladů, popř. dávek pomoci v hmotné nouzi vám ochotně poskytne kurátor pro dospělé oddělení sociální práce.

Jsme rodina s dětmi, žijeme na ubytovně nebo v nevyhovujících podmínkách:

Mám problémy s majitelem bytu (domu), který mi chce dát výpověď:

  • Můžete využít bezplatné právní poradny na ÚMČ Praha 7 nebo se obrátit na sociální pracovníky oddělení sociální práce (OSV), kteří vám individuálně poradí.

Majitel mi stále zvyšuje nájemné a po úhradě výdajů nemám dostatek finančních prostředků:

  • Můžete si požádat o příspěvek na bydlení na oddělení státní sociální podpory, Úřadu práce, Na Maninách 7, Praha 7. 

 

Užitečné odkazy

 

Organizace pro pomoc lidem bez domova

Armáda spásy v ČR, z. s.

Centrum sociálních služeb Bohumila Bureše

Komplexní podpora osob bez domova, azylový dům, Centrum sociálních služeb, terénní programy prevence a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova.

Tusarova 60, Praha 7

www.armadaspasy.cz

 

Pragulic – Poznej Prahu jinak! z. s.

Sociální podnik, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti poznat a zažít svět lidí bez domova a tím měnit zažité stereotypy, týkající se oblasti bezdomovectví.

Staroměstské nám. 1, Praha 1

www.pragulic.cz

 

Nový prostor

Sociální podnik umožňující pomoc lidem bez domova pracovní příležitost – získat finanční prostředky na základní vybavení pro život.

Řeznická 14, Praha 1

www.novyprostor.cz

 

Arcidiecézní charita

Pomoc všem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo na okraji společnosti.

Londýnská 44, Praha 2

www.praha.charita.cz