Jestliže jste se octli bez domova nebo vám aktuálně hrozí jeho ztráta, obraťte se na sociální pracovníky oddělení sociální práce Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví a společně hledejte řešení. Můžete také využít našeho Kontaktního místa pro bydlení.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 133
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz

Jsem bez domova, přespávám venku nebo u kamarádů:

  • Pomoc při zajištění bydlení osobám bez domova, včetně vyřízení platných dokladů, popř. dávek pomoci v hmotné nouzi vám ochotně poskytne kurátor pro dospělé oddělení sociální práce OSZ.

Jsme rodina s dětmi, žijeme na ubytovně nebo v nevyhovujících podmínkách:

Mám problémy s majitelem bytu (domu), který mi chce dát výpověď:

  • Můžete využít bezplatné právní poradny na ÚMČ Praha 7 nebo se obrátit na sociální pracovníky oddělení sociální práce OSZ, kteří vám individuálně poradí.

Majitel mi stále zvyšuje nájemné a po úhradě výdajů nemám dostatek finančních prostředků:

  • Můžete si požádat o příspěvek na bydlení na oddělení státní sociální podpory, Úřadu práce, Na Maninách 7, Praha 7.