Jestliže trpíte určitým zdravotním handicapem a potřebujete zažádat o konkrétní služby, příspěvky či průkazy, obraťte se na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí. Ne všechno můžeme vyřídit my sami, ale můžeme vám poradit a pomoci situaci vyřešit.


Jsem zdravotně postižený, potřebuji získat průkaz ZTP (ZTP/P):

  • Vydávání průkazů ZTP (ZTP/P) nespadá pod agendu Úřadu městské části. Informace vám poskytne příslušná pobočka Úřadu práce (podle vašeho trvalého bydliště), která přijme i vaši žádost.
  • Pro občany s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7: Úřad práce, Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

Potřebuji vyřídit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou:

  • Budete potřebovat průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7, nebo v případě odcizení protokol Policie ČR. Vyřizuje Helena Brázová, pracovnice odboru sociálních věcí (OSV).

Potřebuji příspěvek na úpravu bytu (bezbariérový), na zakoupení motorového vozidla či příspěvek na pomůcku pro osobu se zdravotním postižením:

  • Podejte žádost na oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením na příslušném Úřadu práce, Na Maninách 7, Praha 7.

Mám zájem požádat o přidělení bezbariérového bytu pro osobu těžce zdravotně postiženou (vozíčkář):

  • V případě, že bydlíte v nevyhovujících podmínkách vzhledem ke svému zdravotnímu omezení a situaci nelze řešit úpravou bytu, lze podat žádost o bezbariérový byt na MHMP, případně žádost o nájem bytu zvláštního určení (pro seniory). S podáním žádosti, včetně poskytnutí komplexních informací, vám rádi pomohou sociální pracovníci odboru sociálních věcí .

Mám příbuzného ve vyšším věku, po opakovaných mozkových příhodách, bydlí sám a potřebuje stálý dohled:

  • Můžete využít zavedení tzv. tísňové péče. Jedná se o sociální službu, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně postižených občanů. Dodává jim pocit bezpečí, umožňuje žít beze strachu a ve vlastním prostředí. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Službu zajišťují různé organizace. Bližší a komplexní informace vám ochotně poskytne Michaela Šormová, referentka z odboru sociálního začleňování (OSZ).

Potřebuji pomoc v domácnosti (donášku nákupů, úklid, dovážku obědů apod.):

  • Obraťte se na Pečovatelské centrum, které dle vašich požadavků zajistí terénní pečovatelskou službu: Pečovatelské centrum, Heřmanova 1, Praha 7 .
  • Požádejte si o příspěvek na péči, ze kterého si budete moci hradit pečovatelskou službu: Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

Potřebuji příspěvek na dopravu k lékařům, na úřady apod.:

  • Podejte žádost o příspěvek na mobilitu, popř. příspěvku na péči. Vyřizuje oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením Úřad práce, Na Maninách 7, Praha 7

Potřebuji informace ohledně možnosti omezení ve svéprávnosti, případně jiných nástrojů, jak bych ochránil příbuzného s psychiatrickou diagnózou:

Co dělat v případě nepříznivé životní situace:

  • Pokud vás postihla ztráta bydlení, nedostatek finančních prostředků, dluhy, ztráta partnera apod. nebo chcete upozornit na nepříznivou situaci občana ve vašem okolí, obraťte se na odbor sociálních věcí, kde vám pomohou nastalou situaci řešit.

Mohlo by Vás zajímat:


MAPA PŘÍSTUPNOSTI

www.mapapristupnosti.cz


ZDRAVOTNICTVÍ


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 2.06
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz