Potřebujete se dopravit k lékaři a váš zdravotní stav neumožňuje využití taxi, nebo je to pro vás příliš nákladné? Domluvte si senior taxi nebo asistovanou autodopravu. Řidič vás může vyzvednout před bytem, doprovodit vás do auta, odvézt, doprovodit až do čekárny, pak vás může zase vyzvednout a doprovodit zpátky. Službu je však potřeba objednat kvůli velké vytíženosti s větším časovým předstihem několika dnů či týdnů.


MČ Praha 7 ve spolupráci s Charita Holešovice provozuje Taxík Maxík.


TAXÍK MAXÍK

Provoz: pondělí–pátek, 8–15 hod
Objednávky: pondělí a středa, 8–15 hod.
Telefon: 775 550 847 (řidič Pavel Fišar)
Vůz je vybaven zvedací plošinou pro lidi na vozíku a také stupínky a madly, které zvyšují komfort přepravy pro lidi s omezenými možnostmi pohybu.
Cena služby:

  • po Praze 7: 60,-Kč / jízda,
  • po Praze 1-10: 80,- Kč / jízda,
  • zbylá Praha: 100,-Kč / jízda

Připomínky ke službě směřujte na Odbor sociálních věcí.

Kontakty na další organizace naleznete v brožuře Informace pro seniory z Prahy 7.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Při pravidelném dojíždění do zdravotnického zařízení je možné požádat o pravidelný měsíční příspěvek na úhradu pohonných hmot nebo na úhradu taxi. Podmínkou pro přiznání je průkaz ZTP nebo ZTP/P.
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu

Dávka s názvem Příspěvek na mobilitu se vyřizuje na Úřadu práce v místě trvalého bydliště

Úřad práce pro Prahu 7 (pod Prahou 8)
Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7
Telefon: 950 178 095
www.uradprace.cz/web/cz/praha-8


KARTA PEČOVATELE

Pokud vás vozí k lékaři vaši příbuzní svým vozem a potřebují zastavit před vaším domem nebo v okolí zdravotnického zařízení v tzv. modrých zónách, vyřiďte si kartu pečovatele. Tato karta se vystavuje na vaši osobu na odboru dopravy MČ Praha 7.


PRŮKAZ OZNAČUJÍCÍ VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU OSOBU

Jestli máte již průkaz ZTP nebo ZTP/P, máte nárok na průkaz označující vozidlo přepravující těžce zdravotně postiženou osobu, který vás opravňuje stát na místech vyhrazených pro invalidy. Tento průkaz vystavuje na Odboru sociálních věcí Helena Brázová.


POUKAZ NA ZDRAVOTNÍ TRANSPORT

Když potřebujete navštívit odborného lékaře a není ze zdravotních důvodů možné, abyste cestovali MHD nebo osobním vozem (onkologické onemocnění nebo jiné s výrazným snížením imunity), požádejte vašeho lékaře o vystavení poukazu na zdravotní transport. Poukaz na cestu k odbornému lékaři vám vystaví lékař, který vás k němu odesílá, poukaz zpět domů vystavuje lékař, který vás ošetřil. Přepravu hradí zdravotní pojišťovna.