Jestliže potřebujete pečovatelskou službu, speciální průkazy, důchod, příspěvek na bydlení, poradu právníka či máte zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou nebo v domě pro seniory, obraťte se na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí. Přestože nezajišťujeme všechny jmenované služby, můžeme vám poradit a pomoci s vyřizováním dalších kroků.

Praha 7 poskytuje pravidelné poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Bližší informace najdete na stránce poradny pro pečující a seniory.

Mnohé odpovědi na svoje otázky najdete v dokumentu Informace pro seniory z Prahy 7 (aktualizováno 7. 9. 2022).


Přestávám být soběstačný? Jsem po úrazu s omezením mobility? Pohybuji se jen s obtížemi? Více zapomínám? Nedaří se mi si věci zorganizovat? Na všechno už nestačím? Nebo jsem se např. vrátil z nemocnice po vážném onemocnění domů, kde žiji sám? Potřebuji pomoci např. s hygienou, nákupem, zajištěním a dovozem stravy, oblékáním, přesunem z lůžka na křeslo/vozík, najedením, nebo se neobejdu bez doprovodu k lékaři, na nákup atp.:

  • Obraťte se na registrované poskytovatele pečovatelské služby – Pečovatelské centrum, Heřmanova 1, Praha 7 nebo Charita Holešovice, Dukelských hrdinů 16, Praha 7, kteří vám poradí s řešením vaší situace.
  • Zvažte možnost požádat o příspěvku na péči, ze kterého si budete moci hradit pečovatelskou službu. Otázky spojené s příspěvkem na péči a jeho žádostí můžete před podáním konzultovat s příslušnými sociálními pracovnicemi Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 7. Žádost o příspěvek na péči se podává na místně příslušném Úřadu práce – Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7. Formulář žádosti naleznete zde. K žádosti je třeba přiložit formulář o poskytovateli pomoci (pečovatelské službě).


Zdravotní stav mi již neumožňuje zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny, sociálních služeb (např. pečovatelské služby, denního stacionáře…) a zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí hospic).  Potřebuji si podat žádost do pobytového zařízení (např. domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, domova pro zdravotně postižené):

 

Žiji v bytě, kde si nejsem schopen sám zatopit, kvůli bariérám se samostatně vykoupat, dojít si na toaletu, ani bez doprovodu opustit dům. Potřebuji vyřešit své bydlení, které nejsem schopen upravit a které mě omezuje v samostatnosti:

 

Mám příbuzného ve vyšším věku, který bydlí sám, několikrát doma upadl a zůstal delší dobu bez pomoci. Je možné zajistit nějaký dohled v domácím prostředí?

  • Můžete využít zavedení tzv. tísňové péče: jedná se o sociální službu, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně postižených občanů a poskytnout jim pocit bezpečí a možnost pohybu ve vlastním prostředí. V případě pádu, nevolnosti, slabosti, přepadení nebo jen strachu ze samoty, stisknou tlačítko, které neustále nosí při sobě a spojí se tak s nonstop dispečinkem. Službu zajišťují různé organizace, např. Život 90. Bližší a komplexní informace vám ochotně poskytne Michaela Šormová, referentka odboru sociálního začleňování, tel.: 777 482 466, e-mail: SormovaM@Praha7.cz.

 

Potřebuji vyřídit průkazku pro osobu se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P):

  • Podejte žádost na Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

 

Potřebuji vyřídit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou:

  • Potřebujete průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7, nebo v případě odcizení protokol Policie ČR; vyřizuje Helena Brázová, referentka odboru sociálních věcí, tel.: 739409031, e-mail: BrazovaH@Praha7.cz.

 

Nejsem schopen/na přebírat svůj důchod a chtěl/a bych ustanovit zvláštního příjemce:

  • V případě, že váš příbuzný není ze závažných zdravotních důvodů schopen přebírat svůj důchod, můžete si požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Potřebujete potvrzení ošetřujícího lékaře, průkaz totožnosti a vyplněnou žádost. Vyřizují pracovníci oddělení sociální práce. Formuláře najdete zde

 

Potřebuji vyřídit důchod:

 

Potřebuji přechodné umístění pro rodinného příslušníka, o kterého pečuji doma:

  • Můžete využít sociálně odlehčovací centrum, kde se vám po dobu vaší nepřítomnosti o příbuzného postarají. Žádost o umístění vyřídíte v Sociálně odlehčovacím centru, Kamenická 46, Praha 7. 

 

Potřebuji vyřídit příspěvek na bydlení:

  • Podejte žádost na příslušné pobočce Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, Na Maninách 7, Praha 7.

 

Potřebuji radu právníka:

 

Dostal/a jsem se do nepříznivé životní situace:

  • Pokud vás postihla ztráta bydlení, nedostatek finančních prostředků, dluhy, ztráta partnera apod. nebo chcete upozornit na nepříznivou situaci seniora ve vašem okolí, obraťte se na oddělení sociální práce, kde vám pomohou nastalou situaci řešit.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz

Projektu reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011411, Institut sociální práce, z. s., Inovace a rozvoj sytému péče zajišťované v domácím prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby,  IČ: 04323882

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – www.institutsocialniprace.cz, zitdoma.cz