Potřebujete pravidelně pomáhat při osobní hygieně, s oblékáním, při pohybu doma i venku, při nákupech, s údržbou bytu, praním prádla, zajištěním oběda, doprovodem k lékaři a sami na to již nestačíte? Pak máte od státu nárok na pravidelný měsíční finanční příspěvek, ze kterého můžete uhradit profesionální pečovatelské služby nebo služby osobní asistence. Také můžete peníze použít na úhradu pravidelné a spolehlivé výpomoci od členů vaší rodiny, vašich přátel nebo i sousedů. 


PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Dávka s názvem Příspěvek na péči se vyřizuje na Úřadu práce v místě trvalého bydliště.

Úřad práce pro Prahu 7 (pod Prahou 8)
Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7
Telefon: 950 178 095
www.uradprace.cz/web/cz/praha-8


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Je poskytována pravidelně v předem dohodnutém čase ve vaší domácnosti. Pečovatelky jsou ohodnoceny sazbou 155,-Kč/hod. Na úhradu jejich služeb je určen příspěvek na péči. Pečovatelská služba je sociální službou, pro její zavedení je tedy nejprve třeba návštěva sociálního pracovníka dané organizace.

Pečovatelskou službu na území Prahy 7 nabízí hned několik poskytovatelů. MČ Praha 7 přímo zřizuje Pečovatelské centrum Prahy 7.

Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Heřmanova 1, Praha 7
Telefon: okrsek Letná 778 788 683, okrsek Holešovice 777 458 507
www.pecovatelskecentrum.cz

Připomínky ke službě směřujte na Odbor sociálních věcí.

Kontakty na další organizace naleznete v brožuře Informace pro seniory z Prahy 7.


OSOBNÍ ASISTENCE

Je schopna zajistit péči o vás v nepravidelných časech i mimo domov a sociální zařízení a je k dispozici v průběhu celého dne. Asistenti jsou ohodnoceni sazbou 155,-Kč/hod. Na úhradu jejich služeb můžete využít příspěvek na péči. Osobní asistence je sociální službou, pro její zavedení je tedy nejprve třeba návštěva sociálního pracovníka dané organizace.

Kontakty na organizace naleznete v brožuře Informace pro seniory z Prahy 7.