Jako nájemce (či nájemník) máte podle Ustanovení pro dobu před skončením nájmu povinnost nejpozději 3 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu písemně oznámit pronajímateli, zda máte zájem o uzavření další nájemní smlouvy. Pokud ano, navrhnete dobu a také výši nájemného.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
dveře 4.09
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz

V případě, že máte nájemní smlouvu uzavřenou po 1. 6. 2015, tuto informaci naleznete v Ustanovení pro dobu před skončením nájmu, v článku III, odst. 33. Pokud tuto nájemní smlouvu nemáte (máte starší vzor), přesto se prosím řiďte těmito pokyny.

Co mám dělat, když se blíží konec nájemní smlouvy

V dostatečném, nejméně tříměsíčním předstihu kontaktujte Úřad Městské části Praha 7, Odbor majetku. Pokud chcete nájem prodloužit, navrhněte novou výši nájemného.

Jakou mám navrhnout výši nájemného?

  • Když splňujete podmínky pro snížené nájemné (např. podporované bydlení): Je třeba to doložit novou žádostí a navrhnout nájemné v minimálně stávající výši (naleznete jej ve svém evidenčním listě). Upozornění: V případě, že nedodáte příslušnou žádost, tak budeme postupovat tak, jako kdybyste již na snížené nájemné neměli nárok!
  • Když nesplňujete podmínky pro snížené nájemné: S ohledem na nízký počet bytů v majetku MČ Praha 7 bohužel nemůžeme garantovat prodloužení smlouvy. Byty se sníženým nájmem jsou přednostně určeny pro cílenou pomoc ohroženým občanům MČ Praha 7. Bytová komise přesto může rozhodnout o prodloužení nájemní smlouvy, pokud to umožňuje celková situace bytového fondu MČ Praha 7. Předpokladem ale je, že nabídnete komerčně akceptovatelné nájemné.

Na jak dlouho se uzavírají nájemní smlouvy

Na dobu určitou, vždy dle příslušných principů na jeden, dva či tři roky. Pokud se jedná o nájemní smlouvu za komerční nájemné, nejdéle na 7 let. Výjimku tvoří senioři nad 70 let. Seniorům chceme zajistit klidné spaní a proto s nimi nájemní smlouvy uzavíráme na dobu neurčitou. V případě manželského páru ubytovaného v domě s pečovatelskou službou se smlouva uzavírá na dobu určitou. Smlouvy však na základě doporučení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví mohou být uzavřeny i na jinou dobu, pakliže to odbor doporučí na základě předchozí práce s klientem.

FORMULÁŘE

Vzor dodatku k nájemní smlouvě MČ Praha 7 I.
Vzor dodatku k nájemní smlouvě MČ Praha 7 II.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve správě MČ Prahy 7