Pokud řešíte bytovou situaci, můžete se obrátit na nové Kontaktní místo pro bydlení v Praze 7, kde je možné se poradit ve všech záležitostech spojených s bytovou problematikou. Cílem kontaktního místa je zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí. Nabízí také pravidelné bezplatné konzultace s právníkem. 


Úřední hodiny Kontaktního místa pro bydlení

pondělí
13.00 – 17.30
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 (pouze pro objednané)
středa
8.00 – 12.00
13.00 – 17.30

Smiešková Dorota, DiS.

koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení
dveře č. 2.13
tel. +420220144159
gsm. +420778110027
SmieskovaD@Praha7.cz
dveře 2.13

Kontaktní místo naleznete v přízemí Úřadu MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, č. dveří 86/13, vedle pokladny). Kontaktní místo je určeno pro každého, kdo potřebuje pomoc či radu při řešení bytové situace. Pomáhá kupříkladu občanům, kteří dostali výpověď z nájmu, seniorům, kteří se nezorientovali v systému státní sociální pomoci, či matkám samoživitelkám, které si nemohou dovolit platit komerční nájem. Tyto problémy běžně řeší různé úřady a další organizace. Zde mají občané vše na jednom místě.

Kontaktní místo shromažďuje žádosti o bydlení, s nimiž se občané na úřad obrátí. Pracovník kontaktního místa pracuje nejen s nabídkou obecních sociálních bytů, ale zároveň komunikuje s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sleduje situaci na otevřeném trhu s byty a jedná se soukromými vlastníky. Občanům pomáhá vyhledávat typ bydlení, který nejvíce odpovídá jejich individuálním potřebám.

Kontaktní místo pro bydlení je součástí projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235 financovaného z prostředků EU, Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020.


Termíny Poradny pro otázky bydlení

Poradna pro otázky bydlení je určena lidem, kteří se nacházejí v obtížné situaci a neví si rady na trhu s bydlením. Můžete zde mimojiné podat žádost o obecní byt, pracovníci vám pomohou se zorientovat v možnostech na trhu s bydlením, v systému státní sociální podpory či se pokusí najít vhodné řešení vaší situace.

Poradna pro otázky bydlení se koná v roce 2020 vždy od 14–17 hodin v místnosti č. 2.10 na radnici U Průhonu 38 v následujících termínech:

19. 3. – bude poradna probíhat telefonicky na tel.: 778 110 027 nebo na emailu: SmieskovaD@Praha7.cz
30. 4. 
21. 5. 
25. 6. 


Formuláře ke stažení:

Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7

Principy posuzování žádostí o podporované bydlení

Formulář žádosti o bydlení v Domě s pečovatelskou službou

Principy posuzování žádostí v Domě s pečovatelskou službou

Formulář žadatele o tzv. služební byt MČ Prahy 7

Vzor nájemní smlouvy MČ Praha 7

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy