Jestliže chcete požádat o podporované bydlení na území Prahy 7 a splňujete požadované podmínky, můžete se přihlásit do pořadníku podporovaného bydlení. Byty se sníženým nájmem jsou přednostně určeny pro cílenou pomoc ohroženým občanům MČ Praha 7. Proto doporučujeme žádost a požadavky nejprve konzultovat na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti.  


Pořadník 

Pořadník – listopad 2020


Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7

Vzor nájemní smlouvy MČ Praha 7

Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Kontaktní místo pro bydlení

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00

Zadáková Kateřina

koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení
dveře č. 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778110027
zadakovak@praha7.cz