Jestliže chcete požádat o podporované bydlení na území Prahy 7 a splňujete požadované podmínky, můžete se přihlásit do pořadníku podporovaného bydlení. Byty se sníženým nájmem jsou přednostně určeny pro cílenou pomoc ohroženým občanům MČ Praha 7. Proto doporučujeme žádost a požadavky nejprve konzultovat na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti.  


Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – říjen 2023

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Kontaktní místo pro bydlení

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
ZadakovaK@Praha7.cz

FORMULÁŘE

Žádost o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7 
Vzor nájemní smlouvy MČ Praha 7
Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7  / platnost od 26. 4. 2023
Osobní dotazník – finanční situace žadatele o byt podporovaného bydlení