Oddělení pronájmů (OPR) vede evidenci volných bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 7. Vede evidenci uzavřených nájemních smluv na svěřeném nemovitém majetku. Řídí agendu nabídky volných bytů či nebytových prostor a jejich pronájmu.


Oddělení pronájmů – OPR

  • Vede evidenci uzavřených nájemních smluv na svěřeném nemovitém majetku MČ Praha 7.
  • Zajišťuje proces uzavírání nájemních smluv na svěřený nemovitý majetek MČ Praha 7.
  • Vede evidenci volných bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 7.
  • Organizuje, v intencích Rady MČ Praha 7, výběrová řízení na pronájem nebytových prostor svěřených MČ Praha 7.
  • Zajišťuje tzv. politiku podporovaného bydlení.
  • Komplexně vede agendu privatizace svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.
  • Odborně vyřizuje dotazy a žádosti občanů, společností, institucí apod. ve vztahu ke svěřenému nemovitému majetku MČ Praha 7.
  • Na úseku svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7 zpracovává materiály a podklady pro jednání příslušných komisí, výborů, Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.
  • Zajišťuje agendu fyzických kontrol pronajatého svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení pronájmů
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Žáčková Pačutová Dagmar, Ing.

vedoucí oddělení pronájmů
tel. +420220144261
gsm. +420777150083
ZackovaD@Praha7.cz

Paluříková Jarmila

referentka
tel. +420220144213
gsm. +420734680241
PalurikovaJ@Praha7.cz

Novotná Barbora

referentka
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz

Klofáčová Lenka

(23/03/18) referentka
KlofacovaL@Praha7.cz

kontaktní e-mail oddělení pronájmů: pronajmy@praha7.cz