Obraz města je tvořen tím, jak jeho občané vnímají prostředí ulic, parků a veřejných prostranství. Je to prostor vně budov, vnitřní prostor města, kterým dennodenně míříme za prací, zábavou, kde se potkáváme s našimi spoluobčany, ať už cíleně či náhodně. Je to náš prostor. K tomu, abychom se zde cítili dobře – jako „doma“, je třeba, aby prostor byl kvalitní, udržovaný a bezpečný.  Kvalita má však mnoho podob. V první řadě je to provozní uspořádání, které stanoví, jací uživatelé budou prostor využívat a kolik místa má mít doprava. Dále je třeba tento prostor zařídit, budou zde stromy, lavičky, odpadkové koše či umělecké dílo? Posledním krokem je volba povrchů, osazení zelených ploch a zajištění, aby vše správně fungovalo. Chcete se do tohoto dlouhého a nelehkého procesu zapojit? Pojďte společně s Prahou 7 přeměňovat cestu Sedmičkou v každodenní příjemný zážitek.


ZADÁNÍ PRO INTERIÉR ULIC provádění úprav veřejných prostranství (nejen) v památkové zóně na území MČ Praha 7