Pohodlně z parku do parku. Praha 7 postupně zkrášluje pěší vazby mezi velkými parky na Letné. Připravovaný projekt Letenský muzejní distrikt má za cíl zpříjemnit cestu chodcům ulicemi Korunovační, Nad Štolou a najít kvality veřejného prostoru okolí Národního technického (NTM) a zemědělského muzea (NZM)


Společné plánování

MČ Praha 7 připravila ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy proměnu okolí Národního technického a Národního zemědělského muzea společně se zlepšením veřejného prostoru navazující ulice Nad Štolou. Pro řešení tohoto území Sedmičky se počítá s vyhlášením architektonické soutěže. Důležitou součástí přípravy projektu je také proces participace neboli zapojení veřejnosti. Obyvatelé Prahy 7 měli během podzimu 2021 hned několik příležitostí podělit se o zkušenosti a podněty, jak okolí muzeí využívají, jak se v něm cítí, co oceňují nebo jim zde naopak chybí. Jednou z nich byla návštěva plánovacího kontejneru, který byl v této lokalitě umístěn v termínu od 11. do 17. října 2021. Dále proběhly dvě komentované vycházky s architekty a sociology, kteří od návštěvníků sbírali podněty přímo v terénu, aby je mohli promítnout do zadání soutěže. 

 


Společně po Letné – výsledky ankety

V rámci projektu Letenský muzejní distrikt probíhala od 1. do 21. března 2021 anketa Společně po Letné, kde jsme se ptali na názory občanů ohledně plánované revitalizace ulice Korunovační, ulice Nad Štolou a oblasti letenských muzeí.

Anketa probíhala převážně online, ale byla dostupná i v tištěné verzi v budově radnice, v infocentru a ve vybraných podnicích v lokalitě. Dohromady se zúčastnilo 801 respondentů. Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili a sdíleli s námi svůj názor na řešenou oblast. Výsledky ankety poslouží jako podklad pro tvorbu návrhu.

 


Dne 29. června 2021 Praha 7 uspořádala veřejné projednání návrhu revitalizace ulice Korunovační ve Vodárenské věži na Letné. Na akci byli přítomni projektanti i zástupci radnice. Zápis z akce zde.


Současný stav vymezeného území neodpovídá svému významu. Obě ulice svým velkorysým šířkovým založením a vzhledem k umístění množství důležitých budov, stejně jako plochy kolem muzeí republikového významu, mají potenciál transformace na přívětivější a více reprezentativní veřejné prostory. Místo nese velké dopravní zatížení tranzitní dopravou směřující ulicí Korunovační k Letenskému tunelu v ulici Nad Štolou. 

Projekt si klade za cíl celkové zlepšení estetiky uličního interiéru a kultivovanější vymezení předprostor veřejných budov. Městská část chce posílit lidské měřítko a zvýšit komfort pro nemotorovou dopravu. Prověří možnosti doplnění nových stromořadí a hospodárně zkoordinuje plánované investiční akce obnov infrastruktur. Bezprostřední okolí muzeí se lépe propojí s Letenskými sady zapojením areálů přilehlých sportovišť.

Projekt je spolufinancován hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 7, je součástí pilotního programu koordinátorů participativního plánování hl. m. Prahy, jehož garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

 

 

 

 


Články: