Městská část Praha 7 Vás srdečně zve na veřejné projednání návrhu revitalizace ulice Korunovační v úterý 29. června 2021 od 18 hodin ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1. Na akci budou přítomni projektanti i zástupci radnice. Již na začátku roku se do příprav zadání zapojila široká veřejnost prostřednictvím online ankety, s jejímž výsledkem se můžete seznámit zde. Pojďte společně s Prahou 7 proměnit cestu Sedmičkou v každodenní příjemný zážitek.

Rekonstrukce ulice Korunovační, pro níž vznikne samostatná koncepční studie a jejíž součástí bude mimo jiné řešení umístění nových stromořadí, oprava silnic i chodníků je také spojena s Letenským muzejním distriktem

Letenský muzejní distrikt, tedy oblast u Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea, nalezne novou podobu v architektonické soutěži. Rada hlavního města pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) přípravou urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na řešení tohoto území. Projekt má za cíl zpříjemnit cestu mezi Letenskými sady a Stromovkou, vytvořit důstojné muzejní náměstí a celkově zatraktivnit dopravně vytíženou část Letné. Soutěž bude vyhlášena do konce tohoto roku.

Lokalita v okolí ulic Korunovační a Nad Štolou spolu s předprostorem Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea tvoří místo, které propojuje dva významné pražské parky – Letenské sady a Stromovku. Praha proto rozhodla, že podobu takto důležitého prostoru určí architektonicko-urbanistická soutěž. Realizace vítězného návrhu přinese funkční, kultivovanější i bezpečnější ulice i nové náměstí před veřejnými budovami. Cílem soutěže je zlepšit tuto části Prahy 7 zejména pro chodce a cyklisty a zaměřit se i na přilehlá sportoviště.

Cílem úpravy lokality nazvané Letenský muzejní distrikt je najít a podpořit jeho kvality. Podobu okolí muzeí, gymnázia a ulice Nad Štolou, včetně tenisových kurtů klubu LTC a prostoru u oblíbeného Letenského kolotoče budou hledat účastníci urbanisticko-architektonické soutěže, kteří budou mít za úkol vytvořit z tohoto zanedbaného a pro pěší nepohodlného prostoru novou atraktivní lokalitu,“ komentuje soutěž Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Je pro nás velmi důležité, aby se do tohoto významného projektu od počátku zapojovala veřejnost. Připomínky a podněty lidí, kteří zde bydlí, pracují či tráví svůj volný čas, jsou při plánování proměny části města velmi cenné. Proto jsme k Letenskému muzejnímu distriktu realizovali anketu, do které se zapojilo více než 800 respondentů. 29. června od 18:00 hodin pak pořádáme ve Vodárenské věži (Na Výšinách 1) participativní setkání k plánované revitalizaci ulice Korunovační,“ uvádí místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Místní obyvatelé by v lokalitě chtěli více stromů, laviček a odpadkových košů. Lépe by se tu měli do budoucna cítit také cyklisti, bruslaři nebo rodiče s kočárky, objevit by se mohla třeba i fontána. Chodníky a stezky by na sebe měly lépe navazovat, být přehlednější, prostory před budovami reprezentativnější a lépe využité. Okolí muzeí a gymnázia by mělo být lépe propojené s parkem a sportovišti a mělo by být kompletně bezbariérové.

Výsledky participace s veřejností budou předány soutěžím týmům a zapracovány do samotného návrhu. IPR již v roce 2018 zpracoval koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů a Strojnické, tzv. Letenského kříže. Projekt Letenského muzejního distriktu na tuto práci logicky naváže a celkově bude koordinována s vznikající koncepční studií na ulici Korunovační,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.


Podmínkou účasti na akci ve Vodárenské věži je buď platný negativní test na covid-19, uplynutí tří týdnů od první dávky očkování, nebo maximálně 180 dní od prodělané nemoci covid-19.Návštěvníci svou účastí souhlasí s případným zveřejněním fotografií či AV záznamu z akce za účelem prezentace městské části na webu a soc. sítích. Právní základ: oprávněný zájem správce (čl. 6.1 f GDPR). Nedochází k automatizovanému zpracování, profilováni ani předávání údajů.

Správce: ÚMČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 17000 Praha 7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz, 604590908.