archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru v okolí Národního technického a Národního zemědělského muzea a přilehlých ulic. Projekt Letenský muzejní distrikt chce zpříjemnit cestu mezi Letenskými sady a Stromovkou, vytvořit důstojné muzejní náměstí a celkově zatraktivnit dopravně vytíženou část Letné. Do plánování těchto úprav se nyní může zapojit také veřejnost prostřednictvím online ankety ZDE.

„Oblast Letné mezi dvěma velkými parky patří mezi vytížené a často navštěvované části Prahy. Lidé sem chodí za sportem a rekreací, je zde řada významných budov, kulturních, sportovních a volnočasových institucí, jako jsou národní muzea, tenisové kurty, vodárenská věž s kroužky pro děti, sportovní hala a další. Máme tu také několik škol a školek. Chceme zde proto zajistit upravenější, přívětivější a zelenější veřejný prostor, jaký si toto významné území a jeho obyvatelé i návštěvníci zaslouží,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Letenský muzejní distrikt bude rozdělen do dvou hlavních projektů. Jeden bude věnován okolí národních muzeí, ulici Nad Štolou či sportovištím na okraji Letenských sadů, druhý projekt se zaměří na ulici Korunovační.

„Proměnou v Praze 7 by měla projít ulice Nad Štolou. Těším se, že zde vznikne důstojné pěší propojení dvou velkých parků Stromovky a Letenských sadů.  Do procesu zapojíme samozřejmě veřejnost,“ dodává Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy.

Pro ulici Korunovační bude zpracována koncepční studie, která se stane koordinačním materiálem pro plánované úpravy a obnovu veřejné infrastruktury.

„V ulici Korunovační budeme krom jiného řešit obnovu a doplnění uličních stromořadí či předzahrádek, budeme chtít také zkoordinovat práce na sítích technické infrastruktury a obnovu chodníků i povrchů silnic. Kolem národních muzeí by pak mělo vzniknout reprezentativní muzejní náměstí přirozeně navazující na Letenské sady i ulici Nad Štolou,“ řekla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová

Do příprav zadání uvedených projektů se již nyní může zapojit také široká veřejnost. Původně plánovaná procházka „Společně po Letné“ se na podzim kvůli opatřením proti pandemii bohužel uskutečnit nemohla, proto byl zvolen interaktivní formát ankety, který veřejnost prostřednictvím foto-procházky s jednotlivými místy seznamuje a otevírá důležitá témata v území. S dalším zapojením veřejnosti se dle aktuálních možností počítá letos na jaře.

Anketa je uveřejněna na odkaze: praha7.urad.online. Občané mohou anketu vyplnit do 21. března 2021.

Anketa je k dispozici také v papírové formě v přízemí radnice U Průhonu 38 a v Informačním centru Milady Horákové 2 v aktuálních otevíracích hodinách. Vyzvednout a vyplněnou odevzdat ji bude možné i u výdejních okének podniků Chleba a máslo (Jana Zajíce 16) a Dítě v šátku (Sládkova 7).

Projekt realizuje hl. m. Praha a MČ Praha 7 jako součást pilotního programu Koordinátoři participativního plánování hl. m. Prahy, jehož garantem je IPR. 

„Velmi mě těší, že se městským částem daří zapojovat občany do plánování Prahy i v této komplikované době. V rámci pilotního programu Koordinátoři participativního plánování v Praze 7 se budou lidé moci vyjádřit v online dotazníku například k šíři chodníků, stromům v ulicích i k podobě samotných ulic Nad Štolou či Korunovační. Další fáze participace je pak naplánována na jaro tohoto roku,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

 

foto: IPR