Upozorňujeme občany, že Úřad MČ Praha 7 je otevřen pouze v pondělí a středu po dobu 5 hodin, IC Milady Horákové pak v úterý a ve čtvrtek po dobu 5 hodin (viz úřední hodiny níže). Z rozhodnutí vlády přešly všechny úřady na omezený provoz. Ten spočívá ve vykonávání jen nezbytně nutné agendy, omezení osobních kontaktů s veřejností či klienty i mezi zaměstnanci a snížení počtu zaměstnanců na pracovišti na nezbytně nutné minimum. 

Naši snahou je maximální ochrana návštěvníků i pracovníků úřadu. Jednotlivá pracoviště přešla na směnný provoz, směny se vzájemně nesetkávají, díky čemuž budeme schopni zajistit fungování důležité agendy pro občany i v případě, že by někteří pracovníci museli nastoupit do karantény. Děkujeme za pochopení, trpělivost a ohleduplné chování vůči sobě i ostatním.    

Úřad Prahy 7 (pracoviště U Průhonu 38 i U Průhonu 11) je otevřen:

pondělí 8:00 – 13:00 hod.

středa 12:00 – 17:00 hod. 

 

Prosíme občany, aby v maximální míře využívali možnosti online objednávání na konkrétní dny a časy. Objednaní klienti budou odbaveni přednostně. Dále apelujeme, aby v tyto dny omezili návštěvy úřadu pouze na nezbytně nutné případy a v rámci možností využívali vzdálené komunikace (emaily, telefon).  

Termíny již objednaných klientů zůstávají v platnosti. 

Na oddělení dokladů a evidence obyvatel se lze online objednat také na úterý a čtvrtek. V tyto dny jsou odbaveni pouze objednaní klienti.

Živnostenský odbor lze navštívit pouze na základě předchozího objednání.

 

IC Milady Horákové 2 je otevřeno:

úterý 8:00 – 13:00 hod.

čtvrtek 12:00 – 17:00 hod.

Občané mohou využít služeb Infocentra Milady Horákové 2 (Czech POINT, ověřování, parkovací oprávnění). Z hygienických důvodů není možné využít počítač pro veřejnost.

 

Upozorňujeme, že s ohledem na aktuálně platná hygienická nařízení je nutné mít na úřadě po celou dobu návštěvy nasazenou roušku či jiné ochranné prostředky, které zakrývají nos a ústa. Nezbytná je také dezinfekce rukou ihned při příchodu do budovy. Prosíme, využijte našich dávkovačů dezinfekce u recepce.  

 

Žádáme návštěvníky, aby na úřad nechodili v případně zvýšené teploty či dalších zdravotních komplikací a respektovali nastavená hygienická opatření. Úřad prochází pravidelnou dezinfekcí a ozonizací, pracovníci jsou zásobeni ochrannými prostředky – děláme vše pro to, abychom vám mohli nadále poskytovat veškeré služby.

 

Děkujeme za váš zodpovědný přístup. Společně to zvládneme!