Ulice Františka Křížka je jednou z nejdůležitějších letenských os, která díky průchodu skrze obchodní Centrum Stromovka tvoří přímou spojnici mezi Letenskými sady a Stromovkou. V ulici sídlí také dvě mateřské a dvě základní školy, budova polikliniky a populární Bio OKO. Ulice je pojmenována po levicovém novináři a členu protinacistického odboje Františku Křížkovi (1901–1941), který byl v říjnu 1941 popraven.  

 


Aktuální stav:

Projekt byl v květnu 2021 podán na stavební úřad. Na přelomu roku 2021/2022 však bylo stavební řízení přibližně o rok prodlouženo kvůli odvolání jednoho z účastníků řízení. Společné rozhodnutí záměru bylo schváleno stavebním úřadem v polovině roku 2022. Začátkem roku 2023 byl projekt předán na společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jako správce a budoucího stavebníka této akce. Nyní probíhá výběr projektanta, který projekt připraví do dokumentace, dle které pak proběhne výběr zhotovitele stavby a samotná realizace. Ta je plánována na rok 2024/2025.

 

O projektu:

Praha 7 vyhlásila v listopadu 2017 architektonickou soutěž na novou podobu ulice. Vyhlášení soutěže předcházela dvě plánovací setkání, na kterých se sbíraly podněty pro zadání soutěže, a následné projednání se širokou veřejností, které se odehrálo v kině Bio OKO. Na těchto setkáních jsme se dozvěděli, jaká jsou pro občany důležitá témata, jako je bezpečný pohyb dětí před školami, parkování, nové stromy, odstranění bariér či řešení předprostoru kina.

Návrh revitalizace reflektuje potřeby obyvatel, má zvýšit bezpečnost a prostupnost ulice a přeměnit ji v příjemné pobytové místo. Vítězným návrhem se stal projekt architekta Josefa Hlavatého, který byl veřejnosti představen 24. října 2018 ve Vodárenské věži na Letné.

Co je v plánu:

Cílem revitalizace ulice Františka Křížka je vytvoření příjemného funkčního veřejného prostoru, který bude dobře sloužit jak rezidentům, tak ostatním návštěvníkům. V celé ulici bude vysázeno pravidelné stromořadí, které poskytne stín v horkých letních dnech, zútulní řešený prostor a umožní umístění předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren. Předprostor tří nejdůležitějších institucí (Bio OKO, ZŠ Františky Plamínkové a ZŠ Letohradská) bude rozšířen a akcentován skupinami stromů odlišného druhu. Tyto předprostory budou vybaveny lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši. Celá ulice bude jednosměrná. Po obou stranách budou umístěna podélná parkovací stání.

 

Články: