Městská část plánuje úpravy jedné z nejdůležitějších letenských os, které budou reflektovat potřeby obyvatel, zvýší bezpečnost a prostupnost ulice a přemění ji v příjemné pobytové místo. Aby získala co nejkvalitnější návrh, vyhlásila 27. listopadu 2017 soutěž o nejlepší architektonický projekt. A máme tu výsledky! Srdečně vás zveme na slavnostní vyhlášení a zároveň na vernisáž výstavy soutěžních návrhů. Chcete vědět, jakou podobu bude mít ulice Františka Křížka? Přijďte se podívat.

Po dvou plánovacích setkání, na kterých se sbíraly podněty pro připravovanou architektonickou soutěž se v lednu minulého roku zástupci městské části sešli s organizacemi, provozovnami a dalšími aktéry, kteří v ulici působí. Na toto setkání navázalo projednání s širokou veřejností, které se odehrálo v kině Bio Oko. V listopadu 2017 byla vypsána architektonická soutěž, která měla za cíl  získat co nejkvalitnější návrhy úprav, díky kterým se zde bude moci vytvořit příjemné místo odpovídající významu ulice. Slavností vyhlášení výsledků soutěže a otevření výstavy všech soutěžních návrhů se uskuteční 21. března od 17.00 hodin v Galerii na úřadě ve 2. patře (nábř. Kpt. Jaroše 1000). 

Těšíme se na vás!

pozvánka