archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 vyhlásila architektonickou soutěž o návrh revitalizace ulice Františka Křížka. Městská část plánuje úpravy jedné z nejdůležitějších letenských os, které budou reflektovat potřeby obyvatel, zvýší bezpečnost a prostupnost ulice a přemění ji v příjemné pobytové místo.

„Ulice Františka Křížka je významnou letenskou komunikací. Díky vyjednanému průchodu přes připravované obchodní centrum OC Letná vytvoří přímou spojnici mezi Letenskými sady
a Stromovkou. Je zde také velké množství školských zařízení, přímo v ulici jsou dvě mateřské
a dvě základní školy, nová budova polikliniky či hojně navštěvované Bio Oko,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský hlavní důvody připravované revitalizace.

Praha 7 realizovala počátkem tohoto roku dvě plánovací setkání, na kterých sbírala podněty pro připravovanou architektonickou soutěž.  V lednu se zástupci městské části sešli s organizacemi, provozovnami a dalšími aktéry, kteří v ulici působí. Na toto setkání navázalo projednání s širokou veřejností, které se odehrálo v únoru v Bio Oko.

„Na základě výstupů z těchto jednání jsme získali několik okruhů témat, jako je bezpečný pohyb dětí před školami, parkování, nové stromy, odstranění bariér či řešení předprostoru kina Oko. Architektonická soutěž představuje transparentní způsob, jak získat co nejkvalitnější návrhy úprav, díky kterým zde můžeme vytvořit příjemné místo odpovídající významu ulice,“ řekla radní Prahy 7 Lenka Burgerová. 

Architektonická soutěž byla vyhlášena dne 27. listopadu 2017.  Soutěžní návrhy lze podat do 19. ledna 2018, do 14 hodin. Investiční náklady stavby by neměly překročit 20 mil. Kč, bez DPH.