Veletržní jako nový sedmičkový bulvár a ulice Dukelských hrdinů jako třída, za kterou se nebudeme muset stydět? Právě to má v plánu projekt radnice a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).  Na budoucí podobě těchto klíčových ulic Sedmičky jsme spolupracovali s občany Prahy 7.

 

 

Ulice Letenského kříže – Dukelských hrdinů, Strojnická a Veletržní – spolu s přilehlým Letenským náměstím tvoří páteř Letné a západní části Holešovic. Každá z ulic má svébytný charakter vycházející z historie území a členitosti terénu. Ulice Dukelských hrdinů je významnou severojižní osou Letné a nástupní osou areálu Výstaviště Holešovice. Ulice Veletržní je společně s ulicí Milady Horákové hlavní třídou propojující Holešovice s Bubenčí a přímo navazuje na holešovickou ulici Dělnická. Její význam dále naroste po zprostupnění velkého rozvojového území Holešovice Bubny, kdy se stane přímou spojnicí mezi Prahou 8 a Prahou 6. Křížení ulic Letenského kříže s předprostory Veletržního paláce Národní galerie a Parkhotelu je významným veřejným prostorem a jedním ze tří uzlových bodů Letné (spolu se Strossmayerovým a Letenským náměstím).


Co je v plánu
:

Cílem revitalizace je vytvořit celkový přívětivý charakter ulic Letenského kříže, zlepšit podmínky pro pěší pohyb pomocí dostatečně širokých chodníkových ploch, doplnit uliční stromořadí a zvýšit uživatelský komfort tramvajové dopravy pro všechny skupiny cestujících. Více informaci najdete zde: Letenský kříž (iprpraha.cz)


Články:

·         Letenský kříž | Praha 7