Ulice Ovenecká je hlavním pěším a cyklistickým propojením dvou velkých parků Královské obory Stromovka a Letenských sadů s Letenským náměstím a s napojením na zastávku MHD. Součástí této osy je nejen rezidenční bydlení, ale i muzejní okrsek s Národním technickým a zemědělským muzeem.

Přestože jde o významnou letenskou osu, kvalita veřejného prostoru některých částí ulice tomu neodpovídá. Především v jižní části v úseku mezi ulicemi Milady Horákové a Letohradská je charakter ulice podřízen převážně parkování vozidel. Chybí zde stromořadí, které by podpořilo roli ulice coby spojnice dvou parků a zlepšilo klimatické podmínky. Chodníky nemají sjednocený povrch a vozovka je ve velmi špatném technickém stavu.

Severní část ulice potřebuje zlepšit veřejný prostor u vstupu do Stromovky a v přilehlé křižovatce s ulicemi U Akademie a Nad Královskou oborou. Prostor před vstupní branou do parku by mohl vypadat důstojněji a být přívětivější pro chodce i cyklisty.

Veřejné představení studie na revitalizaci ulice Ovenecká proběhlo 24. dubna 2019 v 17 hodin v sále Národního zemědělského muzea. Zápis ze setkání naleznete zde. Mapy, které účastníci vytvořili zde.


Co je v plánu:

V jižní části Ovenecké ulice bude velmi pozitivní změnou nové stromořadí při celé východní straně ulice, kanalizační stoku se podařilo přesunout z pásu výsadby do středu ulice. Dále dojde k úpravě křižovatek pro větší bezpečnost pěších tím, že se zvětší prostor pro chodce pomocí tzv. vysazených chodníkových ploch. Rovněž dojde ke změně směrovosti ulice a úpravě parkování, dále však zůstanou po jedné straně ulice podélná a při druhé šikmá stání. Povrchy chodníků budou sjednoceny a obnoveny.

 

 

Výrazné proměny se dočká také oblast u vstupu do Stromovky. Nové uspořádání se bude týkat vzhledu i fungování prostoru. To ocení především návštěvníci parku, jelikož díky plánovaným úpravám se přístup do Stromovky a křižovatka mezi ulicemi Nad Královskou oborou a U Akademie stane bezpečnější. V rozsahu těchto dvou ulic bude nově celá křižovatková plocha zvednuta a vozovka zúžena a vymezena sloupky. Zbytek prostoru bude materiálově sjednocen a doplněn stromy.

 

 

Cílem rekonstrukce je sjednocení jednotlivých dnes odlišných částí Ovenecké. Tomu by mělo přispět především užití jednotných povrchů chodníků a doplnění stromů v maximálním rozsahu, jaký dovolí umístění sítí technické infrastruktury v prostoru pod ulicí. Na severním konci vyústí Ovenecká do kvalitního veřejného prostoru u vstupu do parku.

Celé znění studie naleznete zde: REPRE (praha7.cz)

 

Články: