Připravenost městské části na mimořádné události a krizové stavy je v kompetenci Oddělení krizového řízení, které se podílí na zpracování Havarijního a krizového plánu hlavního města a má na starosti také Povodňový plán a Plán obrany na území Prahy 7.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00
placeholder

Ryantová Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420602373775
RyantovaO@Praha7.cz