Připravenost městské části na mimořádné události a krizové stavy je v kompetenci Oddělení krizového řízení, které se podílí na zpracování Havarijního a krizového plánu hlavního města a má na starosti také Povodňový plán a Plán obrany na území Prahy 7. Více informací o tom, co dělat při mimořádných událostech najdete na: bezpecnost.praha.eu (mj. mapové podklady, náhledy do kamerového systému aj.)


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz