Připravenost městské části na mimořádné události a krizové stavy je v kompetenci Oddělení krizového řízení, které se podílí na zpracování Havarijního a krizového plánu hlavního města a má na starosti také Povodňový plán a Plán obrany na území Prahy 7.


Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, na která voláte v případě ohrožení života, zdraví či majetku. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet.

V České republice se jedná o čísla: 158 (Policie ČR), 156 (Městská policie), 150 (Hasičský záchranný sbor), 155 (Záchranná služba).

Linka 112 je pak jednotným číslem pro tísňové volání v celé Evropě.

PRAVIDLA PRO VOLAJÍCÍHO

Poté, co se dovoláte operátorovi zvolené složky IZS, měli byste nejdříve uvést:

 • co se stalo
 • místo události (nejlépe přesnou adresu)
 • počet zranění a velikost události
 • vaše jméno

Poté následujte pokynů operátora a odpovězte mu na všechny doplňující otázky. Operátor díky tomu může rozhodnout, koho na místo události poslat, jak naléhavá je situace a zjistí bližší podrobnosti o místě, aby mohl záchranný tým co možná nejlépe nasměrovat a zkrátil tak dobu nutnou pro příjezd. Operátorovi zásadně odpovídejte na všechny otázky, ačkoli se vám mohou zdát irelevantní. Operátor se vždy ptá na věci, které nutně potřebuje vědět ke správnému rozhodování.

Vždy vyčkejte, až hovor ukončí operátor. Můžete tím zabránit zmatkům a případnému zpomalení, kdyby bylo potřeba volat znovu.

Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy, proto nechte telefon zapnutý a připravený k použití. 

Pokud voláte z oblasti bez zástavby a běžného značení ulic, může být uvádění polohy mírně komplikované. Využijte hlavně výrazných orientačních bodů, podle kterých se mohou záchranáři řídit.


JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112 

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
 • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
 • Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, což je velmi užitečné, pokud volající nedokáže popsat místo události.
 • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
 • Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
 • Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
 • V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz