V případě velkého rozšíření nakažlivé nemoci v oblasti městské části budou občané co nejdříve informováni Úřadem městské části Praha 7.


V případě výskytu epidemie dodržujete následující pravidla, abyste zabránili nakažení:

  • Omezte pohyb na veřejných prostranstvích a celkově omezte vycházení.
  • Omezte osobní kontakt s ostatními lidmi na minimum.
  • Sledujte a vyhledávejte nejnovější informace týkající se tématu u orgánů Úřadu městské části a v dostupných médiích.
  • Používejte doporučené prostředky jako například roušky (využijte doporučení vydávaných formou výše zmíněných informačních prostředků).

V případě, že na sobě nebo na osobě ve svém  okolí sledujete příznaky dané choroby, informujte lékaře a následujte jeho doporučení a pokynů. Buďte ohleduplní a pokud jste nakaženi velmi nakažlivou chorobou, omezte výskyt na veřejnosti na minimum.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz