K přerušení dodávek pitné vody může dojít v případě poškození vodovodního potrubí nebo výpadku elektrického proudu, který zabrání čistícím stanicím a vodojemům fungovat.


Pokud u vás doma přestane fungovat vodovodní kohoutek nebo pokud zpozorujete jiné problémy s vodou:

  • Sledujte oficiální zprávy od dodavatele vody, kterým je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. K získání informací můžete využít například internetové stránky www.pvk.cz
  • V případě delšího výpadku budou do zasažené oblasti Magistrátem hlavního města Prahy přistaveny cisterny s pitnou vodou, kterou může každý obyvatel použít.
  • Dodávky vody by měly být co nejdříve obnoveny. Můžete využít zákaznické linky dodavatele anebo získat další informace (odhadovaná doba výpadku aj.) na www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie.

Nelze odhadnout, kdy může k podobným výpadkům dojít. Buďte tedy připravení a mějte uschované zásoby pitné balené vody, která by vám měla vystačit do příjezdu cisteren.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz