Podle odborných výpočtů by několik dní zaplavená cihlová zeď o šířce 60 cm přirozenou cestou vysychala dva až tři roky, což se samozřejmě podepíše na stavu každého domu. Proto je třeba začít nepříjemnou situaci řešit co nejdříve. Městská část Praha 7 vlastní několik odvlhčovačů, které jsou občanům k dispozici.


Při vyšší hladině vody (přibližně 20 cm a výše) je vhodné zavolat hasičskou jednotku, která pomůže vodu prostřednictvím čerpadel odstranit. V některých případech při větší ploše lze čerpadla účinně nasadit i při nižší hladině, ne však méně než 5-7 cm (dle typu čerpadla). V některých domech jsou pro tyto případy již preventivně připraveny malé šachty, do kterých se v případě zatopení vloží kalové čerpadlo a díky tomu je možné mechanicky odčerpat i nižší vodu. To může ušetřit hodiny ruční práce s hadrem a kbelíkem.

Pro vybudování šachty je vhodné se poradit s odborníky. Obrátit se můžete na prodejce daného čerpadla nebo si informace vyhledat na internetových stránkách výrobce. Při mimořádných událostech tohoto typu se nelze spolehnout na parametry čerpadla, kterým disponuje místně příslušná hasičská jednotka, ať už profesionální či dobrovolná. Může se totiž stát, že na čerpání vody povolá operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kvůli momentální vytíženosti jednotku z druhého konce Prahy.

Po odčerpání vody je třeba místnosti důkladně dosušit. V letních měsících k tomu přispěje, pokud je to možné, intenzivní větrání.  V případě, že suterénní prostory nemají okna ani jiné průduchy, přicházejí na řadu takzvané odvlhčovače (vysoušeče). Tyto přístroje srážejí a absorbují vodní páru. Snižují tak vlhkost vzduchu, který pak přijímá další vlhkost ze zdiva a podlahy a tím je postupně vysušuje.

Vysoušený prostor musí být uzavřen, aby výkon odvhlčovače nebyl snižován vlhkým venkovním vzduchem. Účinnost odvlhčování zvýší pohyb vzduchu v místnosti, tedy ventilátor. Odvlhčovač pokládáme spíše do určité výšky nad zem, například na stůl doprostřed místnosti. Ve vysoušené místnosti by měla být teplota 15 °C a vyšší, jinak výkon odvhlčovače výrazně klesá. Proto je doporučované současné dotápění prostoru.

Dále platí pravidlo, že nejdříve vysušujeme sklep a nakonec nejvyšší patro. Se sušením v místnosti zase začínáme v rozích a poté pokračujeme na celé ploše místnosti.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz