Chemické havárie jsou nebezpečné a mohou působit velmi negativně na dýchací cesty a celkové zdraví člověka. Můžete se s nimi dostat do styku například při havárii v chemickém závodě nebo při dopravní či vlakové nehodě, ve které se vyskytují vozidla přepravující chemikálie. Chemické nehody mohou zasáhnout rozsáhlé území.


Varovné signály

V první chvíli často ani nezjistíte, zda se v okolí nebezpečné látky vyskytují. Varovat by vás měl zápach chemické látky, potíže při dýchání a pálení očí a nosní sliznice. Akvarijní rybičky a jiní drobní živočichové jsou mnohem náchylnější než lidé a mohou uhynout při výskytu chemických látek ve vzduchu. Náhlého úhynu nebo zvláštního chování si proto všímejte a berte je jako možné varování. 

Při výskytu nebezpečných látek ve vzduchu je spuštěno varování pomocí sirén. Všímejte si tedy hlášení následujícího po signálu všeobecné výstrahy.

Objekty s nebezpečnou látkou na území Prahy 7


CO DĚLAT, POKUD SE V OVZDUŠÍ VYSKYTUJE CHEMICKÁ LÁTKA

 • Vzdalte se od místa úniku nebezpečných chemikálií.
 • Ukryjte se v co nejvyšším patře nejbližší budovy (nebezpečné plyny jsou zpravidla těžší než vzduch, a proto jste ve vysokých patrech ve větším bezpečí).
 • Upozorněte na nebezpečí ostatní lidi a poskytněte jim pomoc při ukrytí.
 • Utěsněte okna a dveře izolační páskou nebo navlhčenými hadry a kusy látky.
 • Vypněte klimatizaci a stejně jako ostatní větrací otvory (klíčové dírky, digestoře) ji utěsněte.
 • Sledujte informace z Českého rozhlasu a televize.
 • Zbytečně nezatěžujte telefonní síť.
 • Poslouchejte a následujte pokynů záchranářů.
 • Vykonávejte co nejméně fyzické aktivity (méně dýcháte a dostáváte do sebe méně škodlivin).
 • Buďte připraveni na možnou evakuaci.
 • Neopouštějte úkryt, dokud venku nebude bezpečno.

POKUD SE NACHÁZÍTE V DOBĚ NEHODY V AUTOMOBILU

 • Vypněte klimatizaci a uzavřete okna.
 • Odjeďte od místa nehody.
 • Zavolejte na 150 nebo 112 a ohlaste chemickou havárii.
  • Na vozidlech převážejících chemické látky jsou cedulky s čísly označujícími chemickou látku a typ nebezpečí. Pokud vás to neohrozí, pokuste se je sdělit operátorovi.

Improvizované prostředky ochrany těla

Prostředky ochrany těla se rozumí ochranné oděvy a ochranné masky s filtrem. Ty však nejsou ve většině případů dostupné a proto je nutné využít jiných prostředků, které jsou běžně dostupné a přitom mají dostatečné ochranné vlastnosti.

Improvizovaná ochrana však není stoprocentní a proto ji použijte pouze k útěku od místa úniku látky, k vyhledání úkrytu nebo v případě přesunu při evakuaci.


Skupiny improvizované ochrany:

 • Ochrana hlavy
  • Kukly, čepice a šátky. Na ně si nasaďte kapuci nebo helmu pro ochranu před padajícími předměty.
 • Ochrana a dýchacích cest
  • K ochraně před vdechováním chemikálií použijte jakýkoli kus látky namočený ve vodě, která nebezpečnou látku v ideálním případě zředí dostatečně na to, aby nebyla dále nebezpečná.
 • Ochrana obličeje
  • Použijte utěsněné brýle (plavecké, lyžařské, potápěčské atd.) Dále také šátek, šálu nebo ručník, v krajních případech i igelitový sáček utěsněný kolem lícních kostí.
 • Ochrana trupu
  • Nejlépe svůj trup ochráníte několika vrstvami běžných oděvů. Jedinou změnu, kterou musíte udělat, je stáhnutí nohavic a rukávů lepící páskou. Také si zalepte případné díry v oděvu a zipy.
  • Kolem krku si ovažte šálu, šátek nebo ručník.
  • Pláštěnka je zcela nejlepší vrchní vrstvou oděvu. Použijte ji tedy, pokud je dostupná. Lze ji také nahradit plachtou či igelitem.
 • Ochrana rukou a nohou
  • Ideální ochranou pro ruce je použití gumových rukavic, které nejspíš máte v domácnosti na mytí nádobí nebo na úklid. Místo rukavic můžete použít obyčejnou látku, kterou si ruce obalíte. 
  • Pro nohy jsou nejlepší holinky, kozačky nebo jakékoliv jiné neprodyšné a vysoké boty. Stáhněte nohavice přes boty a utáhněte je.

Použitím vody k namočení většiny částí ochranného oděvu ničemu neuškodíte. Voda velmi napomáhá ředění chemikálií.

K dodatečné ochraně můžete použít více vrstev oblečení. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz