Smog je označení pro znečištění ovzduší. V takovém ovzduší se vyskytují složky, které mohou být dráždivé, nepříjemné a v každém případě i zdraví ohrožující. Proto je potřeba být dobře obeznámeni s tím, co při smogové situaci dělat.


SIGNÁLY ZNEČIŠTĚNÍ

Pokud hodnoty překročí určité body, Český hydrometeorologický ústav a Městský úřad obvykle vydávají varovné signály, upozornění a varování a nařizuje se regulace.

 • Signál upozornění
  • Je vydáván, pokud hodinový průměr koncentrace překročí:
   • u oxidu siřičitého 250 μg/m3
   • u oxidu dusičitého 200 μg/m3
   • u troposférického ozonu 180 μg/m3
  • Signál značí předpovězení smogové situace z důvodu zvýšených hladin některých částic a špatných rozptylových podmínek. Zároveň se předpokládá, že se smogová situace bude vyskytovat na vymezeném území minimálně dalších 8 hodin.
 • Signál redukce
  • Je vydáván, pokud hodinový průměr koncentrace překročí:
   • oxidu siřičitého – 500 μg/m3
   • oxidů dusičitého – 400 μg/m3
  • Signál značí předpovězení smogové situace z důvodu zvýšených hladin některých částic a špatných rozptylových podmínek. Zároveň se předpokládá, že se smogová situace bude vyskytovat na vymezeném území minimálně dalších 8 hodin. Signál by neměl být vyhlášen bez předchozího vyhlášení signálu upozornění.
 • Signál varování
  • Je vydáván, pokud hodinový průměr koncentrace troposférického ozonu překročí 240 μg/m3

Dále se vyhlašuje zvýšená koncentrace poletavého prachu.

Znečišťovatelé jsou na jejich činnost upozorněni při překročení denního průměru 100 μg/m3 a je jim nařízena regulace při překročení 150 μg/m3.


JAK SE ZACHOVAT PŘI VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

 • Nejdůležitější je omezit pohyb venku, obzvláště mezi 6. a 10. hodinou ráno a mezi 16. a 20. hodinou večer.
 • Omezit jakoukoli sportovní aktivitu venku (sport a práce).
 • Omezit větrání (je doporučováno větrat pouze krátkou dobu, o to však intenzivněji).
 • Omezit produkci škodlivých plynů v interiéru (hlavně kouř a výpary).
 • Zvýšit a posílit obranyschopnost vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným příjmem vitamínů C, E, A a zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže a omezením koření a příjmu alkoholu a drog. Můžete si také pomoci otužováním.
 • Všímat si příznaků onemocnění dýchacího ústrojí (kašel, sípání atd.) a okamžitě je léčit, pokud se vyskytnou.
 • Omezit produkci škodlivin také v exteriéru (nepálit odpady nebo nekvalitní uhlí a dříví, nepoužívat automobil, neprášit).
 • Šetřit energií.
 • Vyhledávat aktuální informace od Českého hydrometeorologického ústavu a Městského úřadu.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz