Přehled formulářů

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (formát doc.)

 

Plná moc (formát pdf.)

 

Souhlas se sídlem (formát doc.) 

 

Živnostenské podnikání:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se vždy předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Formuláře: Jednotný registrační formulář a Změnový list

 

Zemědělské podnikání:

Formuláře: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

Potvrzení souladu povod. plánu.doc 
Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7
03. 10. 2016
Pravidla pro udělování záštit 14. 3. 2019
Žádost o záštitu MČ Praha 7 21. 4. 2015
Ohlaseni-ohnostroje.doc
Ohlášení ohňostroje
07.11.2017
Ohlaseni-verejne-produkce.doc
Ohlášení veřejné produkce – kulturní, sportovní, společenské akce
01.09.2018
zadost-zvl-prijemce-duchodu-a-doc.doc 
Trvalé bydliště v Praze 7, žádost A
26.03.2012
zadost-zvl-prijemce-duchodu-b-doc.doc
Zvláštní příjemce důchodu oprávněného, žádost B
26.03.2012

Závazná přihláška do soutěže na nebytové prostory.pdf
Závazná přihláška do soutěže MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. pdf
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže
Žádost o prodloužení NS.doc
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve správě MČ Prahy 
Namitka_PO.docx 
Námitka ke zveřejněnému záměru MČ Praha 7 – právnická osoba 
Namitka_FO.docx 
Námitka ke zveřejněnému záměru MČ Praha 7 – fyzická osoba 
Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7.doc
Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení MČ P7 
před podáním formuláře doporučujeme konzultaci na OMA
Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení.doc
Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení MČ P7 
Formulář žadatele o tzv. služební byt MČ Prahy 7.doc
Formulář žadatele o tzv. služební byt MČ P7
před podáním formuláře doporučujeme konzultaci na OMA
Vzor smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor
Vzor smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor svěřených MČ P7 
Obecná žádost (oznámení) – fyzická osoba_podnikající fyzická osoba.docx
Obecná žádost (oznámení) – právnická osoba.docx
Obecná žádost (oznámeni) od společenství vlastníků jednotek.docx
Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatém prostoru.docx
Žádost o souhlas s podnájmem pronajatého nebytového prostoru.docx
Žádost o snížení nájemného – právnická osoba.docx
Žádost o snížení nájemného – fyzická osoba_podnikající fyzická osoba.docx
Žádost o osvědčení(přechod nájmu).pdf
ZPS
souhlas sms.doc
Souhlas ke zpracování osobních údajů – e-mail, tel.
11.07.2017
pecovatelske opravneni_nebydlici v zone.doc
Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – žadatel bez trvalého pobytu v ZPS
26.11.2018
pecovatelske opravneni.doc
Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní
26.11.2018
Potvrzeni o prijmu ze zavisle cinnosti.doc
Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. v platném znění
29.06.2016
Plná moc 2.12.2015
Prohlášení zaměstnavatele 4.12.2013
Souhlas
Souhlas ke zpracování osobních údajů
9.10.2013
DOPRAVA
Žádost o zvláštní užívání komunikace 
Žádost o zvláštní užívání veř. komunikace v Praze 7 pro audiovizuální, kulturní nebo sportovní akci
8.4.2019
Reklamni stojka.doc
Žádost o povolení záboru pro umístění reklamní stojky v Praze 7
23.03.2016
Žádost o pís. vyjádření PČR ke stanovení.doc 
Žádost o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22.09.2015
Plná moc.doc 
Plná moc k podání ohlášení k MP za užívání veřejného prostranství
31.07.2015
Misto_pro_invalidu.doc 
Opakovaná žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené
17.06.2015
Povoleni vjezdu do zakazu.doc 
Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením
23.01.2015
Misto pro invalidu-1.doc 
Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené
23.01.2015
Definitivní dopravní značení.doc 
Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 7
09.01.2015
Žádost- napojeni.doc 
Žádost o povolení napojení vjezdu do objektu v Praze 7
09.01.2015
Žádost o souhlas s připojením Praha 7.doc 
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
09.01.2015
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním.doc 
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
09.01.2015
Vyhrazené parkovací místo.doc 
Žádost pro umístění vyhrazeného parkovacího místa pro osobní/nákladní vozidlo
09.01.2015
Reklamní akce.doc 
Žádost o povolení záboru (mobilního záboru) pro reklamní akci v Praze 7
09.01.2015
Žádost o výkopy (výkopovové povolení).doc 
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – (výkopové povolení)
09.01.2015
Stavební zábor.doc 
Žádost o povolení stavebního záboru
09.01.2015
Žádost o povolení vjezdu.doc 
Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v lokalitě: U letenské vodárny
12.11.2014
zadost-o-vyjdreni-stavebni-uzemni-doc.doc 
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního/územního řízení
09.03.2012
vyjadreni-reklama-doc.doc 
Žádost o vyjádření k umístění reklamy z dopravního hlediska
09.03.2012
vseobecne-podminky-doc.doc 
Všeobecné podmínky rozhodnutí
09.03.2012
podulicni-site-doc.doc  09.03.2012
plna-moc-1-doc.doc 
prodejni-zarizeni-doc.doc 
povolení záboru pro umístění prodejního zařízení v Praze 7
09.03.2012
formular-imobilni-osoby-zps-doc.doc  09.03.2012
predzahradka-doc.doc 
povolení zřízení předzahrádky před provozovnou
09.03.2012
misto-pro-nabidku-zbozi-vystavka-doc.doc 
místo pro nabídku zboží – výstavka
09.03.2012
vanocni-prodej-doc.doc 
vánoční prodej
09.03.2012
velikonocni-prodej-doc.doc 
velikonoční prodej
09.03.2012
uzavirka-objizdka-doc-doc.doc  09.03.2012
Žádost o povolení kácení dřevin 
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
16. 10. 2017
Zadost_o_závazné-stanovisko-o-povoleni_kaceni_drevin.doc (42 kB)
Žádost o závazné stanovisko o povoleni kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení-o_kaceni_drevin.doc (43 kB)
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o souhlas k vynětí půdy – ZPF
Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
12. 6. 2019
Lovecký lístek
Žádost o vydání loveckého lístku
27. 8. 2015
Rybářský lístek 
Žádost o rybářský lístek
27. 8. 2015
Žádost o závazné stanovisko
Žádost o závazné stanovisko nebo vyjádření OŽP pro potřeby správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Udělení státního občanstsví ČR nezletilí.doc 
Dotazník k žádosti o udělení státního občanství – nezletilý žadatel
18.12.2014
zadost-o-matr-doklad.pdf
Žádost o vydání matričního dokladu
17.04.2019
vysvedceni o pravni zpusobilosti k uzavreni manzelstvi.pdf
Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
17.04.2019

Vyhláška č. 66/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. platná od 20.4.2018 a účinná ke stejnému datu ruší formulář č. 11 .

1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf
1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.docx
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.pdf
2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.docx
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.pdf
3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.docx
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf 
4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.docx
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.pdf 
5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.docx
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
6-Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.pdf
6-Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.docx
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
7-Oznameni-zameru.pdf
7-Oznameni-zameru.docx
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
8-Ohlaseni-stavby.pdf
8-Ohlaseni-stavby.docx
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
9-Zadost-o-stavebni-povoleni.pdf
9-Zadost-o-stavebni-povoleni.docx
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.pdf
10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.docx
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb.
20.04.2018
12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf
12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
13-žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf
13-žádost o povolení předčasného užívání stavby.docx
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.docx
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
15-Ohlaseni-odstraneni.pdf
15-Ohlaseni-odstraneni.docx
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
16-Spolecne-oznameni-zameru.pdf
16-Spolecne-oznameni-zameru.docx
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních1) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
01.09.2018
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
01.09.2018
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky1) do kanalizace nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o udělení souhlasu
01.09.2018
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
01.09.2018
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o vyjádření
01.09.2018
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
01.09.2018
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
01.09.2018
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru1)
01.09.2018
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
01.09.2018
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
01.09.2018
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
01.09.2018
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
01.09.2018
Příloha č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
01.09.2018
Hlášení ubytovací kapacita 
Hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
25.10.2018
Hlášení lázeňský nebo rekreační pobyt 
Hlášení k místnímu poplatku z lázeňského nebo rekreačního pobytu
25.10.2018
Ohlašení a vyúčtování – místní popl. ze vstupného 
Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného, vyúčtování celé akce
25.10.2018
Ohlášení hazardní hry  21.02.2017
Ohlášení lázeňský nebo rekreační pobyt 
Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
25.10.2018
Ohlášení – ubytovací kapacita 
Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
25.10.2018
Odhlášení z evidence místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – ubytovací kapacity 
Odhlášení z evidence poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity
25.10.2018
Plná moc 
Plná moc k podání ohlášení k MP za užívání veřejného prostranství
21.08.2015
Ohlašovací povinnost k MP za užívání veřejného prostranství 
Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
25.10.2018
Ohlášení k poplatku pes 
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
25.10.2018
Odhlášení místního poplatku ze psa 
Odhlášení z evidence místního poplatku ze psa
25.10.2018
Žádost o vrácení přeplatku ze psa
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa
25.10.2018
REGISTRACNI-KARTA-CHOVATELE.doc 
Registrační karta chovatele psa 
Místní poplatek ze psů – oznámení pro poživatele důchodu 25.10.2018
Prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc
Přihláška do výběrového řízení
17.03.2015
Souhlas se zpracováním osobních údajů 01.05.2018
pozad-mc-xls.xls  10. 03. 2012
MC_posdom.xls
Formulář pro MČ -poškoz.domy
01. 12. 2005
Žádanka k nahlížení do dokumentů / spisů 4. 12. 2018