Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je nově navrženým územním plánem Prahy, který dostal své specifické jméno. Je to dokument, který určí budoucí podobu města. Stanoví například, kde se smí a kde nesmí stavět, kde má vzniknout park, škola, školka nebo nemocnice, kudy mají vést silnice a kde vzniknou nová náměstí. Má za úkol vyvážit podmínky mezi zájmy soukromými a veřejnými tak, aby se město rozvíjelo dlouhodobě udržitelným způsobem. Z toho vyplývá obtížný úkol sladit všechny protichůdné požadavky do jasných, pevně daných pravidel, která budou pro další období sloužit pro rozhodování na území hlavního města.

Metropolitní plán si klade za cíl především zastavit rozšiřování města do okolní krajiny, zajistit dostatek veřejné vybavenosti, navrhnout síť kvalitních ulic, náměstí, parků a dostatečnou kapacitu technické infrastruktury. Vymezí především zastavitelná a nezastavitelná území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak smí být to které území využito.

Proč byste se měli o Metropolitní plán zajímat?

Třeba právě proto, že se z něj dozvíte, jakým způsobem se do budoucna může změnit okolí vašeho domova. Metropolitním plánem je také určeno, jakým způsobem můžete nakládat se svým pozemkem či nemovitostí.

Seznamte se blíže s návrhem Metropolitního plánu

Navštivte bez obav webové stránky http://plan.iprpraha.cz/ kde je Metropolitní plán k dispozici v digitální podobě. S jeho čtením Vám pomohou podrobné návody a instruktážní videa. Jednoduché shrnutí, co nový plán přináší, naleznete tady: http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/

V průběhu dubna, května a června bude probíhat informační kampaň formou výstavy, prezentací a diskusí v prostorách CAMPu (Centrum architektury a městského plánování – Vyšehradská 51, Praha 2) Po sedmnácti místech na území Prahy pak bude putovat informační kontejnerový stánek. Kdy a kde se tyto akce uskuteční, naleznete na těchto webových stránkách:

http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/jak_se_seznamit/index.html

Navštivte putující informační kontejner k Metropolitnímu plánu

Chcete vědět, jak nás všechny ovlivní nový Metropolitní plán? Víte jak a kde se o něm dozvědět více? Zastavte se a navštivte informační mobilní infostánek Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) k Metropolitnímu plánu a zeptejte se!

Kde a kdy bude stánek umístěn v naší městské části?

Na Strossmayerovo náměstí v pondělí 18. 6. 2018 od 12:00 do 20:00 a v úterý 19. 6. 2018 od 10:00 do 18:00.

Infostánek se bude pohybovat v průběhu května a června postupně po sedmnácti místech v různých městských částech. Pracovníci IPR budou připravení odpovídat na vaše otázky. Více informací nejen o časovém harmonogramu a umístění infostánku naleznete na webových stránkách IPR zde:

http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/jak_se_seznamit/index.html

Jak můžete Metropolitní plán ovlivnit právě vy?

Projednání návrhu Metropolitního plánu je dlouhodobý proces, který potrvá několik let. Občan se do procesu projednávání daného zákonem může zapojit ve dvou fázích. První z nich je tzv. společné jednání, které je již stanoveno na 27. 6. 2018 od 9:00 hodin ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7, druhou fází je pak tzv. veřejné projednání. Připomínky k návrhu je třeba podat do 30ti dnů ode dne konání (pro)jednání, tedy v časové lhůtě 27. 6. 2018 – 26. 7. 2018.  Všechny připomínky jsou následně vždy projednány a vypořádány (Odborem územního rozvoje MHMP ve spolupráci se zpracovatelem plánu) a na základě tohoto vypořádání jsou pak zapracovány či nezapracovány do návrhu plánu. Všechny informace pohromadě, včetně webového formuláře pro tvorbu připomínek budou včas k nalezení na webové stránce http://metropolitniplan.praha.eu.

Více informací k procesu připomínkování naleznete zde:

http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/jak_pripominkovat_plan/index.html