Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Redakční rada Hobuletu a další placené persony

(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Drahý úřade MČ Praha 7!

Prozraď mi prosím, jaké je politické zastoupení v Redakční radě Hobuletu, tedy ten tajuplný klíč kdo - jméno persony - je tam za kterou politickou stranu? 

S pozdravem Valerie

Citát
Úvodní téma Publikováno : 04/07/2018 3:47 am
(@kamila-matejkova)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

složení redakční rady Hobuletu je následující:
PRAHA 7 SOBĚ: PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Ing. Jiří Štěpán, Martin Tománek, Mgr. Hana Holubkovová,
ZELENÍ: Mgr. Jaroslav Ostrčilík, Jana Jebavá,
ODS: Tomáš Bartovský
ANO 2011: Jan Svoboda

TOP 09 Otto Libal

ČSSD: JUDr. František Mühlfeit

+ šéfredaktorka Klára Janicki

 S pozdravem

Ing. Klára Janicki

OdpovědětCitát
Publikováno : 09/07/2018 11:56 am
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Dobrý den,

navazující otázky:

1.) proč je v redakční radě Hobuletu umístěn za Praha7sobě pan Martin Tománek, který v roce 2014 nekandidoval a nikdo ho tedy nevolil?

2.) jak jste se k funkci šéfredaktorky Hobuletu dopracovala Vy, Ing. Kláro Janicki, na základě jakých pracovních zkušeností a výběrového řízení, které proběhlo kdy a za jakých podmínek?

3.) proč všechny úvodní sloupky v Hobuletu píše stále Jindřich Šídlo?

4.) je zasedání redakční rady Hobuletu veřejně přístupné a má občanská veřejnost možnost vznést na jednáních redakční rady Hobuletu podněty a připomínky?

5.) proč tato dnešní vaše odpověď trvala úřadu tak dlouho, když dotaz byl položen v úřední den 4. 7. 2018 v časně ranních hodinách? 

S pozdravem Valerie

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 09/07/2018 2:18 pm
(@kamila-matejkova)
Registrovaný uživatel Admin

Dobrý den,

1.) Martin Tománek byl členem redakční rady jmenován Radou MČ až v březnu 2017, po té co na své členství rezignoval Ing. Jakob Hurrle coby nový radní pro sociální oblast. Martin Tománek má praxi v periodikách a o dění v Praze 7, kde žije celý život má dlouholetý zájem. Pro úplnost dodávám, že je na uvážení každého politického uskupení, koho do redakční rady nominuje. Členové redakční rady za ODS, TOP 09, ČSSD a Stranu Zelených také nejsou zvolenými zastupiteli.   

2.) V médiích se pohybuji od roku 2005 – především v Českém rozhlase, původně Šestka, pak redakce ČRo Plus. Externě jsem spolupracovala také s týdeníkem Ekonom. V lednu 2015 jsem absolvovala oficiální výběrové řízení na šéfredaktora/ku Hobuletu, které bylo dvoukolové a jehož podkladem byla celková koncepce časopisu. Ve výběrové komisi tehdy kromě představitelů MČ Praha 7 zasedli také nezávislí odborníci z praxe – například Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes či Jana Ciglerová, redaktorka Mladé fronty.

3.) Jindřicha Šídla osobně považuji za nejlepšího českého novináře. Sedmičku zná, protože zde dlouhodobě žije a jsem moc ráda, že si při svém pracovním vytížení najde na Hobulet čas.  

4.) Ano, všechna zasedání redakční rady jsou veřejně přístupná a veřejnost má možnost vznést své podněty, většinou se tak ale děje prostřednictvím emailu či telefonátu přímo do redakce.  Termíny zasedání naleznete zde: https://www.praha7.cz/redakcni-rada/

5.) Odpovědi jste dostala následující pracovní den tedy 9. 7. 2018 (5. 7. a 6. 7. byl státní svátek). 

S pozdravem

Ing. Klára Janicki

OdpovědětCitát
Publikováno : 09/07/2018 5:26 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážená paní Kláro Janicki,

včera se uskutečnilo jednání Redakční řady Hobuletu. Kde najdu úplný zápis z tohoto jednání? Kdy je uzávěrka Hobuletu na září?

Zdravím Vás! Bromová V.

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 24/08/2018 7:46 am
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

vzhledem k tomu, že Redakční rada Hobuletu není klasickou komisí, zápisy z ní zveřejněny nemáme, popravdě řečeno o to ani dosud nikdo neprojevil zájem. V každém případě určitě není problém jakýkoli ze zápisů na vyžádání poskytnout. Zápis ze včerejší Redakční rady se aktuálně zpracovává. Až bude hotový, kolegyně Vám jej zašle.

 S pozdravem

 Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace 

OdpovědětCitát
Publikováno : 24/08/2018 3:49 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Dobrý den odd. Komunikace MČ Praha 7,

tak tedy nyní již o zápisy ze schůzí Redakční rady Hobuletu zájem je a bude. Pokud není problém zápisy poskytnout, tedy je veřejnou formou poskytněte. Je stále velká záhada jakou  tam někteří členové RRH provozují činnost a jak je jejich činnost prospěšná pro časopis Hobulet.

Kdy bude zápis hotov k veřejnému zpřístupnění?

Kdy je uzávěrka vydání Hobuletu na září? (tuto otázku jsem nucena opakovat)

Dále mám související otázky k odpovědím paní šéfredaktorky Ing.Kláry Janicky:

Pan Tománek je členem Redakční rady Hobuletu (dále RRH) od března 2017 a v této době nebyl ani zástupce žádné politické strany v naší obci jako ostatní dosazení členové RRH ani nebyl kandidátem z roku 2014. Nikdo ho nevolil. Pan Tománek má tedy jakési privilegium pro členství v RRH. O dění v Praze 7 mám dlouholetý zájem i já a nikdo mě nenominoval, tedy jako důvod nominace je to nedostačující a nominován tím pádem měl být každý se zkušeností v periodikách a se zájmem o dění na Praze 7.

Kdo nominoval a prosadil pana Tománka do RRH a z jakého důvodu?

Z jakých periodik má pan Tománek ty zkušenosti? Prosím jmenuje ty periodika a formu jeho zkušeností v nich.

Paní Ing.Janicky kolik bylo u vašeho výběrového řízení do pozice šéfredaktorky Hobuletu dalších uchazečů a kdo to byl?

Pracujete paní Ing. Janicky i nyní nadále a současně pro Český rozhlas a v jaké pozici?

Paní Ing. Janicky, novináře pana Šídla považujete za nejlepšího novináře Vy, není to žádný ověřitelný fakt, výborných novinářů je mnoho. Proč nedáváte v Hobuletu prostor k vyjádření i jiným občanům z Prahy 7, kteří mají co říct?

S pozdravem Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 27/08/2018 1:14 pm
(@kamila-matejkova)
Registrovaný uživatel Admin

Dobrý den paní Bromová,

uzávěrka Hobuletu je vždy 10. dne v měsíci na následující číslo (zářijové číslo mělo uzávěrku 10. srpna, říjnové bude mít 10. září...). Zápis Vám po schválení předsedkyní redakční rady Hanou Holubkovou zašleme. 

Kolegyně Klára Janicki má dovolenou, pokusí se Vám tedy odpovědět po návratu (tzn. po 3. září). 

Přeji hezký den

Kamila Matějková 

OdpovědětCitát
Publikováno : 27/08/2018 1:26 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážení pracovníci úřadu, 

od 27.8 jsou tu mé dotazy na které jste opět neodpověděli, krom jediného a to "Kdy je uzávěrka vydání Hobuletu". Píšete, že Ing. Klára Janicki, vaše kolegyně, kamarádka se vrátí z dovolené po 3.9.2018 a to už bylo. Pokud jste chtěli napsat, že se paní Janicki vrátí po 3.9 až za pul roku, pak to napište. Čekám na odpovědi. 

Zároveň žádám o zaslání zápisů z jednání RRH zpětně za poslední rok nebo o jejich umístění na web MČ Praha 7 pro všechny.

S pozdravem Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 10/09/2018 7:05 am
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

 domnívám se, že řada dotazů zde již v různých vláknech zodpovězena byla, nicméně se pokusím odpovědět na to, co se mi podařilo vyhodnotit jako nezodpovězené.

 Vyžádaný zápis z Redakční rady Hobuletu Vám již byl dle mých informací zaslán. Veškeré zápisy z letošního roku jsme také zveřejnili na webu zde: https://www.praha7.cz/redakcni-rada/ . Na uvedeném místě budeme nadále zveřejňovat také zápisy nadcházejících jednání Redakční rady.

 Co se týče členství pana Tománka v Redakční radě, jak zde již bylo uvedeno, byl nominován po rezignaci pana Hurrleho, který se stal radním. Stejně jako pan Hurrle byl tedy nominantem hnutí PRAHA 7 SOBĚ. Členy RR nominují jednotlivé strany, které zasedají v zastupitelstvu. Je zcela na nich, koho pro výkon této funkce zvolí. Členství v jakékoli straně či jakémkoli orgánu rozhodně není podmínkou.

K dalším dotazům uvádím, že výběrového řízení na pozici šéfredaktora Hobuletu se zúčastnilo 15 uchazečů. Jejich jména zde s ohledem na ochranu soukromí uvést nemůžeme. Zároveň doplňuji, že paní Klára Janicki již pro Český rozhlas nepracuje.

K panu Šídlovi bych již jen doplnil to, že do Hobuletu dodává své sloupky od proměny Hobuletu v květnu 2015, jedná se tedy o stabilní rubriku. Prostor k vyjádření občanů Prahy 7 dáváme v rubrice Hyde park.

S pozdravem

Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace

OdpovědětCitát
Publikováno : 13/09/2018 2:20 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Vokuši, 

děkuji Vám za neúplnou odpověď, už jsem vskutku nedoufala. Ani tajemník se neobtěžuje odpovídat nebo reagovat dokonce na stížnost, předesenou k tomu v občanské interpelaci na zasedání Zastupitelstva 3.9.2018. 

Po několika denním čekání jsem se opravdu dočkala zápisu z jednoho jednání RR Hobuletu a je chválihodné, že jste reagovali a konečně zveřejnili i zápisy předchozí.

Pokud paní Janicki nepracuje pro Český rozhlas, pracuje tedy výhradně a na plný úvazek pro MČ Praha 7 co by šéfredaktorka Hobuletu? Pokud ano, proč musíte odpovídat za ni? Nezvládne to sama?

K panu Šídlovi sděluji, že neexistuje žádné průkazné zdůvodnění, že by byl jedním z nejlepších novinářů v ČR, je to pouze dojem paní Janicki, důvod, že žije na Praze 7 také neobstojí, žiji zde i já a mnohem déle než pan Šídlo. Že je rubrika stabilní nemá žádnou souvislost s tím, aby tam psal své dojmy stále stejný člověk, kamarád současných radních, tedy zcela neobjektivní figura, kterou občanům vnucujete za "moderátora" i do předvolební debaty lídrů v komunálních volbách. Svou ne objektivitu předvedl i nedávno v TV debatě s lídry stran na magistrát, kam nepozval např. lídra strany Zelených, ovšem kamaráda pana Čižinského ano. Jeho otázky vůbec nejsou na tělo, je to podbízivé, v posledním sloupku v Hobuletu nám fikaně sdělil koho že bude volit, jistě, kamarády radní z Prahy 7 a objektivní vedení debaty lídrů jež má proběhnout zítra bude opět pouze fraška. Občané slovo nedostávají, jsou cenzurováni, což zaznělo ve vyjádření několika občanů na zmíněném posledním Zastupitelstvu. 

K vaší hezké snaze mi odpovědět dodám, že je to tristně pomalá reakce a myslím, že by vám v odd.komunikace pomohlo si ty otázky a podněty občanů důkladně přečíst, očíslovat a následně odpovědět, ať v tom nemáte zmatek. Madam Janicki sdělila zde informaci o jakýchsi zkušenostech pana Tománka z neznámých poeriodik. Tedy jsem na to reagovala a tázala se "Z jakých konkrétních jmenovitě periodik má pan Tománek zkušenosti a jaká je forma těch zkuseností, tedy jeho pozice v periodicích a počet let strávených v daných pozicích?" 

Na tuto otázku jsem zde v tomto vlákně dosud nedostala odpověď. Pokud je to nějaká taktika ve vašem oddělení jak občany uondat, tak vás ujišťuji, že na mě nefunguje, naopak je to motivace vám psát dál. Naučte se prosím odpovídat hned a co nejvíc kompletně a ušetříte sobě i občanům mnoho času. 

Nadále čekám na odpovědi. S úctou k panu Vokušovi s pozdravem Bromová V.

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 18/09/2018 9:37 am
Sdílet: