Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Kde jsou podklady pro jednání zastupitelstva na novém webu

Stránka 2 / 2
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Paní Matějková, kandidátko starostovi politické strany a zároveň zaměstnankyně MČ Praha 7,

nežádám zde informace o politické straně PRAHA SOBĚ ani ji zde nedělám reklamu, tu zajišťujete Vy, půl roku na svém fb profilu z kterého odpovídáte občanům z pozice své funkce manažerky komunikace na dotazy k obecním tématům. Já žádám o informace ke způsobu plnění vašich povinností zaměstnance MČ a další dotazy jsou související či se vztahují k MČ Praha 7.

Odkazujete mě na pana tajemníka Špoka, musím se tedy zeptat, zda i on je svázán s politickou stranou PRAHA SOBĚ a dobrovolničí pro pana starostu? Pokud ano, nemohu očekávat nezávislé a nestranné reakce ani pravdivé odpovědi hodné otevřené radnice.

Zrekapituluji své dotazy na které jste NEODPOVĚDĚLA:

1.) Odpověď občanovi Vám trvala 3 dny a zdůvodňujete to složitostí tech. problému, na který byste sama neuměla odpovědět. Pomohli kolegové z odd. IT, organizačního a Kanceláře starosty a tajemníka. 

Uveďte prosím jména zaměstnanců, kteří Vám 3 dny pomáhali hledat odpověď. Jména těchto pracovníků jistě nejsou tajná.

2.) Píšete, že vzhledem k elektronické evidenci docházky můžete průkazně doložit, že jste pracovala řádně pro MČ a dobrovolničila pro sebe a starostu ve volném čase.

Tak to doložte. A rovnou doložte jaká je vlastně vaše pracovní doba? Je vaše pracovní doba pružná nebo stabilní? Doložte to. A rovnou se i ptám jaká byla vaše pracovní doba v pátek 3.8.2018?

3.) Kolik dalších zaměstnanců MČ Praha 7 celkem sbíralo a dobrovolničilo pro Vás a starostu ve sběru a propagaci vaší politické strany PRAHA SOBĚ?

4.) Domníváte se, že tento MČ Praha 7 nabízený způsob vyhledávání informací umožní všem občanům transparentní, snadnou, přehlednou a rychle dostupnou informovanost o nejdůležitějších postupech a rozhodnutích obce? Domníváte se, že zazipované soubory bez pojmenování, pouze očíslované, budou snadno přístupné a přehledné pro všechny naše občany? 

5.) Proč sem do Diskuzního fora nejde přidat více souborů najednou?

6.) Víte o tom, že mnoha občanům se z různých technických důvodů nepodaří vámi předložené soubory stáhnout? Co občanům poradíte pro rychlé, kompletní získání požadovaných informací z úřadu MČ Praha 7?

7.) Používala jste Vy nebo kolegové zaměstnanci úřadu MČ Praha 7 k propagaci vaší a starostovi politické strany počítače, data, kopírky, sejfy, telefony atd. z majetku MČ Praha 7?

Pro manažerku komunikace, profesionálku, kterou se cítíte být, jistě nebude problém odpovědět skutečně poctivě na tyto dotazy občana.

S pozdravem Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Publikováno : 08/08/2018 2:48 pm
(@spokr-mojeid-cz)
Nový uživatel

Vážená paní Bromová,

cítím potřebu zapojit se do diskuse v tomto vláknu, neboť pracovně právní záležitosti spadají do mé kompetence. Přijde mi v pořádku, že je kolegyně Matějková zapojená ve svém volném čase do politické kampaně a nemám pocit, že by to jakkoli zasahovalo do její pracovní náplně. Rozhodně Vás mohu ujistit, že tak nečiní v pracovní době. Dále Vás chci informovat, že se v této souvislosti necítím zaujatý, neboť se nepodílím na kampani Praha Sobě, případně Praha 7 Sobě.

Chtěl bych Vás také požádat, abyste v tomto diskusním fóru ctila pravidla, která jsou v záhlaví této sekce uvedena. Mám na mysli např. skutečnost, že "...Diskusní fórum je zaměřeno především na dění v městské části... a že "...Příspěvky v diskusním fóru by se měly vztahovat k jednotlivým tématům..." Obávám se, že při svých otázkách na tělo v případě kolegyně Matějkové zacházíte za hranu slušnosti. Opravdu si myslíte, že je v pořádku, aby Vám dokazovala svou docházku za určité období? To je v kompetenci zaměstnavatele, kterou v tomto případě vykonávám já. Obdobně za hranou jsou Vaše dotazy a stížnosti na rychlost reakce paní Matějkové. Některé technické věci je prostě potřeba prodiskutovat s kolegy a externími dodavateli a ani profesionál z oddělení komunikace je nemůže odpovídat sám.

Vážím si každopádně Vaší poznámky ohledně dostupnosti materiálů na webu MČ Praha 7 a děláme ve spolupráci s naším odborem IT a externím dodavatelem vše pro to, aby bylo hledání pro občana jednodušší.

Nicméně další otázky nemohu zodpovědět, protože je nevím a netýkají se úřadu. Mám na mysli dotaz na počet dobrovolníků z řad zaměstnanců úřadu, kteří podporují kampaň Praha Sobě. Znovu upozorňuji, že zaměstnavatel řídí zaměstnance v pracovní době, ale rozhodně mu nezasahuje do jeho soukromých aktivit, které vykonává mimo pracovní dobu.

Na závěr poprosím o diskusi k tématu, které je uvedeno v názvu tohoto vlákna. Děkuji za pochopení.

Radomír Špok

OdpovědětCitát
Publikováno : 08/08/2018 3:36 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Špoku, 

je to od Vás reprezentanta MČ Praha 7 další manipulativní pokus zajistit si důvod k cenzuře mých příspěvků, jak již učinil pan cenzor Zelenka? Jsme v sekci KOMUNIKACE, takže komunikujeme a nejste li naprostý ignorant, pak musíte ctít pojem DISKUZNÍ FÒRUM a proto zde diskutuji! Diskuze má také určitý vývoj, i ten laskavě ctěte a přestaňte mě poučovat o tom co smím a nesmím psát nebo jak.

Na otázky, které jsou ve vaší kompetemci odpovězte tedy Vy. A odpovězte i na otázky související s tématem v této sekci. Jako občan chci vědět jak můžete doložit transparentnost a nestrannost počínání, plus plnění pracovních povinností našich úředníků, když vůbec není jasné zda pracují pro obec nebo pro politickou stranu starosty. Objasněte mi to důkladně. Všechny příspěvky co sem dávám jsou k tématu Praha 7. Dokažte, že ne. Zacházíte za hranu slušnosti pane a pomalost v reakcích paní kandidátky Matějkové mohu doložit. Je li taková profesionálka, ať tu profesionalitu ukáže na schopnosti reagovat rychle a odpovědět na danou otázku. 

Čekám nadále na odpovědi na mé logické otázky k tématu i situaci na úřadě MČ Praha 7 a berte to zároveň za moji stížnost na tuto situaci, že občanům se neodpovídá vůbec, nebo pomalu. 

Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Publikováno : 08/08/2018 5:35 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane tajemníku Špoku,

uběhly další dva úřadní dny a odpověď na mých 7 otázek jste ani Vy nezpracoval. Jsou to otázky jasně položené a odpověď na ně je v kompetencí nejen vaší, ale i v kompetenci údajně profesionální manažersky komunikace paní Matějkové. Minimálně byste měli oba vědět, že v případě, že odpověď neznáte hned, napíšete klientovi omluvu, s tím, že např.odpovíte do dvou dnů. To se nestalo a je to neprofesionální a neuctivé k občanům. Chcete, abych vás učila způsobům jak komunikovat s občany z pozice vaší funkce? Napište mi a domluvíme tréning.

Odpověď na mých 7 otázek položených 8.8.2018 očekávám v úřední den v pondělí 13.8.2018.

Abych se v tom správně orientovala, informujte Vy mě kdy se na vás, zaměstnance úřadu vlastně může občan obracet ve vaší pracovně-úřední době, kdy konkrétně na Vás pane Špoku a kdy na paní manažerku kandidátku Matějkovou? Tvrdíte, že Vy máte kompetenci zaměstnavatele a "zaměstnavatel řídí zaměstnance v pracovní době." V jakých dnech a hodinách jste tedy přítomni reagovat svižně zde v Diskuzním fóru MČ Praha 7 v sekci KOMUNIKACE a kdy na oficiální fb stránce MČ Praha 7? Vypadá to, že tu máte dalši nové otázky k tématu INFORMACE PRO OBČANY A KOMUNIKACE S OBČANY ve správné sekci týkající se k tomu chodu úřadu MČ i Prahy 7! 

Pokud občan napíše podnět či otázku do Diskuzního fóra MČ Praha 7 zde na webu nebo na oficiální fb stránku obce, zvoní vám na úřadě upozornění o došlém dotazu či podnětu občana, aby jste v pracovně - úřední době okamžitě reagovali?

Napsal jste pane tajemníku Špoku, že "pracovně právní záležitosti" spadají do vaší kompetence, sdělte mi tedy prosím jak jste se ke své funkci dostal Vy, na základě čeho a jakého echa od koho a kde? Jste členem nějaké politické strany nebo hnutí? Může se na to zeptat občan svého úředníka zaměstnaného obcí má li podezření o jeho zvýhodňování na základě příslušnosti k jakési partě a o absenci nestrannosti úředníka, vyplývající právě z příslusnosti k té partě a o zvýhodňování takových úředníků na základě známostí a kontaktů s politickou či další úřední mocí?

Platí i pro Vás pane Špoku "Etický kodex zaměstnanců MČ Praha 7"?

Píšete pane Špoku, že máte kompetence zaměstnavatele k paní kandidátce Matějkové. Zároveň jste také zaměstnanec, je to tak? Víte pro koho pracujete a kdo je Váš zaměstnavatel? Je to Zastupitelstvo se starostou nebo úřad MČ Praha 7? Víte, kdo je váš tzv. cílový "zákazník"? 

Měl byste to pane Špoku umět vše objasnit takřka okamžitě, pokud jste k tomu kompetentní a profesionál. 

Těším se na informace. V.Bromová

OdpovědětCitát
Publikováno : 12/08/2018 12:19 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane tajemníků Špoku, 

ještě jsem Vám sem dodala fotografii komunikace - kandidátky manažerky komunikace Matějkové z ledna 2018, kde se svou fotografií propagující svou politickou organizaci a tím pádem praktikující předvolební kampaň zároveň odpovídá a reaguje z pozice zaměstnance MČ Praha 7 na podněty občanů. 

Vážený pane tajemníku Špoku, 

byla v situaci viditelné na těchto fotografiích paní manažerka komunikace Matějková, (která je placena za nezávislou a nestrannou práci pro MČ a občany) v tento moment za

a.) kandidátkou svého politického hnutí v předvolební kampani? Nebo za

b.) nezávislou a nestrannou zaměstnankyní svých občanů v obci MČ Praha 7?

OdpovědětCitát
Publikováno : 12/08/2018 1:21 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Foto č.1 pro pana tajemníka Špoka,

které přikládám k stížnosti na manažerku komunikace paní Matějkovou, pro nedostatečné a pomalé reakce v komunikaci s občany, pro komunikaci ve své funkci s občany na neoficiálních diskuzních forech, které upřednostňuje před oficiálními informačními a komunikačními platformami MČ Praha 7, z důvodu zneužívání své funkce k propagaci sebe a své politické organizace a z důvodu porušování nestrannosti k občanům.

OdpovědětCitát
Publikováno : 12/08/2018 1:30 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Foto č.1 se nenahrálo pane tajemníků Špoku údajně pro přílišnou velikost, což souvisí s mou otázkou č. 5 ze dne 8.8.2018 na kterou jste neodpověděli.  Co je to za nesmysl, že sem nelze dat ani 1 fotografii?

OdpovědětCitát
Publikováno : 12/08/2018 1:34 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Foto č.1 se nenahrálo pane tajemníků Špoku údajně pro přílišnou velikost, což souvisí s mou otázkou č. 5 ze dne 8.8.2018 na kterou jste neodpověděli.  Co je to za nesmysl, že sem nelze dat ani 1 fotografii?

OdpovědětCitát
Publikováno : 12/08/2018 1:35 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Foto č.1 pokus xy

OdpovědětCitát
Publikováno : 12/08/2018 2:31 pm
(@spokr-mojeid-cz)
Nový uživatel

Vážená paní Bromová,

jsem přesvědčen, že jsem již na Vaše dotazy odpověděl ve svém předchozím příspěvku. Takže ještě jednou. Paní Matějková pracuje ve své pracovní době pro svého zaměstnavatele, tj. MČ Praha 7 a nijak nesleduji, jak tráví svůj volný čas.

Webové stránky www.praha7.cz mají jistě svá omezení, nicméně jsem přesvědčen, že jejich spuštění byl krok správným směrem a obsahují veškeré informace týkající se úřadu a dění v MČ. Pokud něco nedokážete najít, rádi poradíme.

O tom, že etický kodex platí pro všechny zaměstnance (včetně mě) jste již také byla informována jak písemně, tak ústně na zastupitelstvu MČ Praha 7.

Na další dotazy nemohu odpovědět, protože to nevím (např. dotaz č. 3).

Znovu opakuji, že toto fórum má daná pravidla a některá témata týkající se pracovně právních vztahů našich zaměstnanců zde opravdu není vhodné řešit. Rovněž upozorňuji, že se často ptáte na dotazy, které již byly odpovězeny.

S pozdravem, Radomír Špok

OdpovědětCitát
Publikováno : 13/08/2018 12:02 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Špoku,

vaše arogantní reakce mě opět nepodala potřebné informace na které se ptám. Nijak jste neodpověděl na jasně položené a očíslované dotazy ani na další s tématem souvisejíc otázky. Pouze zde zmatečně reagujete na dotaz v jiném vlákně, kde se ptám na Etický kodex zaměstnanců MČ, to je jediná od Vás podaná informace, na kterou mám právo se ptát, nemohu vědět zda se něco v této věci nezměnilo. Pokud tento Etický kodex platí i pro Vás, držte se ho prosím a zpracujte mé otázky, informujte mě, máte celé oddělení KOMUNIKACE. Přiložte sem také informaci kolik MČ Praha 7 stojí provoz celého tohoto oddělení měsíčně? A přestaňte prosím manipulovat s mými dotazy, neptám se vás v otázce č.3 na trávení volného času zaměstnanců, ale na dobrovolničení pro zcela jinou organizaci nebo firmu v pracovní době zaměstnance MČ a ptám se na zneužívání reprezentativního postavení zaměstnance MČ k propagaci zcela jiného subjektu!

Informace k tomu máte také e-mailem. Čekám na vaši reakci a nadále na odpovědi k otázkám, které tu máte! 

Bromová Valerie

OdpovědětCitát
Publikováno : 13/08/2018 4:46 pm
Stránka 2 / 2
Sdílet: