Česky   English

Vyberte kategorii akce

Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Kovařík Jan Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4024 ODO

Odbor dopravy - ODO

Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Fialová Zdeňka referentka poslat e-mail 22014 4027 ODO
Hally Martin Bc. referent poslat e-mail 22014 4029 ODO
Krása Eduard Ing. referent poslat e-mail 22014 4025 ODO
Kratochvílová Irena referentka poslat e-mail 22014 4026 ODO
Kropáček Jan Mgr. referent poslat e-mail 22014 4029 ODO
Mikyšková Petra referentka poslat e-mail 22014 4028 ODO

 Úřední hodiny

Pondělí

7:30 – 11:30

12:30– 18:00

Úterý

po dohodě

Středa

7:30 – 11:30

12:30– 18:00

Čtvrtek

po dohodě

Pátek

po dohodě

Náplň práce odboru dopravy (ODO)

1. Požaduje cestou silničního správního úřadu zlepšení stavu komunikací a údržby dopravního značení a přenáší požadavky Městské části Praha 7 na majetkového správce komunikace.

2. Zajišťuje realizaci nových krytů komunikací nebo drobných dopravních staveb z finančních prostředků uvolněných Městskou částí Praha 7 ve smyslu zákonů stanovených ROZ MHMP s majetkovým správcem komunikace a silničním správním úřadem

3. Dává vyjádření z dopravního hlediska ke stanoviskům ORZ Ú MČ P7 k územním a stavebním řízením

4. Dává podněty a vyjadřuje se k plánu organizace dopravy (ROPID) Posuzuje provoz městské hromadné dopravy na území m.č. P7 a předává MHMP a ROPIDu návrhy na zlepšení a změny v jejím provozu.

6. Předává požadavky městské části k umístění bezpečnostních zábradlí, antiparkovacích sloupků a další návrhy pro realizaci akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích příslušnému silničnímu správnímu úřadu

7. V případě zájmu městské části na změně koncepce dopravy zajišťuje dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení, které předává silničnímu správnímu úřadu s návrhem na realizaci.

9. Úzce spolupracuje se silničním správním úřadem DOP MHMP, Policií ČR a Městskou policií ČR.

10. Úzce spolupracuje s odborem výstavby, životního prostředí a odborem rozvoje.

11. Poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12. Sestavuje podklady k návrhu rozpočtu odboru; s přidělenými finančními prostředky účelně hospodaří a v rámci rozborové činnosti pravidelně vyhodnocuje výsledky čerpání finančních prostředků odboru svěřených.

13. Spolupracuje s DOP MHMP při realizaci zóny placeného stání za m.č. Praha 7.

14. Projednává dopravní návrhy Městské části Praha 7 s příslušnými orgány a organizacemi

15. Provádí kontrolní činnost v terénu ke zjištění závad

16. Spolupracuje s komisí dopravy

17. Výkon silničního správního úřadu ODO Ú MČ P7 (zvláštní užívání komunikací - např. výkopy, prodej, lešení, stavební zábory apod.)

Seznam ulic a komunikací

Dopravní informace

Změny v dopravě - krátkodobé výluky v provozu povrchové dopravy v květnu 2016
Změny v dopravě - oprava komunikací v ulicích Roentgenova a Šafránecká
4.5.2016  

Změny v dopravě - oprava komunikací v ulicích Roentgenova a Šafránecká


Z důvodu opravy komunikací Roentgenova a Šafránecká dochází od pondělí 9. 5. 2016 (cca 4:30 hod.) do odvolání (cca 7 týdnů) k následujícím úpravám v provozu autobusů Podrobnosti zde
Změny v dopravě od 1. 5. 2016
2.5.2016  

Změny v dopravě od 1. 5. 2016


Od 1. 5. 2016 dochází v provozu PID na území Prahy k několika trvalým změnám. Jedná se zejména o úpravy v provozu autobusů Podrobnosti zde
Metodika - Verze: 01/2016
12.4.2016  

Metodika - Verze: 01/2016


Vydávání parkovacích oprávnění/karet pro Zóny placeného stání v hl. m. Praze  Podrobnosti zde
Ceny za nucené odtahy osobních automobilů
27.1.2016  

Ceny za nucené odtahy osobních automobilů


Nařízení hl. m. Prahy č. 2/2013 o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů Podrobnosti zde
Přehled záborů pro rok 2015
16.12.2015  

Přehled záborů pro rok 2015


Aktualizováno 16.12. 2015 Podrobnosti zde
Pražský registr řidičů a vozidel se přestěhoval z centra města na Vyšehrad
16.9.2014  

Pražský registr řidičů a vozidel se přestěhoval z centra města na Vyšehrad


Od pondělí 15. září najdete Odbor dopravněsprávních činností v nových prostorech Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 Podrobnosti zde
Změna - karty do zóny placeného stání
25.4.2012  

Změna - karty do zóny placeného stání


Na základě rozhodnutí Rady MČ P7 budou karty do zóny placeného stání, cca od 1.7.2012 zatavovány do folií, na které bude lepena žlutá povrchová část karty s lepidlem. Podrobnosti zde
Upozornění na výměnu či vydání nové karty ZPS
25.3.2012  

Upozornění na výměnu či vydání nové karty ZPS


Upozorňujeme žadatele o kartu do Zóny placeného stání, že při jakékoliv změně či vydání nové karty musí nosit všechny doklady, které jsou pro daný případ nutné k vydání karty.  Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7