V Praze 7 je zaveden celopražský systém Zóny placeného stání (ZPS). ZPS zajišťují, aby rezidenti a abonenti měli možnost zaparkovat svůj vůz co nejblíže bydliště nebo provozovny. Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti: Modrá zóna – určená pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti, fialová zóna – pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i placeného parkování návštěvníků. Oranžová zóna je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků, v této zóně nelze parkovat na základě dlouhodobého parkovacího oprávnění. Bližší informace naleznete na stránkách správce zón Parking.Praha.eu


Formuláře

Kontakty na výdejny parkovacích oprávnění

Prodloužení parkovacího oprávnění online