V Praze 7 je zaveden celopražský systém Zóny placeného stání (ZPS). ZPS zajišťují, aby rezidenti a abonenti měli možnost zaparkovat svůj vůz co nejblíže bydliště nebo provozovny. Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti: Modrá zóna – určená pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti, fialová zóna – pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i placeného parkování návštěvníků. Oranžová zóna je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků, v této zóně nelze parkovat na základě dlouhodobého parkovacího oprávnění. Bližší informace naleznete na stránkách správce zón Parkuj v klidu


Formuláře

Kontakty na výdejny parkovacích oprávnění

Prodloužení parkovacího oprávnění online

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků
oddělení zóny přestupků - ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ - detašované pracoviště U Průhonu 11 - pracoviště A
oddělení zóny placeného stání - VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ - U Průhonu 1338/38, Milady Horákové 2

Úřední hodiny – Oddělení Zóny placeného stání a přestupků – U Průhonu 11, U Průhonu 38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Informační centrum – Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00