V Praze 7 je zaveden systém Zóny placeného stání (ZPS). ZPS zajišťuje, aby rezidenti a abonenti měli možnost zaparkovat svůj vůz co nejblíže bydliště nebo provozovny. Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti: Modrá zóna – určená pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti, fialová zóna – pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i placeného parkování návštěvníků. Oranžová zóna je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků i rezidentů. Bližší informace naleznete na stránkách Parkuj v klidu


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků

Oddělení Zóny placeného stání

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Květoňová Petra

referentka
dveře č. 31
tel. +420220144266
KvetonovaP@Praha7.cz