V Praze 7 je zaveden celopražský systém Zóny placeného stání (ZPS). ZPS zajišťují, aby rezidenti a abonenti měli možnost zaparkovat svůj vůz co nejblíže bydliště nebo provozovny. Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti: Modrá zóna – určená pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti, fialová zóna – pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i placeného parkování návštěvníků. Oranžová zóna je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků, v této zóně nelze parkovat na základě dlouhodobého parkovacího oprávnění. Bližší informace naleznete na stránkách správce zón Parking.Praha.eu


Formuláře

Kontakty na výdejny parkovacích oprávnění

Prodloužení parkovacího oprávnění online

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků
oddělení zóny přestupků - ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ - detašované pracoviště U Průhonu 11 - pracoviště A
oddělení zóny placeného stání - VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ - U Průhonu 1338/38, Milady Horákové 2

Úřední hodiny – Oddělení Zóny placeného stání a přestupků – U Průhonu 11, U Průhonu 38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Informační centrum – Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00