Jste-li vy nebo váš blízký držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, můžete jako majitel vozu parkovat na místech vyhrazených pro invalidy. Jde o parkovací místa s příslušným piktogramem, který je pro všechna tuzemská parkoviště stejný. 


Seznam parkovacích míst ke stažení zde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zalabák Tomáš, Bc.

referent
dveře 4.15
tel. +420220144026
gsm. +420732457378
ZalabakT@Praha7.cz

O vyhrazené parkovací místo pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace může na území městské části Praha 7 požádat buď ten, kdo chce místo využívat, případně jeho zákonný zástupce (osoba blízká). 

Po projednání na odboru dopravy musíte uzavřít nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel: 257 015 153).
Celý proces obvykle trvá 2–3 měsíce. Teprve po předložení smlouvy s Technickou správou komunikací bude žádost vyřízena na odboru dopravy podle správního řádu do 30 dnů.

Odbor dopravy MČ Praha 7 a Policie ČR (Krajské ředitelství Policie HMP, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4) posoudí žádost z dopravního hlediska a rozhodnou o výsledku. Na povolení parkovacího místa není právní nárok.


CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  •  občanský průkaz
  •  průkaz ZTP nebo ZTP/P
  •  průkaz pro označení vozidla O1:CD
  •  velký technický průkaz vozidla
  •  malý technický průkaz vozidla
  •  řidičský průkaz
  •  u osob podléhajících schválení lékařem doklad o lékařské prohlídce
  •  kopie rozhodnutí sociálního odboru o přiznání mimořádných výhod II. či III. stupně
  •  návrh umístění parkovacího místa (plánek)

FORMULÁŘE

Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené

Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – s trvalým pobytem v zóně

Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně