Zóna placeného stání na celém území Prahy 7 (dále jen ZPS) řeší rezidenstké a abonentské parkování, stejně tak i krátkodobé a dlouhodobé parkování návštěvníků, dále umístění zásobovacích míst, míst pro rezidentní osoby těžce tělesně postižené, včetně parkování návštěvníků s průkazy ZTP a ZTP/P. Mapu rozmístění jednotlivých zón naleznete zde


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků

Oddělení Zóny placeného stání

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Jak

Před zavedením ZPS v roce 2008 bylo navrženo rozdělení MČ Praha 7 do dvou oblastí, pracovně nazvaných oblast Letná a oblast Holešovice. Tato varianta by však znamenala, že abonenti a rezidenti z jedné oblasti by museli za parkování ve druhé oblasti platit. Občané Prahy 7 při diskuzi v roce 2004 zvolili jednu oblast. Rozhodnutí Rady MČ Praha 7 obsažené v Usnesení č. 1/06 ze dne 3. 1. 2006 potvrdilo názor občanů a proto byla vytvořena jedna oblastní zóna pro horní i dolní Holešovice. Od 1. února 2018 je zavedena modernizovaná koncepce ZPS, bližší informace naleznete na Parkuj v klidu.   

Mapa parkovacích zón naleznete zde.

Více informací o novém systému Zón placeného stání naleznete zde.