Parkovací oprávnění umožňuje občanům Prahy 7 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v Zóně placeného stání (ZPS) za paušální částku neomezeně dlouho.


Zde se podívejte na mapu parkovacích stání a parkovacích zón

Oddělení Zóny placeného stání a přestupků - VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Mrózková Renata

referentka výdejny parkovacích oprávnění
tel. +420233376738
gsm. +420775862211
MrozkovaR@Praha7.cz

Vernerová Martina

referentka výdejny parkovacích oprávnění
tel. +420220144266
VernerovaM@Praha7.cz

Votrubová Zdeňka

referentka výdejny parkovacích oprávnění
tel. +420220144265
VotrubovaZ@Praha7.cz

Místní obyvatelé a firmy jsou zvýhodněni před návštěvníky. Vydáním parkovacího oprávnění však nevzniká jejich držitelům nárok na parkovací místo. Finanční prostředky, které městská část
za prodaná parkovací oprávnění vybere, jsou zhruba z poloviny odvedeny magistrátu na údržbu parkovací zóny, druhá část jde do rozpočtu městské části.

Jak parkovací oprávnění získat

Jak parkovací oprávnění získat

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok občan, který prokáže:

 • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha 7
 • vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v Praze 7.

Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace rezidenta 

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 • technický průkaz, kde je žadatel vlastníkem
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 •  originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 •  originál leasingové/úvěrové smlouvy
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP), kde je právnická osoba vlastníkem
 •  originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 •  originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČO
 •  pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání pronájem a půjčování věcí movitých)
 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případě vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“
 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • originál technického průkazu
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců

Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace abonenta: 

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti…
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem)
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem), ostatní se řídí pravidly uvedenými výše
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím)
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého technického průkazu
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba  silniční daně za minulý rok
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani)
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

 • parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka…) pro klienta na Praze 7
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění SPZ/RZ v systému
 • pokud je doložen velký technický průkaz se zapsaným IČ, může si řemeslník vybavit i parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty.

Co dělat při změně vozu nebo registrační značky?
Jestliže v průběhu platnosti oprávnění dojde k obměně vozu, je možné vydat
za manipulační poplatek 100 Kč oprávnění k novému vozu na zbylé období. Podmínkou je prokázání vztahu k novému vozu podle situace v předchozím textu.

Co dělat při opravě vozu a zapůjčení náhradního vozidla?
Jestliže v době platnosti oprávnění je registrované vozidlo v opravně a rezident či abonent používá náhradní vůz, lze pro tento vůz vydat dočasné parkovací oprávnění v trvání délky opravy původního vozidla. Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, malý technický průkaz od zapůjčeného vozu a smlouva o zapůjčení náhradního vozu.

Výjimka ze zóny placeného stání pro osoby imobilní
Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké pečující o imobilního rezidenta, rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je těžce tělesně postižen. K vydání parkovacího oprávnění se dokládá vyplněná žádost o výjimku a dále pak originály dokladů všech zúčastněných osob: občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad k doložení příbuzenského vztahu s žadatelem (pokud neexistuje příbuzenský vztah, doloží se potvrzení z Úřadu práce), případně průkaz ZTP.

Výjimku lze vydat až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 7. Cena za parkovací oprávnění je 180,-Kč/rok. V případě, že bude parkovací oprávnění vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Úředně ověřená plná moc se nevyžaduje, pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele – zmocnitele (občanský průkaz, cestovní pas).

Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s METODIKOU vydanou Magistrátem hl. m. Prahy.