Parkovací oprávnění umožňuje občanům Prahy 7 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v Zóně placeného stání (ZPS) za paušální částku neomezeně dlouho.


Zde se podívejte na mapu parkovacích stání a parkovacích zón

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení zóny placeného stání a přestupků
oddělení zóny přestupků - ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ - detašované pracoviště U Průhonu 11
oddělení zóny placeného stání - VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ - U Průhonu 1338/38, Milady Horákové 2

Výdej parkovacích oprávnění – U Průhonu 38 budova radnice

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Výdej parkovacích oprávnění – IC M. Horákové

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Mrózková Renata

referentka výdejny parkovacích oprávnění
dveře č. U Průhonu 38 přízemí
tel. +420220144106
gsm. +420775862211
MrozkovaR@Praha7.cz

Vernerová Martina

referentka výdejny parkovacích oprávnění
dveře č. U Průhonu 38 přízemí
tel. +420220144266
VernerovaM@Praha7.cz

Tvarůžková Bohumila

referentka výdejny parkovacích oprávnění
dveře č. Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420220144265
gsm. +420730187066
TvaruzkovaB@Praha7.cz

Místní obyvatelé a firmy jsou zvýhodněni před návštěvníky. Vydáním parkovacího oprávnění však nevzniká jejich držitelům nárok na parkovací místo. Finanční prostředky, které městská část za prodaná parkovací oprávnění vybere, jsou zhruba z poloviny odvedeny magistrátu na údržbu parkovací zóny, druhá část jde do rozpočtu městské části.

Jak parkovací oprávnění získat?

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok občan, který prokáže:

 • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha 7
 • vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v Praze 7.

Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace rezidenta – platí i při prodlužování PO

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 • technický průkaz, kde je žadatel vlastníkem
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 •  originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 •  originál leasingové/úvěrové smlouvy
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP), kde je právnická osoba vlastníkem
 •  originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 •  originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČO
 •  pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání pronájem a půjčování věcí movitých)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti“  – viz formuláře Odboru dopravy
 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případě vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“
 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • originál technického průkazu
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců

Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace abonenta: 

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti…
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem)
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem), ostatní se řídí pravidly uvedenými výše
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím)
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého technického průkazu
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba  silniční daně za minulý rok
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani)
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

 • parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka…) pro klienta na Praze 7
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění SPZ/RZ v systému
 • pokud je doložen velký technický průkaz se zapsaným IČ, může si řemeslník vybavit i parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty.

Co dělat při změně vozu nebo registrační značky?
Jestliže v průběhu platnosti oprávnění dojde k obměně vozu, je možné vydat
za manipulační poplatek 100 Kč oprávnění k novému vozu na zbylé období. Podmínkou je prokázání vztahu k novému vozu podle situace v předchozím textu.

Co dělat při opravě vozu a zapůjčení náhradního vozidla?
Jestliže v době platnosti oprávnění je registrované vozidlo v opravně a rezident či abonent používá náhradní vůz, lze pro tento vůz vydat dočasné parkovací oprávnění v trvání délky opravy původního vozidla. Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, malý technický průkaz od zapůjčeného vozu a smlouva o zapůjčení náhradního vozu.

Výjimka ze zóny placeného stání pro osoby imobilní
Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké pečující o imobilního rezidenta, rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je těžce tělesně postižen. K vydání parkovacího oprávnění se dokládá vyplněná žádost o výjimku a dále pak originály dokladů všech zúčastněných osob: občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad k doložení příbuzenského vztahu s žadatelem (pokud neexistuje příbuzenský vztah, doloží se potvrzení z Úřadu práce), případně průkaz ZTP.

Výjimku lze vydat až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 7. Cena za parkovací oprávnění je 180,-Kč/rok. V případě, že bude parkovací oprávnění vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Úředně ověřená plná moc se nevyžaduje, pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele – zmocnitele (občanský průkaz, cestovní pas).

Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s METODIKOU vydanou Magistrátem hl. m. Prahy.