Parkovací oprávnění umožňuje občanům Prahy 7 (rezidenti), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonenti), parkovat v Zóně placeného stání (ZPS) za paušální částku neomezeně dlouho.


Zde se podívejte na mapu parkovacích stání a parkovacích zón

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-

Oddělení Zóny placeného stání a přestupků - VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Místní obyvatelé a firmy jsou zvýhodněni před návštěvníky. Vydáním parkovacího oprávnění však nevzniká jejich držitelům nárok na parkovací místo. Finanční prostředky, které městská část za prodaná parkovací oprávnění vybere, jsou zhruba z poloviny odvedeny magistrátu na údržbu parkovací zóny, druhá část jde do rozpočtu městské části.

Jak

Jak parkovací oprávnění získat

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok občan, který prokáže:

 •  trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městké části Praha 7
 •  vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo provoznu v Praze 7.

Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace rezidenta 

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 • technický průkaz, kde je žadatel vlastníkem
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 •  originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 •  originál leasingové/úvěrové smlouvy
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP), kde je právnická osoba vlastníkem
 •  originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)
 •  občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 7
 •  nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 •  originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČO
 •  pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání alespoň 1 volnou živnost)

Jestliže v průběhu platnosti oprávnění dojde k obměně vozu, je možné vydat za manipulační poplatek 100 Kč kartu k novému vozu na zbylé období. Podmínkou je prokázání vztahu k novému vozu podle situace v předchozím textu. Jestliže v době platnosti karty je registrované vozidlo v opravně a rezident či abonent používá náhradní vůz, lze pro tento vůz vydat dočasnou jednoměsíční parkovací kartu, za stejných podmínek jako u vozu z autopůjčovny.

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případě vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ – včetně případných pronájmů a leasingových smluv
 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti….
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem)
 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • originál technického průkazu
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem), ostatní se řídí pravidly uvedenými výše
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím)
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého tech. průkazu
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba  silniční daně za minulý rok
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani)
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven
 • parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka…)
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění SPZ/RZ v systému
roční  za první a další vozidlo 30 000,-Kč
pololetní  za první a další vozidlo 17 000,-Kč
čtvrtletní  za první a další vozidlo   8 500,-Kč
měsíční  za první a další vozidlo   3 000,-Kč
týdenní  za první a další vozidlo      800,-Kč

 

V případě, že bude parkovací oprávnění vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC, která nemusí mít ověřený podpis zmocnitele, pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele (občanský průkaz, platný pas)

Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s METODIKOU vydanou MHMP.

 

Ceník parkovacích oprávnění

 

Článek z Hobuletu o parkování

Ke dni 31. 1. 2018 končí platnost všech papírových parkovacích karet vydávaných MČ Praha 7. Na rušenou papírovou parkovací kartu však automaticky navazuje virtuální parkovací oprávnění platné do doby vámi zaplaceného parkování. V čase od 1. 2. 2018 bude na území MČ Praha 7 fungovat nový systém zóny placeného stání. Veškeré potřebné informace k novému systému najdete na www.parkujvklidu.cz