Parkovací oprávnění umožňuje občanům Prahy 7 (rezidentům), podnikajícím firmám a živnostníkům (abonentům) parkovat v Zóně placeného stání (ZPS) za paušální částku neomezeně dlouho. Vydáním parkovacího oprávnění nevzniká jejich držitelům nárok na parkovací místo. Část finanční prostředků, které městská část za parkovací oprávnění vybere, je odvedena Magistrátu hlavního města Prahy na údržbu parkovací zóny, druhá část jde do rozpočtu městské části.

 

Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 15. 1. 2024 dochází k 31. 12. 2024 k ukončení parkovného zdarma pro elektromobilyzrušení tzv. přenosných parkovacích oprávnění. Přenosná parkovací oprávnění a oprávnění pro vozidla bez EL značky, která již byla vydána, nebudou předčasně ukončena. U nových žádostí již nebude možno jejich roční prodloužení a dojde k následnému zkracování doby možnosti prodloužení k datu 31. 12. 2024 dle ceníku. Ostatní běžná parkovací oprávnění pro rezidenty a firmy zůstávají zatím beze změn.


Mapa parkovacích stání a parkovacích zón ke stažení


JAK PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ ZÍSKAT?

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok každý, kdo prokáže:

 • vztah k městské části Praha 7 (trvalý pobyt u občanů ČR, EU a ostatních zemí, případně přechodný pobyt u cizinců, vlastnictví nemovitosti, sídlo nebo provozovna firmy/OSVČ
 • vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)
 • zaplacení stanovené ceny za užívání komunikací vymezených nařízením pro stání silničního motorového vozidla

Žádost LZE podat elektronicky

Pro přihlášení do klientské zóny k obsluze parkovacího oprávnění využijte: Přihlásit se – Klientská zóna (zpspraha.cz) nebo se můžete přihlásit přes webovou stránku Možnosti parkování – Parking.praha.eu (v pravo nahoře Můj účet)


Zóna placeného stání
Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně 
Žádost o provozu na pozemních komunikacích pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně s vlastním vozem
 
Žádost o výjimku pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní
Žádost o výjimku provozu na pozemních komunikacích pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – trvalý pobyt v zóně
 
Prohlášení o základních údajích z technického průkazu vozidla
Formulář slouží k překladu technického průkazu vozu v případě, že vozidlo registrováno v zahraničí.
 
Čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání
pro soukromé vozidlo (přihlášeno na RČ), se kterým se podniká
 
Čestné prohlášení SJM
vozidlo je ve společném jmění manželů
 
Čestné prohlášení o spoluvlastnictví vozidla pro účely vydání parkovacího oprávnění
použije se v případě registrovaného partnerství nebo při spoluvlastnictví vozu
 
Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti
vozidlo je užíváno k soukromým a služebním účelům
 
Plná moc
 
Prohlášení zaměstnavatele
vozidlo je užíváno pouze pro služební účely
 
Žádost o ukončení parkovacího oprávnění

Přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace rezidenta

(pravidla platí i při prodlužování parkovacího oprávnění)

Rezident je občan ČR, EU nebo cizinec s trvalým pobytem, případně s přechodným pobytem v dané oblasti.

 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • technický průkaz, kde je žadatel vlastníkem
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem)
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál leasingové/úvěrové smlouvy
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP), kde je právnická osoba vlastníkem
 • originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČO
 • pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání alespoň jednu volnou živnost)
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ podepsaný statutárním zástupcem firmy (kontrolujeme s výpisem z obchodního rejstříku), případě pověřenou osobou a doložit toto pověření
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ podepsaný statutárním zástupcem firmy (kontrolujeme s výpisem z obchodního rejstříku), případě pověřenou osobou a doložit toto pověření
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • originál technického průkazu
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem (ověřujeme údaje zapsané v obchodním rejstříku), případně pověřenou osobou (je nutné doložit pověření)
 • nelze-li zaměstnavatele vyhledat v registru (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) předkládá se originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců
 • doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu v Praze 7
 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti…
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem)
 • v tomto případě je cena stanovena dle abonentního ceníkuPřehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace abonenta

Abonent je fyzická nebo právnická osoba podnikající, vlastník nemovitosti, rezident se služebním vozem pouze ke služebním účelům.

 • doklad totožnosti
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem, popř. doložit právní vztah k vozidlu (leasingová smlouva, smlouva o pronájmu vozidla, smlouva o výpůjčce vozidla, atd..),
 • sdělit údaje o vlastněné nemovitosti pro účely ověření, případně předložit výpis z katastru nemovitostí
 • občanský průkaz, jednatele společnosti (ověřujeme dle obchodního rejstříku), v případně zastoupení plná moc
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, se dokládá „čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání“
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého technického průkazu
 • doklad totožnosti jednatele společnosti (ověřujeme údaje zapsané v obchodním rejstříku), v případně zastoupení plná moc
 • technický průkaz  (kde je firma uvedena jako vlastník), v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, je třeba doložit „čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání“
 • není-li provozovna zapsaná v živnostenském rejstříku, nájemní smlouva provozovny
 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem), v případě zapsání vozidla na RČ se dokládá“ čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání“
 • není-li provozovna zapsaná v živnostenském rejstříku, nájemní smlouva provozovny
 • doklad o zakázce, např. smlouvu o dílo nebo objednávku pro klienta na Praze 7
 • doklad totožnosti
 • oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, jednotliví zástupci si sami mění SPZ/RZ přes portálový účet
 • pokud bude doložen technický průkaz se zapsaným IČO, máte nárok na parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonentyCENÍK PRO ABONENTY

ABONENTI

Pořadí
vozidla

Roční
POP

Pololetní
POP
Čtvrtletní
POP
Měsíční
POP
Týdenní
POP
1. vozidlo 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč 900 Kč 250 Kč

MANIPULAČNÍ POPLATEK
(za změny provedené na výdejně)

2. vozidlo
a další

30 000 Kč

17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
100 Kč


CENÍK PRO REZIDENTY

REZIDENT Pořadí vozidla Roční
POP
Pololetní POP Čtvrtletní
POP
Měsíční
POP
Týdenní
POP
1. vozidlo 1 200 Kč 600 Kč 300 Kč nelze nelze
2. vozidlo 7 000 Kč   3 500 Kč 1 750 Kč nelze nelze
3. vozidlo a další 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
REZIDENT STARŠÍ 65 LET,
REZIDENT
– DRŽITEL PRŮKAZU ZTP, ZTP-P
1. vozidlo 360 Kč 180 Kč 90 Kč nelze nelze
2. vozidlo 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč nelze nelze
3. vozidlo a další 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
MANIPULAČNÍ POPLATEK
(za změny provedené na výdejně)
100 Kč

 

CENÍK PRO ŘEMESLNÍKY – OPRÁVNĚNÍ BEZ RZ

ABONENTI

Pořadí vozidla Pololetní
POP
Čtvrtletní
POP
Měsíční
POP
Týdenní
POP
1. vozidlo a další 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
MANIPULAČNÍ POPLATEK
(za změny provedené na výdejně)
100 Kč


CENÍK PRO ŘEMESLNÍKY – OPRÁVNĚNÍ NA RZ 

ABONENTI

Pořadí vozidla Roční
POP
Pololetní
POP
Čtvrtletní
POP
Měsíční
POP
Týdenní
POP
1. vozidlo    7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč 900 Kč 250 Kč
2. vozidlo a další 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
MANIPULAČNÍ POPLATEK
(za změny provedené na výdejně)
100 Kč
placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz