Jestliže potřebujete povolení vjezdu do lokality s dopravním značením zamezujícím vjezdu vozidel (například v ulici Veletržní je omezen vjezd vozidel nad 6 tun a vjezd autobusů), můžete jako vlastník, provozovatel vozidla nebo zplnomocněná osoba podat žádost na odboru dopravy.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Hally Martin, Bc.

referent
dveře 4.16
tel. +420220144029
gsm. +420732477247
HallyM@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější žádost do 60 dnů, a to zcela zdarma.


CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • vyplněnou Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v ul. ……………………….*), nad 6 tun pro ul. Veletržní*), B5 – BUS v ul. Veletržní“
  • fotokopii technického průkazu


FORMULÁŘE

Povolení vjezdu do zákazu

Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v lokalitě: U Letenské vodárny