Jestliže potřebujete povolení vjezdu do lokality s dopravním značením zamezujícím vjezdu vozidel (například v ulici Veletržní je omezen vjezd vozidel nad 6 tun a vjezd autobusů), můžete jako vlastník, provozovatel vozidla nebo zplnomocněná osoba podat žádost na odboru dopravy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Hally Martin, Bc.

referent
dveře č. 4.16
tel. +420220144029
gsm. +420732477247
HallyM@Praha7.cz
dveře 4.16

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější žádost do 60 dnů, a to zcela zdarma.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • vyplněnou Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v ul. ……………………….*), nad 6 tun pro ul. Veletržní*), B5 – BUS v ul. Veletržní“
  • fotokopii technického průkazu